7ος χρόνος, ημέρα 2149η
Κυριακή, 19 Σεπτεμβρίου 2021

Φτιάχνουμε την άμυνα για την έμφυλη και ενδοοικογενειακή βία

Φτιάχνουμε την άμυνα για την έμφυλη και ενδοοικογενειακή βία
Shutterstock

Η έμφυλη και η ενδοοικογενειακή βία αποτελούν φαινόμενα σύνθετα και πολυπαραγοντικά. Δεν κάνουν εξαιρέσεις ανάμεσα σε οικονομικές, κοινωνικές, μορφωτικές, θρησκευτικές ή ηλικιακές ομάδες. Καταγγέλλονται, δυστυχώς, με δυσκολία από θύματα ή τρίτα πρόσωπα, ενώ πολλές φορές οι γυναίκες ζητούν βοήθεια αφού έχουν υποστεί βία.

Απέναντι σε φαινόμενα τόσο σύνθετα και πολυπαραγοντικά, λοιπόν, το κράτος οφείλει να σχεδιάζει πολιτικές, δράσεις και μέτρα εξίσου πολυδιάστατα. Μέτρα που δεν εξαντλούνται στα στενά πλαίσια ενός υπουργείου, αλλά που αντιμετωπίζουν την καταπολέμηση της βίας ως μία διατομεακή πολιτική, για την ορθή υλοποίηση της οποίας κάθε κρίκος της αλυσίδας (κεντρική διοίκηση, περιφέρειες, δήμοι) έρχεται να προσθέσει ένα επιπλέον επίπεδο προστασίας για τα θύματα και ένα επιπλέον βήμα στις προσπάθειές μας να δημιουργήσουμε μία κουλτούρα μηδενικής ανοχής στη βία.

Το ισχυρό πλέγμα προστασίας που έχει δημιουργηθεί σήμερα για τις γυναίκες-θύματα και τα παιδιά τους, αλλά και για όλα τα τρίτα πρόσωπα που επιθυμούν να ενημερωθούν ή να καταγγείλουν κάποιο περιστατικό βίας, έχουν ως γνώμονα ακριβώς αυτή τη φιλοσοφία: πως στη μάχη απέναντι στην έμφυλη και την ενδοοικογενειακή βία, δεν πρέπει να μένει αναξιοποίητος κανένας φορέας.

Δομές και υπηρεσίες
 

Τα στοιχεία άλλωστε που έρχονται από τις υπηρεσίες της ΓΓΔΟΠΙΦ δεν αφήνουν δυστυχώς κανένα περιθώριο εφησυχασμού.  Μόνο κατά το πρώτο εξάμηνο του 2021, στην τηλεφωνική Γραμμή SOS 15900 έγιναν περισσότερα από 4.000 κλήσεις, εκ των οποίων οι 2.869 αφορούσαν σε περιστατικά βίας, ενώ κατά το ίδιο διάστημα περισσότερες από 50 γυναίκες μεταφέρθηκαν με τα ανήλικα παιδιά τους σε έκτακτα καταλύματα που προσέφερε το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος, και στη συνέχεια μεταφέρθηκαν σε κάποιον από τους 19 Ξενώνες Φιλοξενίας που βρίσκονται σε μυστικές τοποθεσίες σε όλη την επικράτεια.

Παράλληλα, το δίκτυό μας περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, και 43 Συμβουλευτικά Κέντρα, όπου προσφέρονται δωρεάν υπηρεσίες ψυχολογικής, νομικής και εργασιακής στήριξης, την ιστοσελίδα metoogreece.gr, όπου συγκεντρώνονται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για θέματα σεξουαλικής παρενόχλησης, κακοποίησης και εξουσιαστικής βίας, αλλά και το e-mail: [email protected], στο οποίο μπορούν να απευθύνονται όσες και όσοι επιθυμούν να καταγγείλουν ή να ενημερωθούν για τη διαχείριση περιστατικών βίας.

Επαγγελματική αποκατάσταση
 

Πέραν των δομών και των υπηρεσιών μας, ωστόσο, ο σχεδιασμός μας για τη στήριξη των θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας περιλαμβάνει επίσης δράσεις που στοχεύουν στην επαγγελματική αποκατάσταση των γυναικών. Διότι καμία γυναίκα που φοβάται για την επόμενη μέρα δεν είναι εύκολο να πεισθεί ότι μπορεί να σπάσει τον κύκλο της βίας για την ίδια- και πολλές φορές για τα παιδιά της.

Έτσι λοιπόν, σε συνεργασία με τον ΟΑΕΔ, γυναίκες- θύματα βίας πλέον μοριοδοτούνται κατά 60% στο πλαίσιο του νέου βελτιωμένου προγράμματος δεύτερης επιχειρηματικής ευκαιρίας για ανέργους που θέλουν να δημιουργήσουν μία νέα επιχείρηση και να να επανενταχθούν στην αγορά εργασίας. Τα θύματα, επίσης, εντάσσονται στο πρόγραμμα απασχόλησης Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων του Οργανισμού, το οποίο επιχορηγεί για 12-24 μήνες το 90% του συνολικού κόστους για την πρόσληψη ανέργων από ιδιωτικές και δημόσιες επιχειρήσεις, φορείς και οργανισμούς που ασκούν οικονομική δραστηριότητα, καθώς και από επιχειρήσεις των Δήμων και των Περιφερειών.

Πρόληψη
 

Σε ό,τι αφορά, τέλος, το σκέλος της πρόληψης, η πολιτεία αυτή τη στιγμή, στο πλαίσιο της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης έχει αναπτύξει, και υλοποιεί, δράσεις, όπως είναι η δημιουργία ενός εργαλείου εκτίμησης του βαθμού επικινδυνότητας εμφάνισης ενδοοικογενειακής βίας, αλλά και η μελέτη του προφίλ των δραστών ενδοοικογενειακής βίας, καθώς και η αξιολόγηση των θεραπευτικών προγραμμάτων για τους δράστες.

* H Μαρία Συρεγγέλα είναι υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, αρμόδια για τη δημογραφική πολιτική, την οικογένεια και την ισότητα των φύλων.