Χρηματιστήριο Αθηνών: Πάρτι στο ταμπλό για τις «μικρές» της βιομηχανίας

Χρηματιστήριο Αθηνών: Πάρτι στο ταμπλό για τις «μικρές» της βιομηχανίας

Συνεδρίαση «μονοπώλιο» της ΔΕΗ η χθεσινή, δεδομένου ότι ο τίτλος απέσπασε το 76,4% του μικτού συνολικού τζίρου λόγω της εισόδου  προς διαπραγμάτευση των 150 εκατ. νέων μετοχών που προέκυψαν από την ΑΜΚ με τιμή διάθεσης 9 ευρώ, με την ταυτόχρονη ένταξη στον δείκτη MSCI Standard Greece, ανεβάζοντας σε 6 τις ελληνικές συμμετοχές.

Συνεδρίαση μεγάλης μεταβλητότητας που κατέγραψε ενδοσυνεδριακό υψηλό στο 1,01% με τελικό κλείσιμο με οριακές απώλειες ( -0,07%). Αξιοσημείωτη η θετική προσπάθεια αυτονόμησης του Τραπεζικού κλάδου που με οδηγό τον τίτλο της Εθνικής, έκλεισε στο +1,43%, κρατώντας στο σκόπευτρο την αντίσταση των 608 μονάδων. Η αγορά αναμένει θετική εξέλιξη στο τέλος με την ετυμηγορία του Οίκου Μoody’s  για το αξιόχρεο της χώρας γεγονός που εφ΄όσον συμβεί είναι πιθανόν να προσδώσει και στους μεγάλους δείκτες την απαραίτητη κίνηση απομάκρυνσης από την επτάμηνη προηγηθείσα συσσώρευση.

Στο πλαίσιο αυτό και εν αναμονή πολλών αποτελεσμάτων εννεαμήνου των εισηγμένων με δεδομένα τα πολύ καλά στοιχεία  που εμφάνισαν το α΄εξάμηνο, εξετάζουμε  τρεις εισηγμένες βιομηχανίες μικρότερης κεφαλαιοποίησης που φαίνεται ότι θα συνεχίσουν το πάρτι παρά το γεγονός ότι απαιτείται προσοχή στα επαναλαμβανόμενα αποτελέσματα καθώς και στις εποχιακές συγκυρίες της μετα-πανδημικής επιστροφής στην ομαλότητα. Συνεπώς, είναι σημαντικό να μετρηθεί η δυνατότητα διατηρησιμότητας των μεγεθών  και στο μέλλον, όταν θα επέλθει η ισορροπία.

ΑΛΟΥΜΥΛ 

Εκτόξευση των λειτουργικών κερδών προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) κατά 119,4% εμφάνισε ο Όμιλος σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2020 και με κύκλο εργασιών που κατέγραψε αύξηση κατά 26,6% και ανήλθε στα 140,5 εκατ. ευρώ. Εξαιρετικά βελτιωμένα και τα μετά φόρων κέρδη παρουσίασαν αύξηση κατα164,6% στα 9,1 εκατ. ευρώ .Η δημιουργία θετικών ταμειακών ροών ήταν το αποτέλεσμα της επιτυχούς υλοποίησης του επενδυτικού πλάνου της εταιρείας σε μια ιδιαίτερα δύσκολη συγκυρία. Εν αναμονή των αποτελεσμάτων εννεαμήνου το P/E της εταιρείας κινείται σύμφωνα με τα εξαμηνιαία αποτελέσματα κάτω του 10.

ΑΛΜΥ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΚΑΙ ΜΗΝΙΑΙΟ ΓΡΑΦΗΜΑ

Στο εβδομαδιαίο γράφημα, από τον Απρίλιο του 2020 ο τίτλος κινείται σε ανοδικό κανάλι F1-F2  και προσέγγισε τα υψηλά του Αυγούστου του 2019 δημιουργώντας ένα σχηματισμό head & shoulders με γραμμή λαιμού και στήριξη τα 1,85 ευρώ. Επιβεβαιωμένη διάσπαση των 2,13 ευρώ  και των 2,16 ευρώ, όπως επισημαίνεται και στο μηνιαίο γράφημα, ακυρώνει τον σχηματισμό και θα προσδώσει στη μετοχή νέα προωθητική ανοδική δυναμική, με βραχυπρόθεσμο στόχο την περιοχή των 2,40-2,50 ευρώ. Στο ενδεχόμενο διόρθωσης η ζώνη των 1,50-1,60 ευρώ και με την υπόθεση της καθοδικής διαφυγής από το κανάλι  F1-F2, αποτελεί ισχυρή στήριξη.

