Performance: Η μικρή της εναλλακτικής αγοράς ενηλικιώθηκε και ετοιμάζεται για τα μεγάλα σαλόνια

Performance: Η μικρή της εναλλακτικής αγοράς ενηλικιώθηκε και ετοιμάζεται για τα μεγάλα σαλόνια

Η πληροφορική παραμένει στο επιχειρηματικό και χρηματιστηριακό προσκήνιο καθώς διαπιστώνεται ότι με το υπάρχουν δυναμικό είναι αδύνατον να διεκπεραιωθεί ο όγκος των έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη ή θα ξεκινήσουν από το ταμείο ανάκαμψης στη χώρα μας.

Η Performance Technologies, εισηγμένη στην εναλλακτική αγορά του ΧΑ, διαφέρει από τις άλλες εταιρείες του χώρου καθώς δεν δραστηριοποιείται στο κλασσικό κομμάτι του ERP ή των εφαρμογών τιμολόγησης. Συναντήσαμε τον κ. Διονύση Χιντζίδη, διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας για να μας να μας εξηγήσει τους τομείς δραστηριότητας της εταιρείας αλλά και να μας παρουσιάσει τα πλεονεκτήματα και τις προοπτικές της Performance.

Συνέντευξη στον Μάνο Χατζηδάκη

- Είναι εντυπωσιακός ο ρυθμός μεγέθυνσης της Performance τα τελευταία χρόνια, καθώς εκτός από την αύξηση των πωλήσεων και της κερδοφορίας παρατηρούμε και αναλογική αύξηση του ανθρώπινου δυναμικού της Performance. Ποιοι είναι οι τομείς στους οποίους υπάρχει ένταση στην ανάπτυξη σας; 

Διαβλέπουμε ένα ιδιαίτερα ευνοϊκό περιβάλλον για την Performance τα επόμενα χρόνια, καθώς ο ρυθμός ανάπτυξης του χώρου που δραστηριοποιούμαστε αναμένεται να είναι πολύ μεγαλύτερος από αυτόν της Ελληνικής οικονομίας στο σύνολό της. Σε αυτό συντελούν διάφοροι παράγοντες, τόσο διεθνώς όπως ψηφιακός μετασχηματισμός, Cloud, Big Data, Τεχνητή Νοημοσύνη, κ.α., όσο και τοπικά όπως προγράμματα ΕΣΠΑ, ταμείο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, ισχυρή ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας μετά από χρόνια ύφεσης κ.α. Είμαστε εξαιρετικά τοποθετημένοι, διαθέτοντας την τεχνογνωσία και track record επιτυχημένων engagements, για να παρέχουμε λύσεις που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των οργανισμών και επιχειρήσεων και τη μετάβαση τους στη ψηφιακή εποχή.

Όλα τα παραπάνω αναμένουμε να μας δώσουν ευκαιρίες για να επιταχύνουμε την ανάπτυξη μας, έχουμε αυξήσει δε την προσπάθεια και τις επενδύσεις μας προκειμένου να αξιοποιήσουμε στο μέγιστο αυτές τις ευκαιρίες. Συγκεκριμένα, έχουν αυξηθεί οι πόροι που διαθέτουμε σε Ε&Α για τη δημιουργία νέων καινοτόμων λύσεων που θα διευρύνουν περαιτέρω την πελατειακή μας βάση και τη γεωγραφική επέκταση αξιοποιώντας το SaaS/cloud μοντέλο. Επίσης για την περαιτέρω ενίσχυση των προσφερόμενων λύσεων σε τεχνολογικές περιοχές όπως τα analytics, data driven operations & user experience, cyber security και digital processes.

Από την έναρξη της πανδημίας, έχοντας αναγνωρίσει τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που δημιουργήθηκαν, η Εταιρεία έχει καταφέρει όχι απλά να προσαρμοστεί, αλλά επιπλέον να επιταχύνει την απόδοση της και επιδόσεις της. Τόσο για το 2020, που ήταν χρονιά ρεκόρ, όσο και για το 2021 όπου έχει επιτύχει υψηλά έσοδα και κερδοφορία-ρεκόρ για το πρώτο εννιάμηνο. Οι επενδύσεις μας θέτουν τα θεμέλια για διαρκή αύξηση εσόδων και κερδοφορίας τα επόμενα χρόνια. Το ανθρώπινο δυναμικό μας επίσης αυξάνεται σταθερά, ανταποκρινόμενο στην αύξηση του κύκλου εργασιών μας, αλλά και στις αυξημένες επενδύσεις μας σε Ε&Α.

