Lamda Development: Εντυπωσιακή υπερκάλυψη με τεράστια συμμετοχή των Ελλήνων ιδιωτών

Εντυπωσιακή υπερκάλυψη με τεράστια συμμετοχή των Ελλήνων ιδιωτών

Απόλυτα επιτυχημένη ήταν η ομολογιακή έκδοση της Lamda Development, καθώς όπως ανακοίνωσε επίσημα η εταιρεία οι προσφορές ανήλθαν σε 618,3 εκατ. ευρώ σημειώνοντας υπερκάλυψη 1,93 φορές, ενώ το επιτόκιο ορίστηκε στο κάτω όριο, ήτοι στο 3,40%.

Συνολικά διατέθηκαν 320.000 κοινές ανώνυμες ομολογίες ονομαστικής αξίας 1.000 ευρώ εκάστη, με συνέπεια την άντληση 320 εκατ. ευρώ. Τελικώς, η τελική κατανομή έχει ως εξής: α) 223.000 Ομολογίες (69,7% επί του συνόλου των ομολογιών που εκδόθηκαν) κατανεμήθηκαν σε Ιδιώτες Επενδυτές και β) 97.000 Ομολογίες (30,3% επί του συνόλου των ομολογιών) κατανεμήθηκαν σε Ειδικούς Επενδυτές.

Κύριο χαρακτηριστικό της έκδοσης, ήταν το τεράστιο ενδιαφέρον από ιδιώτες επενδυτές που έκαναν πολύ μεγάλες προσφορές, ικανές να καλύψουν όλη την έκδοση, καθώς, βλέποντας στο project του Ελληνικού, ένα εγχείρημα Εθνικής σημασίας, έσπευσαν να συμμετάσχουν. Έτσι, δικαιώθηκε και η προσπάθεια της διοίκησης για ένα ομόλογο… λαϊκής βάσης και αυξημένης συμμετοχής των απλών, ιδιωτών επενδυτών.

Θυμίζουμε ότι εξ αρχής προσπάθεια της διοίκησης ήταν να γίνει μια έκδοση με μεγάλη συμμετοχή των ιδιωτών επενδυτών. Όπως είχε επισημάνει στη γενική συνέλευση των μετόχων ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Οδυσσέας Αθανασίου, «θέλουμε στην επένδυση αυτή να μπει και ο μέσος Έλληνας επενδυτής, δηλαδή και επενδυτές από το retail και για το λόγο αυτό δεν εκδίδουμε ευρωομόλογο, αλλά εγχώριες ομολογίες χαμηλού ποσού».

Η διοίκηση λοιπόν ήθελε να δώσει την ευκαιρία και σε Έλληνες και γενικώς εγχώριους μικροεπενδυτές να «ανέβουν» στο… άρμα του μεγάλου project του Ελληνικού, έστω με έμμεσο τρόπο, μέσω του ομολόγου και το πέτυχε, καθώς το ομόλογο της Lamda έχει μια από τις μεγαλύτερες ιστορικά συμμετοχές ιδιωτών επενδυτών.

Η διάρκεια του ομολόγου είναι 7ετής, ενώ η διαπραγμάτευση των νέων ομολογιών στο ελληνικό χρηματιστήριο θα ξεκινήσει την προσεχή Τετάρτη 22 Ιουλίου.

Η Lamda Development βρίσκεται σε φάση έντονης κινητικότητας καθώς ξεκίνησαν οι πρόδρομες εργασίες και οι κατεδαφίσεις παλαιών κτηρίων, των οποίων η πρώτη φάση θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Οκτωβρίου και η 2η έως το τέλος του 2020. Συνολικά, πρόκειται για 970 κτήρια. Εκκρεμεί ασφαλώς η κεντρική απόφαση – κορμός για όλο το έργο, που αφορά την η προσφυγή του ΣτΕ για την προσφυγή της Hard Rock και αναμένεται να εκδοθεί έως το Σεπτέμβριο.

Πού θα κατευθυνθούν τα κεφάλαια

Σ’ ότι αφορά το που θα κατευθυνθούν τα κεφάλαια της έκδοσης, όπως αναφέρει το ενημερωτικό δελτίο, ποσό 81 εκατ. ευρώ θα αξιοποιηθεί άμεσα για την αποπληρωμή του κοινοπρακτικού ομολογιακού δανείου της εκδότριας ανεξόφλητου υπολοίπου ύψους 89,1 εκατ. ευρώ. Ακολούθως, εντός διετίας θα διατεθούν:

* 100 εκατ. ευρώ στην Ελληνικό Α.Ε. μέσω ενδο-ομιλικού δανείου διάρκειας έως 2 ετών. Μετά την αποπληρωμή του θα παραμείνει διαθέσιμο για τη μερική κάλυψη τραπεζικής εγγυητικής επιστολής ύψους 150 εκατ. ευρώ, η οποία λήγει μετά την αποπεράτωση της κατασκευής της πρώτης φάσης του έργου που εκτιμάται σε πέντε έτη, προς εξασφάλιση της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων της Lamda Development για τυχόν υπερβάσεις κόστους. Όπως και για τη κάλυψη τυχόν μειωμένων προσόδων από πωλήσεις ή/και εκμετάλλευση περιουσιακών στοιχείων που προορίζονται για τη χρηματοδότηση του προϋπολογισμού του έργου.

* 63 εκατ. ευρώ θα διατεθούν για την ανάπτυξη εμπορικού κέντρου εντός του πολεοδομικού κέντρου επί της Λεωφόρου Βουλιαγμένης και εκτιμώμενη μεικτή εκμισθώσιμη επιφάνεια περίπου 72.000 τ.μ., καθώς και στην ανάπτυξη εμπορικού κέντρου εκτιμώμενης δόμησης περίπου 30.000 τ.μ. στο χερσαίο χώρο της μαρίνας του Αγίου Κοσμά

Τέλος, εντός τριετίας 43,8 εκατ. ευρώ θα αξιοποιηθούν για την κάλυψη αναγκών κεφαλαίου κίνησης, τόκων και χρηματοοικονομικών εξόδων της Lamda και 25 εκατ. ευρώ σε νέες επενδύσεις στην ανάπτυξη και εκμετάλλευση ακινήτων, όπως εμπορικών κέντρων, κτιρίων γραφείων και μαρινών.

Θυμίζουμε πως η Lamda Development βρίσκεται σε φάση έντονης κινητικότητας καθώς ξεκίνησαν οι πρόδρομες εργασίες και οι κατεδαφίσεις παλαιών κτηρίων, των οποίων η πρώτη φάση θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Οκτωβρίου και η 2η έως το τέλος του 2020. Συνολικά, πρόκειται για 970 κτήρια.

Το ομόλογο είναι η τελευταία κίνηση που θα συμπληρώσει μια σειρά ενεργειών που έχουν προηγηθεί με στόχο τη συγκέντρωση ρευστότητας και τον κεφαλαιακό «εξοπλισμό» της εταιρείας, ώστε να έχει όλα τα εχέγγυα να «τρέξει» τις εργασίες για όλη την πρώτη 5ετία. Πρόκειται για το τελευταίο στάδιο της χρηματοοικονομικής προετοιμασίας με στόχο να δημιουργήσει ένα κεφαλαιακό «μαξιλάρι» ύψους 2 δισ. ευρώ για τα πρώτα έργα.