Στο μηνιαίο γράφημα, επισημαίνεται ότι η μετοχή βρίσκεται σε υψηλά 13 ετών και με την υπέρβαση των 2,16 ανοίγει ο δρόμος σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα για πολύ υψηλότερα επίπεδα (5,88 ευρώ).

ΕΛΑΣΤΡΟΝ 

Ο Όμιλος παρουσίασε εξαιρετική βελτίωση στον κύκλο εργασιών στο α΄εξάμηνο στα 78,3 εκατ. ευρώ με αύξηση 66% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2020, με τα προ φόρων κέρδη να εκτοξεύονται στα 12,4 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 0,8 εκατ. ευρώ. Τα αποτελέσματα αποτυπώνουν την αύξηση της δραστηριότητας του χαλυβουργικού τομέα του ομίλου καθώς και τη σημαντική άνοδο των τιμών των Α' υλών. Η διοίκηση ανέμενε  διατήρηση  των περιθωρίων κερδοφορίας και τη συνέχεια της θετικής πορείας και στο γ΄τρίμηνο. Στα 76 εκατ. ευρώ τα ίδια κεφάλαια, στα 46 εκατ. ευρώ η κεφαλαιοποίηση της εταιρείας.

ΕΛΣΤΡ  ΜΗΝΙΑΙΟ ΓΡΑΦΗΜΑ 

Η ανοδική διάσπαση του κινητού μέσου των 200 μηνών στα 1,40 ευρώ, έδωσε το έναυσμα της μεγάλης ανοδικής πορείας της μετοχής, που οδεύει προς την μεγάλη αντίσταση των 2,76 ευρώ, επίπεδα 13 ετών πριν. Επισημαίνεται ταυτόχρονα ότι ο κινητός μέσος των 50 μηνών προετοιμάζει την ανοδική διάτρηση εκείνου των 200 μηνών (golden cross) επιβεβαιώνοντας την μακροπρόθεσμη ανοδική κίνηση του τίτλου. Στόχος τα 3,70 ευρώ του Μαίου του 2008. Βραχυπρόθεσμη στήριξη τα 2,35 ευρώ.

ΣΙΔΜΑ 

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών το πρώτο εξάμηνο του έτους διαμορφώθηκε στα 106,5 εκατ. ευρώ, με αύξηση 73,8%  σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα.. Το ποσοστό μικτού κέρδους αυξήθηκε από 8,1% το πρώτο εξάμηνο του 2020 σε 21,6%. Μέρος  της αύξησης  κερδοφορίας οφείλεται στη λογιστική αντιμετώπιση της αναχρηματοδότησης των δανειακών υποχρεώσεων της Εταιρείας, που ολοκληρώθηκε στις 5 Φεβρουαρίου 2021. Στα 21 εκατ. ευρώ ανήλθε η ρευστότητα του Ομίλου βελτιωμένη κατά 25% , ενώ στις 30/06/2021 ο δείκτης καθαρού δανεισμού /ίδια κεφάλαια ανέρχεται στο 2,7. Από την Τετάρτη 29 Σεπτεμβρίου, οι μετοχές της ΣΙΔΜΑ επέστρεψαν προς διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά, δεδομένου ότι εξέλιπαν οι λόγοι για την υπαγωγή της στην εν λόγω κατηγορία. 

ΣΙΔΜΑ  ΜΗΝΙΑΙΟ ΓΡΑΦΗΜΑ

Ακριβώς 11 χρόνια διήρκεσε ο μεγάλος πυθμένας της μετοχής με neck line στα 1,10 ευρώ, σημείο που διασπάστηκε ανοδικά τον φετινό Ιούνιο, δίνοντας μια μεγάλη ανοδική κίνηση, που ήδη προσέγγισε (και προσωρινά υπερέβη) την μεγάλη αντίσταση των 2,88 ευρώ. Με τέτοια κίνηση ο μηνιαίος ταλαντωτής RSI 14 βρίσκεται στις 91 μονάδες, η αποθέρμανση του οποίου θα επέλθει με διορθωτική κίνηση προς τη στήριξη των 2,44 ευρώ. Μακροπρόθεσμος στόχος στο ενδεχόμενο υπέρβασης των 2,88 ευρώ, τα 4,70 ευρώ, του Αυγούστου του 2008 (2,69).

Αποποίηση Ευθύνης
Το υλικό αυτό παρέχεται για πληροφοριακούς και μόνο σκοπούς. Σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να εκληφθεί ως προσφορά, συμβουλή ή προτροπή για την αγορά ή πώληση των αναφερόμενων προϊόντων. Παρόλο που οι πληροφορίες που περιέχονται βασίζονται σε πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες, ουδεμία διασφάλιση δίνεται ότι είναι πλήρεις ή ακριβείς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνονται ως τέτοιες.