- Τι σημαίνει αυτή την στιγμή “Big-Data” εφαρμογές στην Ελλάδα και τι πεδίο ενδιαφέροντος υπάρχει; Αντίστοιχα πόσο διαδεδομένες είναι οι εφαρμογές κυβερνοπροστασίας;

Η οικονομική δραστηριότητα σήμερα πλέον διεξάγεται κυρίως ψηφιακά. Από την παραγωγική διαδικασία, από τις ηλεκτρονικές συναλλαγές, από τα συστήματα που στηρίζουν διάφορες υπηρεσίες που χρησιμοποιούν οι καταναλωτές παράγονται συνεχώς νέα δεδομένα. Ο όρος  ‘big data’ παραπέμπει στον μεγάλο όγκο αυτών των δεδομένων, που αναλύονται για να ληφθούν επιχειρηματικές αποφάσεις. Η ανάλυση, η οποία κατά το παρελθόν γινόταν παραδοσιακά με χρήση μεθοδολογίας στατιστικής, σήμερα όλο και περισσότερο βασίζεται στη χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης. Οι επιχειρήσεις που αξιοποιούν big data «ευφυώς», όπου οι decision makers λαμβάνουν αποφάσεις βάσει αυτής της ανάλυσης, αποκτούν ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Τα δεδομένα που αναλύονται μπορεί να δημιουργούνται στην παραγωγική διαδικασία, από συστήματα η/και εφαρμογές που συμμετέχουν στην παροχή υπηρεσιών, από στοιχεία σχετικά με συμπεριφορά ή προτιμήσεις των πελατών τους κλπ.

H Performance ήδη παρέχει λύσεις και υπηρεσίες Big Data Analytics σε πελάτες από τον χώρο των τηλεπικοινωνιών και των τραπεζών στην Ελλάδα. Πιστεύουμε ότι υπάρχει μεγάλο πεδίο ανάπτυξης σε αυτόν το χώρο, καθώς το ROΙ που επιτυγχάνεται είναι εντυπωσιακό. Σε αυτό συνηγορεί και η πρόσφατη έρευνα του ΣΕΒ με θέμα «ανάλυση δεδομένων και τεχνητή νοημοσύνη» στην Ελλάδα. Εκεί επισημαίνεται, ότι η χρήση σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων για ανάλυση δεδομένων κερδίζει έδαφος στις επιχειρήσεις, ωστόσο τα αποτελέσματα της ανάλυσης συχνά δεν αξιοποιούνται από το διοικητικό και λειτουργικό μηχανισμό της επιχείρησης. Η Ελλάδα βρίσκεται πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο στην προμήθεια συστημάτων Big Data Analytics, όμως μόνο το 39% των επιχειρήσεων έχει εντάξει την ανάλυση δεδομένων στην κουλτούρα και τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων. 

Όσο αφορά τις υπηρεσίες κυβερνοασφάλειας, όλες επιχειρήσεις και οργανισμοί αναγνωρίζουν ότι η ανάγκη για ασφάλεια έχει πλέον αυξηθεί και ότι οι κυβερνο-επιθέσεις αποτελούν έναν από τους σημαντικότερους κινδύνους που αντιμετωπίζουν, και αφιερώνουν σημαντικούς πόρους για να εξασφαλιστούν κατά το μέγιστο δυνατό. 

Η Performance διαθέτει τεχνογνωσία σε λογισμικό και διαδικασίες Cyber Security, αλλά και για Business & IT Continuity γενικότερα. Μέσω των λύσεων που προσφέρει, εξυπηρετεί τόσο την ταχύτητα ανάπτυξης νέων υπηρεσιών από τους πελάτες της, όσο και το επίπεδο ασφάλειας που απαιτεί η κάθε αναπτυσσόμενη υπηρεσία. 

Στην Performance η προσέγγισή μας στο security είναι ολιστική και σχεδιασμένη να καλύπτει όλα τα πιθανά attack surfaces ενός οργανισμού. Πρώτιστο μέλημα μας είναι να προστατεύουμε τους Χρήστες και τις Συσκευές τους, καθώς στην εποχή που ζούμε, αυτοί είναι οι πιο εκτεθειμένοι σε κίνδυνο, ειδικά τώρα με την εξ αποστάσεως εργασία. Προσφέρουμε λύσεις end point protection και response για την προστασία από zero day απειλές, καθώς και signature services όπως mobile device management και digital workspace, που εξασφαλίζουν την προστασία των συσκευών ενισχύοντας παράλληλα και την παραγωγικότητα των χρηστών. Σημαντικό ρόλο δίνουμε επίσης στην εκπαίδευση των χρηστών σε θέματα ασφαλείας και προστασίας δεδομένων, καθώς είναι χαρακτηριστικό πως μόνο τα Phishing Attacks που στοχεύουν τελικούς χρήστες από την αρχή του Covid-19 έχουν αυξηθεί κατά 605%, και αποτελούν σύμφωνα με έρευνες τον πιο διαδεδομένο τύπο κυβερνο-επίθεσης. 

