Αποτελέσματα 9μήνου: Εισηγμένες με το γκάζι πατημένο στο τέρμα

Αποτελέσματα 9μήνου: Εισηγμένες με το γκάζι πατημένο στο τέρμα

Με το 1/3 σχεδόν των εταιρειών να έχουν δημοσιεύσει στοιχεία για το εννεάμηνο η πρώτη εικόνα θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ιδιαίτερα ικανοποιητική. Το 70% από τις 40 εταιρείες που έχει δημοσιεύσει αποτελέσματα και έχει βάση σύγκρισης με το εννεάμηνο του 2019 παρουσιάζει θετικότερη πορεία σε κύκλο εργασιών και λειτουργικά κέρδη. Το εντυπωσιακότερο δεδομένο ωστόσο είναι η αύξηση του λειτουργικού περιθωρίου κατά 170 μονάδες βάσης σε σχέση με το 2019 το οποίο δείχνει την αποτελεσματικότητα στη διαχείριση του κόστους στην πλειοψηφία των εισηγμένων κατά τη δύσκολη περίοδο των lockdowns. 

Ο τζίρος των 46 εμποροβιομηχανικών εταιρειών είναι μειωμένος κατά 7% στο εννεάμηνο ωστόσο στο γ’ τρίμηνο παρατηρείται αύξηση 47,6% μια επίδοση που ακόμα και αν αφαιρεθούν τα αποτελέσματα των διυλιστηρίων κινούνται στην περιοχή του 25,8%. Αντίστοιχα τα λειτουργικά αποτελέσματα είναι αυξημένα κατά 7% στο εννεάμηνο το οποίο μεταφράζεται σε ένα ιλιγγιώδες μέγεθος αύξησης για EBITDA 41,5% το οποίο παραμένει εξαιρετικά δυνατό (+27,8%) ακόμα και χωρίς τα διυλιστήρια. Επίσης μόλις μία εταιρεία παρουσιάζει αρνητικά λειτουργικά κέρδη έναντι τεσσάρων πέρυσι και τριών το 2019.

Για την καθαρή κερδοφορία δεν υπάρχει ετυμηγορία αφού οι εισηγμένες δεν δημοσιεύουν όλες καθαρά κέρδη και η άθροιση μερικών αποτελεσμάτων, κερδών προ φόρων και καθαρών κερδών μάλλον δημιουργεί εσφαλμένες εντυπώσεις για τις τάσεις και τα σχετικά περιθώρια.

Παρόλα αυτά εξετάζοντας επιμέρους τις εταιρείες οι περισσότεροι ρυθμοί αύξησης παρουσιάζουν ιστορικά υψηλές μεταβολές. Η εικόνα ωστόσο που προκύπτει είναι ότι οι κερδοφόρες εταιρίες έχουν ισχυρό προβάδισμα (85%) στα μέχρι στιγμής αποτελέσματα.

Τα δυνατά μεγέθη του εννεαμήνου αποδίδονται στους εξής παράγοντες:

- Στην αύξηση των τιμών των πρώτων υλών που βρήκε τις περισσότερες εισηγμένες «αγορασμένες» στις αποθήκες τους. Ειδικότερα οι μεταλλουργικές εταιρείες οδεύουν προς χρονιά ρεκόρ στην κερδοφορία τους καθώς οι επιδόσεις τους εκτός από το χαμηλό κόστος πωληθέντων ενισχύθηκαν και από την αυξημένη ζήτηση στον κλάδο της κατασκευής. Το ίδιο ισχύει και για το εμπόριο ξυλείας το οποίο μετά από πολλές χρήσεις ζημιών βγαίνει σε κερδοφορία. 

- Ο τουρισμός είχε καθολική θετική επίπτωση στις εταιρείες μεταφορών, ενοικίασης οχημάτων αλλά και στις εταιρείες του κλάδου εμπορίας πετρελαιοειδών και διύλισης.

- Οι εξαγορές στον κλάδο της πληροφορικής ανέβασαν τζίρο και οργανικά κέρδη. 

- Η λήξη των αναστολών πληρωμών ενοικίων καθώς και η αύξηση του ενεργητικού των εταιρειών ακινήτων εκτός από τη βελτίωση των εσόδων ανέβασε και την αξία των ακινήτων γράφοντας μερικά επιπλέον έκτακτα έξοδα στις εταιρείες ακινήτων. 

- Σε ιστορικό ρεκόρ επίδοσης όλων των εποχών στην τελική γραμμή ένα τρίμηνο πριν τελειώσει η χρήση βρίσκονται οι εταιρείες Πλαστικά Θράκης, Autohellas Quest Holdings, Performance, E-Net Μοτοδυναμική, Πετρόπουλος Αλουμυλ Μυλωνάς, Ξυλεμπορία, ενώ σε τροχιά ρεκόρ βρίσκονται οι Παπουτσάνης, Entersoft, Ακρίτας και BriQ Properties.

Το δ’ τρίμηνο ξεκίνησε δυνατά έχοντας απέναντι μια αδύναμη σχετικά βάση σύγκρισης. Στις τηλεδιασκέψεις των αποτελεσμάτων εννεαμήνου εκφράζεται συγκρατημένη αισιοδοξία για την πορεία της χρήσης επισημαίνοντας ωστόσο την αύξηση του ενεργειακού κόστους και την επιβράδυνση στη ζήτηση που πιθανόν να έχουν ενδεχόμενοι περιορισμοί σχετιζόμενη με την πανδημία στην οικονομική δραστηριότητα και την κίνηση των πολιτών.

Όπως και να έχει το 2021 μπορεί να αποτελέσει μια χρήση αποκατάστασης πολλών στρεβλώσεων που προήλθαν από τη διακοπτόμενη περυσινή χρήση με πολλές ενθαρρυντικές αναγνώσεις που εκτός από την υποστηρικτική τους διάσταση στις αποτιμήσεις επιβεβαιώνουν και την καλύτερη των αναμενομένων εικόνα που παρουσιάζουν τα δάνεια των τραπεζών μετά το πέρας της αναστολής πληρωμών.

Αποποίηση Ευθύνης
Το υλικό αυτό παρέχεται για πληροφοριακούς και μόνο σκοπούς. Σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να εκληφθεί ως προσφορά, συμβουλή ή προτροπή για την αγορά ή πώληση των αναφερόμενων προϊόντων. Παρόλο που οι πληροφορίες που περιέχονται βασίζονται σε πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες, ουδεμία διασφάλιση δίνεται ότι είναι πλήρεις ή ακριβείς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνονται ως τέτοιες.