Άγκυρα και Τατάρ απαιτούν τη διχοτόμηση της Κύπρου

Άγκυρα και Τατάρ απαιτούν τη διχοτόμηση της Κύπρου

Τέλος στην συζήτηση για την λύση ομοσπονδίας βάζει έγγραφο που κατέθεσε στην άτυπη πενταμερή διάσκεψη για το Κυπριακό στην Γενεύη η τουρκοκυπριακή πλευρά, καλώντας τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αν. Γκουτέρεζ να προχωρήσει στην υιοθέτηση του αιτήματος της.

Σε αυτό, ο Ερσιν Τατάρ καλεί τον ΓΓ του ΟΗΕ να προχωρήσει στην υιοθέτηση ψηφίσματος για ισότιμο διεθνές καθεστώς και κυριαρχική ισότητα των δύο πλευρών, περιγράφοντας ουσιαστικά την τουρκική πρόταση για την δημιουργία δύο κρατών.

Στο έγγραφο αναφέρεται ότι ένα τέτοιο ψήφισμα θα δημιουργήσει μια νέα βάση προκειμένου να εγκαθιδρυθεί μία συνεργασία μεταξύ των δύο υφιστάμενων κρατών, εννοώντας δηλαδή την Κυπριακή Δημοκρατία και το παράνομο κατοχικό καθεστώς. Και σημειώνει ότι οι συνομιλίες θα πρέπει να εστιασθούν στην μελλοντική συνεργασία μεταξύ των δύο ανεξαρτήτων κρατών για μια σειρά θεμάτων, όπως τις περιουσίες, τις εδαφικές αναπροσαρμογές, ζητήματα ασφάλειας και τις σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το έγγραφο εστιάζει σε έξι παραμέτρους και αναφέρει τα εξής:

  • Ο Γενικός Γραμματέας πρέπει να αναλάβει μια πρωτοβουλία ώστε το Συμβούλιο Ασφαλείας να εγκρίνει ένα ψήφισμα στο οποίο θα διασφαλίζεται το ισότιμο διεθνές καθεστώς και η κυριαρχική ισότητα των δύο πλευρών.  Ένα τέτοιο ψήφισμα θα αποτελέσει τη νέα βάση για τη δημιουργία σχέσης συνεργασίας μεταξύ των δύο υφιστάμενων κρατών. 
  • Μόλις εξασφαλιστεί το ισότιμο διεθνές καθεστώς και η κυριαρχική ισότητα των δύο πλευρών μέσω της προαναφερθείσας ρύθμισης, θα ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις με βάση τα αποτελέσματα, σε αυτή τη νέα βάση, υπό την αιγίδα του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών  για τη δημιουργία μιας ελεύθερης και αμοιβαία αποδεκτής σχέσης συνεργασίας.
  • Οι διαπραγματεύσεις θα επικεντρωθούν στη μελλοντική σχέση μεταξύ των δύο ανεξάρτητων κρατών, τα περιουσιακά δικαιώματα, την ασφάλεια και την προσαρμογή συνόρων, καθώς και τις σχέσεις με την ΕΕ. 
  • Οι διαπραγματεύσεις θα υποστηριχθούν από την Τουρκία, την Ελλάδα και το Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς και, κατά περίπτωση, από την ΕΕ ως παρατηρητής.
  • Στο πλαίσιο οποιασδήποτε συμφωνίας, θα υπάρξει αμοιβαία αναγνώριση των δύο κρατών και οι τρεις εγγυήτριες δυνάμεις θα το υποστηρίξουν.
  • Κάθε συμφωνία που θα επιτευχθεί ως αποτέλεσμα αυτών των διαπραγματεύσεων θα υποβληθεί για έγκριση σε ξεχωριστά ταυτόχρονα δημοψηφίσματα στα δύο κράτη.

Δείτε το έγγραφο που κατέθεσε η τουρκοκυπριακή πλευρά στην πενταμερή: