7ος χρόνος, ημέρα 2154η
Παρασκευή, 24 Σεπτεμβρίου 2021

Διπλασιάστηκε στο 8,28% η συμμετοχή του Π. Σουρέτη στην Intrakat

Διπλασιάστηκε στο 8,28% η συμμετοχή του Π. Σουρέτη στην Intrakat

Τη σημαντική αύξηση του μεριδίου συμμετοχής του Διευθύνοντος Συμβούλου της Intrakat Πέτρου Σουρέτη στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας είχε ως αποτέλεσμα η άσκηση των δικαιωμάτων προαίρεσης στο πλαίσιο αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εισηγμένης κατά 457.157,40 ευρώ. Η συμμετοχή του Π. Σουρέτη αυξήθηκε στο 8,674% από 4,483% προηγουμένως, ενώ η συμμετοχή της Intracom μεώθηκε σε 54,142% από 56,72%.

Συγκεκριμένα, όπως ανακοινώθηκε από την εταιρεία, μετά την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των 1.523.858 νέων μετοχών που εκδόθηκαν μετά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 457.157,40 με καταβολή μετρητών, πραγματοποιήθηκαν οι εξής μεταβολές ως αποτέλεσμα της άσκησης των δικαιωμάτων προαίρεσης (stock option) από τους δικαιούχους του Προγράμματος :

(α) το ποσοστό των άμεσων δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας INTRACOM HOLDINGS επί μετοχών της Εταιρείας, στις 22.04.2021 διαμορφώθηκε σε ποσοστό 54,142% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας (ήτοι 18.151.019 άμεσα δικαιώματα ψήφου), έναντι προηγούμενου ποσοστού 56,720% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας (ήτοι 18.151.019 άμεσα δικαιώματα ψήφου).

(β) το ποσοστό των άμεσων δικαιωμάτων ψήφου του κ. Πέτρου Σουρέτη επί μετοχών της Εταιρείας, στις 22.04.2021 διαμορφώθηκε σε ποσοστό 8,280%, επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας (ήτοι 2.775.836 άμεσα δικαιώματα ψήφου), έναντι προηγούμενου ποσοστού 4,483% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας (ήτοι 1.434.841 άμεσα δικαιώματα ψήφου).

Από το σύνολο των 2.775.836 μετοχών μετά δικαιώματος ψήφου, ήτοι ποσοστό 8,280%, που κατέχει στην INTRAKAT:

(i) 2.681.990 μετοχές, ήτοι ποσοστό 8,000% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, τηρούνται σε ατομική μερίδα και

(ii) 93.846 μετοχές, ήτοι ποσοστό 0,280% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, τηρούνται σε Κοινή Επενδυτική Μερίδα (ΚΕΜ) που διατηρεί με συνδικαιούχους τα τέκνα του Κωνσταντίνο Σουρέτη και Αθανασία Σουρέτη.