8ος χρόνος, ημέρα 2395η
Δευτέρα, 23 Μαΐου 2022

Αναπτυξιακό άλμα 13,4% στο ΑΕΠ 3ου τριμήνου – Καταλυτική η ανάκαμψη του τουρισμού

Αναπτυξιακό άλμα 13,4% στο ΑΕΠ 3ου τριμήνου – Καταλυτική η ανάκαμψη του τουρισμού

Η αυξημένη τουριστική κίνηση το φετινό καλοκαίρι σε σχέση με την περσινή καταστροφική σεζόν λόγω Covid, έκανε, όπως αναμενόταν, τη μεγάλη διαφορά στο ΑΕΠ του τρίτου τριμήνου, με την οικονομία να πραγματοποιεί αναπτυξιακό άλμα 13,4% σε σύγκριση με το 2020. Σε συνέχεια της εκρηκτικής ανάκαμψης κατά 16,6% του β τριμήνου (σ.σ αναθεωρήθηκε από το 16,2% όπως και η μείωση του ά τριμήνου σε 1,9%), τα προκαταρκτικά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για την περίοδο Ιουλίου-Σεπτεμβρίου εδραιώνουν την πεποίθηση ότι η ένταση από την απελευθέρωση του συμπιεσμένου ελατηρίου της ελληνικής οικονομίας πιθανόν θα εκπλήξει θετικά και τους πλέον αισιόδοξους, καθώς ήδη το ΑΕΠ τρέχει με 9,36% στο 9μηνο, δημιουργώντας παράλληλα πρόσθετο δημοσιονομικό χώρο.

Η συμβολή του τουρισμού ήταν καταλυτική και αυτό αποδεικνύεται από τα στοιχεία των εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών οι οποίες κατέγραψαν εκρηκτική ανάκαμψη κατά 48,6% σε σχέση με το τρίτο τρίμηνο του 2020, με μόνο τις εξαγωγές υπηρεσιών να κάνουν άλμα 84,6%!

Σημαντική ήταν και η συμβολή τόσο της τελικής καταναλωτικής δαπάνης η οποία αυξήθηκε κατά 7,3% σε σύγκριση με το τρίτο τρίμηνο του 2020 όσο και των ακαθάριστων επενδύσεων παγίου κεφαλαίου που κατέγραψαν αύξηση κατά 18,1%.

Συγκεκριμένα όπως ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ :

Με βάση τα διαθέσιμα εποχικά διορθωμένα στοιχεία το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) σε όρους όγκου, κατά το 3 ο τρίμηνο 2021 παρουσίασε αύξηση κατά 2,7%, σε σχέση με το 2 ο τρίμηνο 2021, ενώ σε σύγκριση με το 3ο τρίμηνο 2020 παρουσίασε αύξηση κατά 13,4%

. Με βάση τα μη εποχικά διορθωμένα στοιχεία το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) σε όρους όγκου, κατά το 3 ο τρίμηνο 2021 παρουσίασε αύξηση κατά 13,7% σε σχέση με το 3 ο τρίμηνο 2020.

1. Τριμηνιαίες μεταβολές

- Η συνολική τελική καταναλωτική δαπάνη αυξήθηκε κατά 0,9% σε σχέση με το 2 o τρίμηνο του 2021. o Οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου αυξήθηκαν κατά 3,9% σε σχέση με το 2 o τρίμηνο του 2021. o Oι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν αύξηση κατά 12,6% σε σχέση με το 2 o τρίμηνο του 2021. Οι εξαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 1,4%, ενώ οι εξαγωγές υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 29,0%.

- Οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν αύξηση κατά 7,3% σε σχέση με το 2 ο τρίμηνο του 2021. Οι εισαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 3,7%, ενώ οι εισαγωγές υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 18,7%.

2. Ετήσιες μεταβολές

- Η συνολική τελική καταναλωτική δαπάνη παρουσίασε αύξηση κατά 7,3% σε σχέση με το 3 o τρίμηνο του 2020. o Οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου αυξήθηκαν κατά 18,1% σε σχέση με το 3 o τρίμηνο του 2020.

- Οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν αύξηση κατά 48,6% σε σχέση με το 3 o τρίμηνο του 2020. Οι εξαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 9,2%, ενώ οι εξαγωγές υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 84,6%.

-Οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν αύξηση κατά 21,7% σε σχέση με το 3 o τρίμηνο του 2020. Οι εισαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 10,1% και οι εισαγωγές υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 58,1%

Προς υπέρβαση στόχων - Υψηλότερο δημοσιονομικό χώρο

Όλα δείχνουν ότι η ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας τρέχει με ρυθμούς αισθητά υψηλότερους σε σύγκριση με την μάλλον συντηρητική εκτίμηση του υπουργείου Οικονομικών για ανάπτυξη 6,9% το 2021, και αναμένεται να αγγίξει τις πολύ πιο ενθαρρυντικές προβλέψεις εγχώριων και διεθνών οργανισμών που τοποθετούν τον πήχυ της μεταβολής του ΑΕΠ μεταξύ 8 έως 8,8%.