Στη συνέχεια εστιάζουμε στα business applications καθώς σε αυτά στηρίζεται μεγάλο κομμάτι της παραγωγής των επιχειρήσεων και παράλληλα αποτελούν ολοένα και περισσότερο στόχο επιθέσεων. Για να καλύψουμε τις ανάγκες τόσο για ασφάλεια όσο και για user experience και διαθεσιμότητα εφαρμόζουμε τεχνολογίες όπως Web Application Firewalling σε on-premises εγκαταστάσεις ή σε Content Delivery Networks. 

Σημαντικό κομμάτι στην προστασία των εφαρμογών αποτελεί επίσης ο εντοπισμός των ευπαθειών ασφαλείας όσο το δυνατόν πιο έγκαιρα στον κύκλο ζωής τους, κάτι που πλέον είναι απαραίτητο με βάση σχετικά κανονιστικά πρότυπα. Στην περιοχή αυτή προσφέρουμε υπηρεσίες βασισμένες σε industry leading εργαλεία που διασυνδέονται με όλο το οικοσύστημα εργαλείων που χρησιμοποιούν καθημερινά οι προγραμματιστές για την ανάπτυξη εφαρμογών, και τους καθοδηγούν για την επίλυση των αδυναμιών ασφαλείας. Παράλληλα επιτρέπουν σε υπευθύνους ασφαλείας και συμμόρφωσης να παρακολουθούν και να συντονίζουν καλύτερα τη στρατηγική του οργανισμού ως προς τις βέλτιστες πρακτικές για secure coding.

Άλλο ένα θέμα που εστιάζουμε είναι η Προστασία Δεδομένων, που άλλοι συνδυάζουν με τη συμμόρφωση στο GDPR και άλλοι με το παραδοσιακό Backup. Στην πραγματικότητα το Data Protection είναι η διαδικασία διαφύλαξης όλων των data assets ενός οργανισμού από corruption, compromise και loss. Οπότε εκτός από το εναλλακτικά μέσα που φυλάσσεται αυτή η πολύτιμη πληροφορία, ενδιαφέρει και η εναλλακτική φυσική τοποθεσία που θα χρησιμοποιηθεί για την ανάκτηση, αλλά και ο χρόνος ανάκτησης μετά από μια ενδεχόμενη αστοχία η/και καταστροφή. Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ανωνυμοποίησης και κρυπτογράφησης των δεδομένων, για την προστασία δεδομένων at rest & in transit, και για πληρέστερη κάλυψη των απαιτήσεων του GDPR. 

Επίσης σημαντικό να αναφέρουμε τις λύσεις που προσφέρουμε για Network Security. Η Performance έχει υλοποιήσει πολλά έργα με Next Generation Firewalling και Secure Software-Defined Wan. Σε αυτά περιλαμβάνονται υλοποιήσεις Software Defined Networking με χρήση τεχνολογίας VMware NSX που επιτυγχάνει Zero Trust Network Designs και Micro-Segmentation. Τέτοιες λύσεις έχουμε υλοποιήσει σε κρίσιμα IT περιβάλλοντα Ελληνικών Τραπεζών και άλλους μεγάλους πελάτες πχ στον τομέα της ενέργειας, από το 2018. 

Τέλος να αναφερθούμε και σε μία σημαντική επένδυση της εταιρείας μας για τη δημιουργία του Security Operations Center (SOC) που λειτουργεί 24x7 καλύπτοντας αποτελεσματικά τις ανάγκες Cyber Security επιχειρήσεων που δεν διαθέτουν το έμπειρο στελεχιακό δυναμικό ή/και τα προηγμένα μέσα που απαιτούνται για τη θωράκιση του οργανισμού τους από κακόβουλες επιθέσεις (Cyber Attacks & Malware). Η Performance παρέχει υπηρεσίες Network Operations Center (NOC) και Security Operations Center (SOC) συνδυαστικά.

Το SOC συμβάλλει κυρίως στην ασφάλεια του δικτύου και των υποδομών καθώς και στην προσπάθεια συμμόρφωσης με κανονιστικά πρότυπα όπως το GDPR, ενώ οι υπηρεσίες NOC εστιάζονται στην παρακολούθηση της απόδοσης, διαθεσιμότητας, up-time των συστημάτων που βρίσκονται στο δίκτυο της επιχείρησης. Έτσι, ταυτόχρονα με την διαρκή παρακολούθηση του δικτύου για περιστατικά ασφαλείας, παρακολουθούνται περιστατικά που σχετίζονται με τη συνολικότερη λειτουργία του δικτύου, που μπορεί να επηρεάζεται άμεσα κατά την εξέλιξη μιας απειλής.

Τα παραπάνω σε συνδυασμό με τους μηχανισμούς μηχανικής μάθησης και ανάλυσης συμπεριφοράς των χρηστών (UEBA) που διαθέτει η υπηρεσία, επιτρέπουν στους αναλυτές ασφαλείας του SOC να παρακολουθούν, να συσχετίζουν και να αναλύουν σε πραγματικό χρόνο πληροφορίες από οποιοδήποτε σύστημα, εντοπίζοντας τις παρεκκλίσεις από τα φυσιολογικά επίπεδα λειτουργίας του οργανισμού.

- Σε ό,τι αφορά την μελλοντική σας ανάπτυξη προσανατολίζεστε και στις αγορές του εξωτερικού; Σε τι ποσοστό θα επιθυμούσατε να ανέλθουν τα έσοδα σας εκτός Ελλάδας;

Οι λύσεις και προϊόντα που διαθέτουμε απευθύνονται και σε οργανισμούς και επιχειρήσεις εντός και εκτός Ελλάδος και μέρος του κύκλου εργασιών μας προέρχεται από πελάτες εκτός Ελλάδος. Φυσικά μας ενδιαφέρει να αναπτύξουμε περαιτέρω τις δραστηριότητες μας, την πελατειακή μας βάση και το ποσοστό εσόδων που προέρχεται από το εξωτερικό.

Σε κάθε περίπτωση η επιτυχία μας στην Ελληνική αγορά είναι σημαντικό εφαλτήριο για τέτοια επέκταση. Το πότε και πώς θα γίνει αυτό αποτελεί ζήτημα ιεράρχησης προτεραιοτήτων σε στόχους και αντίστοιχα επενδύσεις. Κάποια προϊόντα-υπηρεσίες μας που είναι packaged ως cloud services και τιμολογούνται με το μοντέλο SaaS είναι ήδη διαθέσιμα σε αγορές εκτός Ελλάδος, μέσω του Microsoft Azure marketplace, και μπορούν να καταναλωθούν από πελάτες σε οιοδήποτε μέρος της υφηλίου.

- Μετά από 12 χρόνια παρουσίας στην Εναλλακτική Αγορά του ΧΑ έχετε δηλώσει ότι έχει πλέον ωριμάσει η στιγμή για να προχωρήσετε σε μετάταξη στην Κύρια Αγορά. Ποια είναι τα επόμενα βήματα και ποιο είναι το προσδοκώμενο ποσό το οποίο επιδιώκεται να συγκεντρώσετε στο επόμενο εγχείρημα σας;

Η Εναλλακτική Αγορά του ΧΑ δημιουργήθηκε για εταιρείες που βρίσκονται σε φάση ταχείας ανάπτυξης, να αντλήσουν κεφάλαια από -κυρίως- «ειδικούς» επενδυτές, διατηρώντας ευελιξία και χαμηλό κόστος που είναι απολύτως απαραίτητα στο μεγάλωμά τους. Η Εταιρεία μπήκε στην Εν.Α. τον Σεπτέμβριο του 2008 χωρίς να αντλήσει κεφάλαια. Ήταν η ημέρα που κατέρρευσε η Lehman, και ξεκινούσε η μεγάλη ύφεση που έπληξε τις παγκόσμιες αγορές και παρατεταμένα και την Ελλάδα. Μη έχοντας αντλήσει κεφάλαια, η ανάπτυξη μας έγινε αποκλειστικά από την κερδοφορία μας. Τον Σεπτέμβριο αποφασίστηκε στην τακτική ΓΣ να προχωρήσουμε σε μια πρώτη άντληση κεφαλαίων, μέσω των δυνατοτήτων που παρέχει η Εν.Α. με ιδιωτική τοποθέτηση κυρίως σε ειδικούς και μεγάλους ιδιώτες επενδυτές. 

Πιστεύουμε ότι τα κεφάλαια αυτά που θα αυξήσουν σημαντικά τα ίδια κεφάλαια μας, θα βοηθήσουν να επιταχύνουμε τον ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης μας, και να διπλασιάσουν τα μεγέθη μας σε μικρότερο χρονικό διάστημα από αυτό που πετύχαμε τα τελευταία πέντε χρόνια. Έχουμε ξεκινήσει να διερευνούμε τις κανονιστικές απαιτήσεις για τη μετάταξη στην Κ.Α. και να προετοιμαζόμαστε κατάλληλα ώστε να μπορεί να γίνει αυτό το βήμα εντός του 2022. Οι απαιτήσεις της Κ.Α. διασποράς μετοχών ήδη είναι υπερκαλυμμένες, οπότε δεν απαιτείται να γίνει νέα άντληση μέσω public offering για τη μετάταξη. Εξ άλλου είναι νωρίς να σκεφτόμαστε για νέα άντληση κεφαλαίων πριν ολοκληρωθεί επιτυχώς η ήδη αποφασισμένη, και πριν αρχίσουμε να βλέπουμε τα αποτελέσματα λειτουργίας στις οικονομικές επιδόσεις μας.