Ψήφος εμπιστοσύνης στο στρατηγικό σχέδιο της Alpha Bank

Ψήφος εμπιστοσύνης στο στρατηγικό σχέδιο της Alpha Bank

Θετικό για την πιστοληπτική ικανότητα  (credit positive) της Alpha Bank χαρακτηρίζει η Moody' s το στρατηγικό σχέδιο που ανακοίνωσε η τράπεζα την περασμένη εβδομάδα και προβλέπει τον εταιρικό της μετασχηματισμό και τη μείωση των «κόκκινων» δανείων στα 3,5 δισ. ευρώ το 2022, από 19,2 δις. ευρώ τον Σεπτέμβριο του 2019.

«Εκτιμούμε ότι το σχέδιο μείωσης των NPEs, σε συνδυασμό με άλλες ενέργειες που σχετίζονται με το λειτουργικό μοντέλο της τράπεζας και την πελατοκεντρική της ανάπτυξη η οποία βασίζεται στην ψηφιοποίηση, θα οδηγήσει σε αύξηση των χρηματοδοτήσεων προς την πραγματική οικονομία και θα στηρίξει τα κέρδη και τα κεφάλαια της τράπεζας πέρα από το 2022», σημειώνει ο οίκος.

Το στρατηγικό σχέδιο της Alpha Bank είναι θετικό για την πιστοληπτική της αξιολόγηση γιατί αντιμετωπίζει τη μεγαλύτερη πρόκληση μέσω μιας μεγάλης τιτλοποίησης των NPEs. Σύμφωνα με τη Moody' s, το σχέδιο μείωσης των NPEs και οι υπόλοιπες πρωτοβουλίες θα απελευθερώσουν σημαντικούς οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους και να δώσουν στην Alpha Bank τη δυνατότητα να χρηματοδοτήσει την οικονομία.