Αυτή τη στιγμή εκτιμήσεις υψηλότερες του προϋπολογισμού, διατυπώνει η συντριπτική πλειονότητα των οργανισμών και των αναλυτών, με το ΙΟΒΕ να προβλέπει ανάπτυξη 8 έως 8,5%, τη Moodys Analytics και την Oxford Economics να προβλέπουν άνοδο του ΑΕΠ κατά 8,2%, τη Citigroup 8,8%, την Εθνική να βλέπει ρυθμούς ανάπτυξης 7,5%, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναμένει αύξηση του ελληνικού ΑΕΠ κατά 7,1%, τη Morgan Stanley κατά 7,9%. Χαμηλότερα των επίσημων ελληνικών εκτιμήσεων τοποθετούν τον πήχυ μεγάλοι διεθνείς οργανισμοί και συγκεκριμένα το ΔΝΤ με πρόβλεψη για 6,5% και ο ΟΟΣΑ με 6,7%.

Σε ένα τέτοιο σενάριο που τελικά το ΑΕΠ αυξηθεί αισθητά περισσότερο από τις εκτιμήσεις που περιλαμβάνονται στον προϋπολογισμό, δημιουργείται εκ των πραγμάτων επιπλέον δημοσιονομικός χώρος, όχι για τυφλές παροχές, αλλά για πρόσθετες παρεμβάσεις οι οποίες θα μπορούσαν να θωρακίσουν ακόμη περισσότερο την οικονομία και την κοινωνία απέναντι στα μείζονα προβλήματα της περιόδου όπως αυτά αποτυπώνονται στις επιπτώσεις από τις αυξημένες τιμές της ενέργειας στη χώρα μας αλλά και στη μεγάλη απειλή που εξακολουθεί να συνιστά η πανδημία υπό τη νέα μορφή της μετάλλαξης Όμικρον.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛΣΤΑΤ το ΑΕΠ των τριμήνων των ετών 2012 - 2020 καθώς και των προηγούμενων δύο τριμήνων του τρέχοντος έτους (1ο τρίμηνο 2012 - 2 ο τρίμηνο 2021) έχει αναθεωρηθεί λόγω προσαρμογής (benchmarking) των τριμηνιαίων εθνικών λογαριασμών στα αναθεωρημένα ετήσια στοιχεία, που ανακοινώθηκαν στο Δελτίο τύπου της ΕΛΣΤΑΤ στις 15/10/2021 (https://www.statistics.gr/el/). Επισημαίνεται ότι τα στοιχεία του παρόντος Δελτίου Τύπου για το 3 ο τρίμηνο 2021 αντανακλούν τις επιπτώσεις στο ΑΕΠ της πανδημίας COVID-19 και των περιοριστικών μέτρων που τέθηκαν σε ισχύ. Για την κατάρτιση των προσωρινών εκτιμήσεων χρησιμοποιήθηκαν όλες οι βέλτιστες διαθέσιμες πηγές δεδομένων. Επιπλέον, επισημαίνεται ότι καθώς τα εποχικά διορθωμένα μεγέθη επαναυπολογίζονται κάθε φορά που προστίθεται ένα καινούργιο τρίμηνο στη χρονοσειρά, η επίδραση της διαδικασίας της εποχικής διόρθωσης, ιδίως σε περιόδους έντονων διακυμάνσεων των υποκείμενων μεγεθών, αντανακλάται στην αισθητή αναθεώρηση ιδίως των πλέον προσφάτων τριμήνων της σειράς. Οι χρήστες θα πρέπει επίσης να λάβουν υπόψη τους, ότι τα στοιχεία του παρόντος Δελτίου για το 3 ο τρίμηνο 2021, αναμένεται να αναθεωρηθούν, όταν καταρτιστούν και ανακοινωθούν τα προσωρινά στοιχεία για το 4 ο τρίμηνο 2021, με βάση επικαιροποιημένα πρωτογενή στοιχεία που θα έχουν, σε εκείνον το χρόνο, καταστεί διαθέσιμα (π.χ. τριμηνιαίοι μη χρηματοοικονομικοί λογαριασμοί Γενικής Κυβέρνησης, βραχυχρόνιοι δείκτες, στοιχεία απασχόλησης, κ.λπ.). Οι μεταβολές των κυριότερων μακροοικονομικών μεγεθών σε όρους όγκου με εποχική διόρθωση έχουν ως εξής: