Με τη «συνταγή του 2021» το εθνικό σχέδιο για το ρεύμα

Με τη «συνταγή του 2021» το εθνικό σχέδιο για το ρεύμα

H κυβέρνηση έχει ήδη λάβει την απόφαση να ανακοινώσει μέσα στον Μάιο το εθνικό σχέδιο αντιμετώπισης των υψηλών τιμών στην ηλεκτρική ενέργεια είτε υπάρξει βοήθεια από την Ευρώπη είτε όχι. Ευχής έργον θα είναι μετά το Πάσχα να φανούν σημάδια συγκρότησης ευρωπαϊκού μετώπου καθώς σε μια τέτοια περίπτωση η παρέμβαση στην κατεύθυνση συγκράτησης των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας θα είναι πιο εκτεταμένη και αποτελεσματική.

Σε κάθε περίπτωση, το να στηριχτεί το εισόδημα των νοικοκυριών -και κατά συνέπεια η ζήτηση- αποτελεί εθνική προτεραιότητα καθώς μόνο με τη διασφάλιση της μεγέθυνσης του ΑΕΠ εξασφαλίζεται το εισόδημα των πολιτών αλλά και η βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους. Αυτό που συνέβη το 2021, είναι οδηγός και για το μέλλον.

Πέρυσι, η κυβέρνηση στήριξε τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις με εκτεταμένα μέτρα στήριξης, πέτυχε να διατηρήσει τη ζήτηση σε υψηλά επίπεδα και αυτό έφερε ανάπτυξη 8,3%. Η ανάπτυξη με τη σειρά της έφερε περισσότερα φορολογικά έσοδα και αυτό οδήγησε και σε μικρότερα του αναμενομένου πρωτογενή ελλείμματα. Όσον αφορά στο χρέος, το μεγαλύτερο του αναμενόμενου ΑΕΠ μεγάλωσε τον παρονομαστή του κλάσματος στον λόγο χρέος προς ΑΕΠ» και έφερε την αποκλιμάκωση της αναλογίας κατά 13 ποσοστιαίες μονάδες από το 206% στο 193%.

Το 2021, είναι «οδηγός» και για τη φετινή χρονιά. Αμέσως μετά το Πάσχα θα ανακοινωθεί το πλέγμα στήριξης των νοικοκυριών για το ηλεκτρικό ρεύμα, ένα σχέδιο με δημοσιονομικό κόστος που μπορεί να φτάσει ή και να ξεπεράσει τα 2 δις ευρώ για το χρονικό διάστημα μέχρι το τέλος του έτους. Από τα τρία σενάρια που βρίσκονται στο τραπέζι, φαίνεται να προκρίνεται το «μεικτό σύστημα». Αυτό προβλέπει μια οριζόντια παρέμβαση στη χονδρική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας ώστε να συγκρατηθεί η τιμή χονδρικής και η ρήτρα αναπροσαρμογής για όλα ανεξαιρέτως τα νοικοκυριά, και στη συνέχεια, μια πρόσθετη στοχευμένη παρέμβαση με επιδοτήσεις στους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος του κάθε νοικοκυριού ώστε για τις κύριες κατοικίες και τα φτωχά νοικοκυριά, η επιβάρυνση από τη ρήτρα αναπροσαρμογής να περιοριστεί σε όσο το δυνατόν χαμηλότερα επίπεδα.

Γιατί προκρίνεται το εθνικό σχέδιο; Διότι πρέπει να γίνει αυτό που έγινε και το 2021. Να διασφαλιστεί η ζήτηση η οποία με τη σειρά της θα φέρει και φέτος ρυθμό ανάπτυξης άνω του 3%. Με μεγαλύτερο ΑΕΠ θα καταστεί εφικτό και τα πρωτογενή ελλείμματα να συγκρατηθούν σε χαμηλότερα επίπεδα -για φέτος ο πήχης μπαίνει στο 2%- και να συνεχιστεί η ταχεία αποκλιμάκωση της αναλογίας του χρέους ως προς το ΑΕΠ.