7ος χρόνος, ημέρα 2154η
Παρασκευή, 24 Σεπτεμβρίου 2021

Amazon, Berkshire και JPMorgan στον χώρο της υγείας

Amazon, Berkshire και JPMorgan στον χώρο της υγείας

Όταν τον Ιανουάριο του 2018, η Amazon του Τζεφ Μπέζος, η Berkshire του Γουόρεν Μπάφετ και η JP Morgan, είχαν ανακοινώσει πως θα συμπράξουν για να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα του συστήματος υγείας που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι στις ΗΠΑ, ήταν αρκετές οι αρνητικές αναφορές που έγιναν απέναντι σε αυτό το εγχείρημα.

Οι κορυφαίες αυτές εταιρίες, είχαν αποφασίσει να δημιουργήσουν μια εταιρία που να παρέχει υπηρεσίες υγείας με ένα λογικό κόστος σε αντίθεση με το υπάρχον σύστημα, που το παρομοίαζαν με ένα υπερφουσκωμένο μπαλόνι που είχε ήδη ξεπεράσει τη όρια της ελαστικότητας του. Το αρχικό σχέδιο αφορούσε στην παροχή υπηρεσιών υγείας στους εργαζόμενους των τριών εταιριών. Ο αριθμός των εργαζομένων τους υπερβαίνει το 1.000.000, οπότε και μόνο η σκέψη πως ξεκινάει ένα τόσο φιλόδοξο σχέδιο, είχε κατακρημνίσει τότε τις μετοχές μεγάλων ασφαλιστικών εταιριών στο χώρο της υγείας όπως της United Health και της Aetna.

“Θα βάλουμε το ταλέντο μας, θα ενώσουμε τις δυνάμεις μας και σε 12 μήνες θα έχουμε έτοιμες τις προτάσεις μας και την εταιρία μας”, είχε αναφέρει ο Γουόρεν Μπάφετ, στην παρουσίαση της ιδέας. Η ιδέα αυτή απευθυνόταν σε πάνω από 150.000.000 εργαζόμενους που καλύπτονται από ασφαλιστικά προγράμματα υγείας των εργοδοτών τους και που αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος της Αμερικανικής αγοράς υπηρεσιών υγείας. Οι δαπάνες υγείας στις HΠΑ ανέρχονται στα $3,3 τρισ., αποτελούν το 19% του αμερικανικού ΑΕΠ και αυξάνονται με ρυθμούς της τάξης του 4% τα τελευταία χρόνια. O Μπάφετ εκτιμούσε πως τα κόστη ασφάλισης θα υπερβούν σύντομα τα φορολογικά κόστη των εταιριών, παρ' όλο που τυγχάνουν ικανοποιητικών φοροαπαλλαγών.

Και να που μετά από 15 μήνες, η Haven Healthcare με διευθύνοντα σύμβουλο τον Atul Gawande, έναν χειρουργό καθηγητή του Harvard, έπαψε να αποτελεί μια σκέψη, μια ιδέα και είναι πλέον μια εταιρία έτοιμη να παράσχει ιατρικές υπηρεσίες στην πρωτοβάθμια φροντίδα και στη χορήγηση φαρμάκων, σε πρώτη φάση στους εργαζόμενους της Amazon, της Berkshire και της JPMorgan και σε δεύτερη φάση σε όλους τους ενδιαφερόμενους εργαζόμενους και στις επιχειρήσεις.

Η Haven είναι μια μη κερδοσκοπική εταιρία. Λειτουργεί με αυστηρά ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια, όμως δεν αποσκοπεί στο κέρδος, αλλά στη δημιουργία αξίας για τις οικογένειες των εργαζομένων και όχι για τους μετόχους. Οποιοδήποτε θετικό οικονομικό αποτέλεσμα, θα επανεπενδύεται, μέσα στην επιχείρηση με σκοπό την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών των ασφαλισμένων, με όσο το δυνατόν μικρότερο κόστος συμμετοχής των εργαζομένων και των οικογενειών τους.

Με δεδομένο πως ο μέσος όρος ζωής σταθεροποιείται πάνω από τα 80 έτη, η εταιρία θα κάνει χρήση όλων των υπαρχόντων δεδομένων, στατιστικών, φαρμακευτικών αγωγών, ιατρικών μεθόδων, προληπτικών ελέγχων, έτσι ώστε οι εργαζόμενοι να αισθάνονται ασφαλείς και οι εταιρείες να μεγιστοποιούν την απόδοση των κεφαλαίων που δαπανούν για την ιατρική και φαρμακευτικά κάλυψη των εργαζομένων τους. Η Haven έρχεται να δώσει απαντήσεις στην αγωνία των εργαζομένων, στην ανεξέλεγκτες δαπάνες του συστήματος υγείας και την εταιρική ευθύνη των επιχειρήσεων. Δείχνει πως θα είναι μια “win-win” κατάσταση για όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές.


*Ο αρθρογράφος είναι οικονομικός αναλυτής, με ειδίκευση στο σχεδιασμό σύνθετων επενδυτικών στρατηγικών.

Αποποίηση Ευθύνης: Το περιεχόμενο της στήλης, είναι καθαρά ενημερωτικό και πληροφοριακό και δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση επενδυτική συμβουλή, ούτε υποκίνηση για συμμετοχή σε οποιαδήποτε συναλλαγή. Ο αρθρογράφος δεν ευθύνεται για τυχόν επενδυτικές και λοιπές αποφάσεις που θα ληφθούν με βάση τις πληροφορίες αυτές.