7ος χρόνος, ημέρα 2062η
Πέμπτη, 24 Ιουνίου 2021

Άνοιξε η πλατφόρμα για επιδότηση πάγιων δαπανών σε γυμναστήρια και παιδότοπους

Άνοιξε η πλατφόρμα για επιδότηση πάγιων δαπανών σε γυμναστήρια και παιδότοπους

Άνοιξαν οι αιτήσεις από σήμερα για το πρόγραμμα ενίσχυσης ανά επιχείρηση που φτάνει μέχρι 18.000€ και αφορά το 25% του ετήσιου κόστους λειτουργίας του 2019 για παιδότοπους και γυμναστήρια με τους ενδιαφερόμενους να μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους μέχρι τις 28 Ιουλίου.

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους μέχρι τις 28 Ιουλίου στο www.ependyseis.gr και επιδότηση πάγιων δαπανών αφορούν:

Τα κριτήρια είναι:

Η μείωση του τζίρου.

Ο αριθμός των εργαζομένων.

Τα γενικά έξοδα.

Οι επιλέξιμοι ΚΑΔ είναι:

13.10.01 Υπηρεσίες γυμναστηρίων ειδικών γυμναστικών (αεροβικής, πιλάτες, γιόγκα κλπ)

13.10.02 Υπηρεσίες γυμναστηρίων ενόργανης ή μη γυμναστικής

11.10.04 Υπηρεσίες πίστας κάρτ

29.19.05 Υπηρεσίες παιδότοπου

Ποιες είναι οι προϋποθέσεις

 • Να έχουν κάνει έναρξη στην Δ.Ο.Υ. πριν την 1η Ιανουαρίου 2020.
 • Να έχουν, κύριο ή με τα μεγαλύτερα έσοδα, έναν από τους πιο πάνω ΚΑΔ.
 • Να διαθέτουν άδεια λειτουργίας.
 • Το άθροισμα των κωδικών 581, 585,και 587 του εντύπου Ε3 του 2019 να είναι πάνω από 4.000 ευρώ.
 • Να τηρούν τα αντίστοιχα φορολογικά βιβλία.
 • Να μην έχουν λάβει ενισχύσεις την τελευταία 3ετία πάνω από 200.000 ευρώ.
 • Να μην εκκρεμεί εντολή ανάκτησης προηγούμενης παράνομης ενίσχυσης.

Ποιες είναι οι επιλέξιμες δαπάνες

 • Ενοίκια
 • Λογαριασμοί ενέργειας, τηλεφωνίας, ύδρευσης, θέρμανσης κλπ
 • Δαπάνες νομικής και λογιστικής υποστήριξη
 • Δαπάνες διαφήμισης
 • Προμήθεια αναλώσιμων
 • Αποσβέσεις παγίων
 • Μισθολογικό κόστος

Με την υποβολή μόνο του εντύπου Ε3 στο οποίο δηλώνονται οι πάγιες επαγγελματικές δαπάνες και όχι της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος θα έχουν τη δυνατότητα οι επιχειρήσεις να υποβάλουν έως τις 17 Ιουνίου 2021 την αίτηση στην πλατφόρμα mybusinessSupport προκειμένου να ενταχθούν στο πρόγραμμα της επιδότησης παγίων δαπανών και να λάβουν από το κράτος το «κουπόνι» που θα χρησιμοποιήσουν για την εξόφληση φόρων και ασφαλιστικών εισφορών έως το τέλος του έτους.

Η επιδότηση παγίων δαπανών, αφορά μη καλυπτόμενες πάγιες δαπάνες, για το διάστημα από 1η Απριλίου 2020 ως και 31 Δεκεμβρίου 2020 και έχει τη μορφή πιστωτικού που μπορεί να χρησιμοποιηθεί έως την 31η Δεκεμβρίου 2021, για αποπληρωμή τρεχουσών φορολογικών οφειλών έτους 2021 που καθίστανται πληρωτέες από 1η Ιουλίου 2021 μέχρι 31η Δεκεμβρίου 2021 ή και τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών έτους 2021 που καθίστανται πληρωτέες από 1η Ιουλίου 2021 μέχρι 31η Δεκεμβρίου 2021.