Γιατί υπεραποδίδει ο κλάδος της τεχνολογίας

Γιατί υπεραποδίδει ο κλάδος της τεχνολογίας

Το τελευταίο διάστημα έχει παρατηρηθεί μια ατασική περίοδος για το Χρηματιστήριο, όπου εκλείπει μια βασική κατεύθυνση, ενώ ταυτόχρονα απουσιάζει και η συναλλακτική δραστηριότητα, τουλάχιστον τέτοια που να δικαιολογεί ισχυρά σήματα.

Κατ’ αυτόν τον τρόπο, οι περισσότερες δεικτοβαρείς μετοχές επιδεικνύουν μια αδιάφορη συμπεριφορά, με την πλειοψηφία τους μάλιστα σε αρνητικό έδαφος μετά τη διάσπαση σημαντικών επιπέδων στήριξης. Παρόμοια, ο Γενικός Δείκτης πλαγιολίσθησε, ευρισκόμενος προς ώρας σε προσπάθεια ανοδικής αντίδρασης.

Σε ένα τέτοιο πλαίσιο, υπάρχει ένας κλάδος που υπεραποδίδει του Γενικού, αυτός των εταιρειών πληροφορικής - Η/Υ. Καθώς το σύνολο αυτών των εταιρειών δεν έχουν μεγάλη κεφαλαιοποίηση ικανή να σταθμίσει τον Γενικό, η εξαιρετική τους συμπεριφορά περνάει απαρατήρητη στο πλείστο των επενδυτών.

Ενδεικτικά, στις καλύτερες έχουμε τις Infoquest (ΚΟΥΕΣ), Epsilon Net (ΕΠΣΙΛ), Entersoft (ΕΝΤΕΡ), Performance (ΠΕΡΦ), BYTE (BYTE), Space Hellas ((ΣΠΕΙΣ), Ideal (ΙΝΤΕΚ), ΙΛΥΔΑ (ΙΛΥΔΑ) και Profile (ΠΡΟΦ).

Η χρονική συγκυρία ευνοεί την πορεία τους, διότι εμφανίζουν συνεχώς αυξημένα οικονομικά μεγέθη χάρη στην -καταρχάς- ραγδαία αύξηση του κύκλου εργασιών τους, ενώ και τα υψηλά ποσοστά κερδοφορίας του κλάδου λειτουργούν πολλαπλασιαστικά στην κερδοφορία τους.

Ως προς τις αποδόσεις τους, λίγα είναι τα σχόλια που μπορούν να περιγράψουν την πορεία της τιμής της μετοχής τους στο ταμπλό. Όλες ανεξαιρέτως ξεκίνησαν «μικρές», κάποιες και σε μικρότερες αγορές (λ.χ. Entersoft). Τα διαγράμματα τριετίας που ακολουθούν φτάνουν για να επιβεβαιώσουν τα παραπάνω.

ΚΟΥΕΣ (498 εκατ. ευρώ κεφ/ση)

ΕΠΣΙΛ (155 εκατ. ευρώ κεφ/ση)

ΕΝΤΕΡ (112 εκατ. ευρώ κεφ/ση)

ΣΠΕΙΣ (58 εκατ. ευρώ κεφ/ση)

ΠΕΡΦ (40 εκατ. ευρώ κεφ/ση)

ΒΥΤΕ (36 εκατ. ευρώ κεφ/ση)

ΙΝΤΕΚ (26 εκατ. ευρώ κεφ/ση)

ΙΛΥΔΑ (12 εκατ. ευρω κεφ/ση)

Πρωταθλήτρια στην απόδοση έτους είναι η μετοχή της Epsilon με +351%. Ακολουθούν οι Ίλυδα (+287%), Ideal (+205%), BYTE (+184%), Entersoft (+152%), Performance (+136%), Space (+109%), Infoquest (+94%) και Profile (+32%). Αντιδιαμετρικά και σύμφωνα με τα παραπάνω, ο Γενικός έχει επιτύχει +35%.

Η συνέχεια προμηνύεται εξίσου καλή, άσχετα με το μέγεθος των προσήμων. Στα θεμελιώδη τους, έχουν αποκτήσει μια παράδοξη "υγεία" τηρουμένων των αναλογιών και κρίνοντας τη στάθμιση των άυλων περιουσιακών λόγω ιδιαιτερότητας κλάδου. Και οι επιδόσεις, δύσκολο να παρουσιάσουν σημαντική κάμψη, πόσο μάλλον να αντιστραφεί η τάση τους.

Επομένως, αφορούν σε επενδυτικές επιλογές ιδιαίτερα ελπιδοφόρες. Και κατά παράξενο τρόπο, ενώ η μεταβλητότητά τους είναι μεγάλη, δεν αφορούν σε τόσο κινδυνοφόρα χαρτοφυλάκια. Συγκεκριμένα επίπεδα τιμών δίδονται καθημερινά και στη στήλη του live.

Αποποίηση Ευθύνης
Το υλικό αυτό παρέχεται για πληροφοριακούς και μόνο σκοπούς. Σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να εκληφθεί ως προσφορά, συμβουλή ή προτροπή για την αγορά ή πώληση των αναφερόμενων προϊόντων. Παρόλο που οι πληροφορίες που περιέχονται βασίζονται σε πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες, ουδεμία διασφάλιση δίνεται ότι είναι πλήρεις ή ακριβείς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνονται ως τέτοιες.