ΓΔ: 907,08 7,66 (0,85 %)

Τζίρος: 81,54 εκατ. €   RT

7ος χρόνος, ημέρα 2023η
Κυριακή, 16 Μαΐου 2021

ΓΔ: 907,08 7,66 (0,85 %)

Τζίρος: 81,54 εκατ. €   RT

Αύξηση κερδών κατέγραψε το 2015 ο όμιλος Profile

Αύξηση κερδών κατέγραψε το 2015 ο όμιλος Profile, καθώς τα κέρδη μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας ανήλθαν στις €919 χιλ. από €881 χιλ. το προηγούμενο έτος. Ο τζίρος του ομίλου σημείωσε μικρή πτώση 2,6%, ενώ τα EBITDA διαμορφώθηκαν σε €2,84 εκατ., διατηρώντας το περιθώριο EBITDA στα ικανοποιητικά επίπεδα του 30%.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της εταιρείας:

Ο όμιλος Profile έκλεισε το έτος με σημαντικές αναθέσεις έργων από πολυάριθμους  χρηματοοικονομικούς οργανισμούς εντός και εκτός συνόρων, ενώ παράλληλα ενίσχυσε το εύρος των λύσεων του με νέες εκδόσεις των κορυφαίων λύσεων που αναπτύσσει.

Σε ενοποιημένο επίπεδο ο κύκλος εργασιών του ομίλου διαμορφώθηκε στα €9,4 εκατ. από €9,6 εκατ. το 2014. Η μικρή πτώση κατά 2,6% αποδίδεται στη χρονική διολίσθηση έργων από την εγχώρια αγορά, λόγω της οικονομικής κρίσης και της γενικής αβεβαιότητας. Παρόλα αυτά, η εταιρεία πέτυχε να αντισταθμίσει το μεγαλύτερο μέρος της εν λόγω απώλειας από νέα σημαντικά έργα που συνάφθηκαν στις διεθνείς αγορές.

Τα Κέρδη προ Αποσβέσεων, Τόκων και Φόρων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε €2,84 εκατ., διατηρώντας το περιθώριο EBITDA στα ικανοποιητικά επίπεδα του 30%, αποτέλεσμα της επιτυχούς προώθησης προϊόντων ιδίας ανάπτυξης, της βελτίωσης του περιθωρίου του μεικτού κέρδους στα επίπεδα του 43% και του εξορθολογισμού του λειτουργικού κόστους. Τα μεικτό κέρδος διαμορφώθηκε σε €4,1 εκατ. και τα κέρδη μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας ανήλθαν στις €919 χιλ. από €881 χιλ. το προηγούμενο έτος. Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω, τα κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν σε €0,0781, αυξημένα κατά 4% έναντι του 2014.

Η υλοποίηση του επενδυτικού προγράμματος του ομίλου συνεχίζεται εντατικά, με ενίσχυση της παρουσίας και των δραστηριοτήτων στην ευρύτερη περιοχή της Ευρώπης αλλά και με έμφαση στις αγορές της Μέσης Ανατολής, της Αφρικής και της Ασίας, όπου η τοπική παρουσία ενδυναμώνεται με στελεχιακό δυναμικό. Οι συγκεκριμένες επενδυτικές ενέργειες αποτυπώνονται στην αύξηση των δαπανών διάθεσης, και ανάπτυξης λογισμικού, αντισταθμίζονται όμως, από την απόκτηση νέων πελατών, καθώς οι πωλήσεις εξωτερικού ενισχύονται σημαντικά επί των συνολικών πωλήσεων, αποτελώντας πλέον το μεγαλύτερο ποσοστό στον κύκλο εργασιών.

Ο όμιλος διατηρεί την οικονομική ευρωστία του, καθώς τα ιδία κεφάλαια αυξήθηκαν σε €16,7 εκατ. έναντι €15,7 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι και €16,2 εκατ. στις 30/09/2015. Συνεπώς, ο δείκτης ξένων προς ιδία κεφάλαια παραμένει στο ιδιαίτερα ικανοποιητικό επίπεδο του 0,79x, και ο δείκτης γενικής ρευστότητας ξεπέρασε το 1,8x συνέπεια της αποτελεσματικής διαχείρισης του κεφαλαίου κίνησης. Σε επίπεδο μητρικής, ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα €6,6 εκατ. και το EBITDA διαμορφώθηκε στα €1,5 εκατ. για το 2015.

Ο όμιλος συνεχίζει δυναμικά την διεθνή εξάπλωσή του με νέα έργα σε Ευρώπη και Μέση Ανατολή, όπως η πρόσφατη επιλογή της πλατφόρμας του FMS.next από την Banque Travelex και Fiduciam, και η επιλογή της πλατφόρμας του IMSplus από εννέα εταιρείες σε Μέση Ανατολή, Αγγλία και Ελβετία. Παράλληλα, διευρύνει το δίκτυο συνεργατών του σε τρεις ηπείρους για τη βέλτιστη εξυπηρέτηση του αυξανόμενου πελατολογίου του.

Επιπλέον, το 2015, ο όμιλος απέσπασε μια σειρά από διεθνείς διακρίσεις μεταξύ των οποίων είναι η πρόκριση στις κατηγορίες “Onboarding” και “Innovative Client Solution” από τα  WealthBriefing Awards, σε τρεις περιοχές, “Technology Provider of the Year” από τα FStech Awards, “Technology firm” από τα ΜΕΝΑ IR Awards, καθώς και “Best P2P Lending Platform” και “Best Wealth Management Solution Provider” από το International Finance Magazine. Σημειώνεται ότι διεθνείς οίκοι αξιολόγησης του χώρου όπως η Forrester και η Gartner έχουν ήδη συμπεριλάβει τις λύσεις του ομίλου στις αναφορές τους, βάσει λειτουργικότητας και δικτύου πελατών.

Ο όμιλος ενισχύει επίσης την προβολή και προώθηση των λύσεων του στις διεθνείς αγορές, με συμμετοχή σε εξειδικευμένα συνέδρια σε Ασία, Αφρική, Μέση Ανατολή και Ευρώπη αναδεικνύοντας μεταξύ άλλων και την καινοτόμα προσέγγιση των λύσεων του για τον FinTech τομέα.

Η διοίκηση της Profile εκτιμά ότι η θετική πορεία θα συνεχιστεί και το 2016, με επίκεντρο την περαιτέρω διείσδυση στις διεθνείς αγορές.