Τι συμβαίνει με τη μετοχή της Cairo Mezz που καταγράφει νέα υψηλά στην Εναλλακτική Αγορά του ΧΑ;

Τι συμβαίνει με τη μετοχή της Cairo Mezz που καταγράφει νέα υψηλά στην Εναλλακτική Αγορά του ΧΑ;

Η έναρξη της διαπραγμάτευσης της μετοχής της Cairo Mezz (ΚΑΙΡΟΜΕΖ) στην Εναλλακτική Αγορά (ΕΝ.Α.) του Χρηματιστηρίου Αθηνών, στις 29 Σεπτεμβρίου 2020, είχε περάσει στα ψιλά των χρηματιστηριακών σελίδων και των επενδυτικών στηλών. Ελάχιστοι γνώριζαν το τι αντιπροσώπευε αυτή η εταιρεία και μια που οι μετοχές της είχαν δοθεί «δωρεάν» στους μετόχους της Eurobank, οι περισσότεροι μικρομέτοχοι είχαν ρευστοποιήσει τις μετοχές τους, με αποτέλεσμα η μετοχή να υποχωρήσει από τα €0,0811 στα €0,06 σε τρεις μόλις συνεδριάσεις. Σήμερα η μετοχή βρίσκεται στα €0,198 έχοντας τριπλασιαστεί την τιμή της, μέσα σε 14 μόλις μήνες.

Η Cairo Mezz PLC είναι μια εταιρεία της οποίας τα μόνα περιουσιακά στοιχεία είναι αφ’ ενός το 75% των τίτλων ενδιάμεσης διαβάθμισης (mezzanine notes Β2) και αφ’ ετέρου το 44,9% των τίτλων χαμηλής διαβάθμισης (junior notes C2), της συνολικής τιτλοποίησης των πακέτων Cairo1 και Cairo 2 που αφορούν μη εξυπηρετούμενα δάνεια πελατών της λιανικής τραπεζικής ύψους €4,8 δισ. και του πακέτου Cairo 3 που αφορούν μη εξυπηρετούμενα δάνεια μικρομεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων ύψους €2,7 δισ.

Όπως θυμόμαστε με βάση το σχέδιο «Ηρακλής» οι ομολογίες υψηλής εξασφάλισης (senior notes) οι οποίες αποτελούνται από τα καλύτερης ποιότητας μη εξυπηρετούμενα δάνεια, διακρατήθηκαν από τις ίδιες της τράπεζες και μάλιστα βρίσκονται υπό τη σκέπη κρατικών εγγυήσεων.

Η βασική δραστηριότητα της Cairo Mezz, είναι η ενεργή διαχείριση αυτών των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Από την επιτυχή διαχείριση αυτού του ενεργητικού, θα προκύψουν τα έσοδα της εταιρείας. Επομένως, ο στόχος της εταιρείας είναι η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ανάκτηση των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Δηλαδή, η όσο το δυνατόν μεγιστοποίηση της είσπραξης των οφειλόμενων ποσών από τα συγκεκριμένα κόκκινα δάνεια.

Από τι εξαρτάται η ανάκτηση αυτών των ποσών; Από την είσπραξη των οφειλόμενων ποσών από τα δάνεια. Και τα οφειλόμενα ποσά μπορούν να εισπραχθούν με δυο τρόπους. Είτε μέσα από την αποπληρωμή των δανείων από τους δανειολήπτες, είτε μέσα από την εκποίηση των εξασφαλίσεων και των εγγυήσεων των δανείων, που είναι κατά βάσιν ακίνητα.

Σύμφωνα με τον ενημερωτικό δελτίο που είχε συνοδεύσει την είσοδο της Cairo Mezz στην Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ο διεθνής οίκος Deloitte, εμφάνιζε την εύλογη αξία της εταιρείας στα €57,4 εκατ.

Και όμως, αμέσως μετά την είσοδο της στην ΕΝ.Α. η χρηματιστηριακή αποτίμηση της Cairo Mezz είχε υποχωρήσει στα €30 εκατ., ενώ σήμερα μετά το ράλι διαρκείας υπερβαίνει τα €61 εκατ. Υπερβαίνει δηλαδή, ακόμα και τη εύλογη αξία που είχε δώσει η Deloitte.

CAIRO MEZZ

Η κινητοποίηση των επενδυτικών δυνάμεων γύρω από τη μετοχή της Cairo Mezz, κάτι δείχνει. Και καθώς στη μετοχική της βάση συναντά κανείς το λεγόμενο «έξυπνο χρήμα» (smart money), πιθανολογείται ότι το turnaround story της ελληνικής οικονομίας αντανακλάται στη πορεία της διαχείρισης των κόκκινων δανείων.

Τα οικονομικά αποτελέσματα του Α’ εξαμήνου του 2021 δεν ήταν ικανοποιητικά. Η Cairo Mezz, δεν είχε επιτύχει την ανάκτηση ενός έστω και μικρού μέρους των κόκκινων δανείων και τα έσοδα της ήταν μηδενικά. Ωστόσο, η βελτίωση της εικόνας από το μέτωπο της πραγματικής οικονομίας και η ενεργοποίηση των μηχανισμών είσπραξης υποχρεώσεων, ίσως να αλλάξει τα δεδομένα των λογιστικών καταστάσεων και των αποτελεσμάτων χρήσεως της εταιρείας. Και όπως φαίνεται, αυτό είναι κάτι που προεξοφλούν οι δυνάμεις της αγοράς.

Την μετοχή της Cairo Mezz την είχαμε χαρακτηρίσει σαν το μεγάλο στοίχημα του Χρηματιστηρίου Αθηνών στο άρθρο «Η εξωτική μετοχή της Cairo Mezz, είναι το μεγάλο στοίχημα του χρηματιστηρίου», στις 9 Οκτωβρίου 2020 αμέσως μετά την κατά 50% ραγδαία πτώση της μετοχής και σαν τον ιχνηλάτη του ιππικού των επενδυτών, στο άρθρο με τίτλο «Cairo Mezz: Ο ιχνηλάτης του ιππικού των επενδυτών στο Χρηματιστήριο Αθηνών», στις 20 Νοεμβρίου 2020, αμέσως μετά την επανανάκαμψη της.

Η πορεία της μετοχής της Cairo Mezz, εξακολουθεί να αποτελεί το μεγάλο στοίχημα του Χρηματιστηρίου, που πάνω του καθρεφτίζεται και η πορεία της Ελληνική Οικονομίας. Παραμένει βέβαια μια μετοχή για λίγους και ψαγμένους επενδυτές. Ας σημειωθεί ότι το 33,03% των μετοχών της Cairo Mezz βρίσκεται στα χέρια της Fairfax Financial και ότι το 10,42% ανήκει στην

Waterwheel Capital Management 10,42%.