field_kentriki_fotografia

Αντίμετρο στην παγίδα των μηδενικών επιτοκίων οι μετοχικές αξίες

Στο περιβάλλον των μηδενικών επιτοκίων που τα χρηματιστήρια εκμεταλλεύονται για να συνεχίσουν την ανοδική τους πορεία, διαμορφώνονται πλείστα όσα  ερωτήματα  σχετικά με τις επενδύσεις των ιδιωτών επενδυτών. 

Την ίδια στιγμή που το μέσο επιτόκιο καταθέσεων περιστρέφεται περί του 0,06%, οι μεν τράπεζες προσπαθούν να  δημιουργήσουν ελκυστικότερα  καταθετικά προϊόντα, οι δε επενδυτές παρακολουθώντας και τη χρηματιστηριακή αγορά διαπιστώνουν ότι διαμορφώνονται οι συνθήκες εκείνες  που θα μπορούσαν να βρουν  ενδιαφέρουσες αποδόσεις για το επόμενο διάστημα, με αυξημένο ρίσκο μεν, αλλά και χωρίς να απεμπολήσουν τη «σύνεση»  του μέσου επενδυτή.

Όπως αναφέρει στο εβδομαδιαίο οικονομικό δελτίο της η Alpha Bank, τον Απρίλιο, οι καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα παρουσίασαν ετήσια αύξηση κατά 14,7% έναντι 13,8%  τον προηγούμενο μήνα και διαμορφώθηκαν σε 167,8 δισ. ευρώ.

Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στην αύξηση των καταθέσεων των νοικοκυριών κατά 9,3% σε ετήσια βάση, δηλαδή στα 130 δισ. ευρώ, οι οποίες αποτελούν το 77% των καταθέσεων του ιδιωτικού τομέα, αλλά και στην άνοδο των καταθέσεων των επιχειρήσεων κατά 15,9% σε σύγκριση με τον Απρίλιο του 2020 σε 37,8 δισ. ευρώ. 

Η άνοδος των καταθέσεων του ιδιωτικού τομέα, την περίοδο Μαρτίου 2020-Απριλίου 2021, ανήλθε συνολικά σε 25,8 δισ. ευρώ (σύνολο μηνιαίων καθαρών ροών), γεγονός που οφείλεται, μεταξύ άλλων, στη συγκράτηση των δαπανών τόσο από την πλευρά των νοικοκυριών, όσο και από την πλευρά των επιχειρήσεων, εξαιτίας της αυξημένης αβεβαιότητας που υπάρχει λόγω της πανδημίας Covid-19 για την απασχόληση, τα μελλοντικά εισοδήματα και τη ρευστότητα.

Επιπλέον, τα μέτρα της κυβέρνησης για τη στήριξη της οικονομίας αλλά και η ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων μέσω του τραπεζικού συστήματος έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στη σημαντική αύξηση των καταθέσεων του ιδιωτικού τομέα που παρατηρήθηκε από το ξέσπασμα της πανδημίας.

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος. Εβδομαδιαίο οικονομικό δελτίο Alpha Bank.

Στη χρηματιστηριακή αγορά ο Γενικός Δείκτης  επιδίδεται σε επιτόπιο «τροχάδην» πέριξ των 900 μονάδων, χωνεύοντας το επίπεδο που κατέκτησε ξεκινώντας από τις  550 μονάδες στις αρχές Νοεμβρίου του 2020.

Η δυναμική κίνηση ξεκίνησε από την ανακοίνωση της έλευσης του εμβολίου προεξοφλώντας μια ερχόμενη –το 2021- χρονιά με βελτιωμένη οικονομική προδιάθεση, επάνοδο ενός μεγάλου τμήματος του απολεσθέντος τουρισμού σε σχέση με το 2019 και πιθανή εκτίναξη της καταναλωτικής «αναβαλλόμενης» διάθεσης εκ μέρους των νοικοκυριών.

Πράγματι, τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν για το ΑΕΠ του α΄τριμήνου του έτους με ύφεση πολύ μικρότερη των εκτιμήσεων επιβεβαίωσαν αυτές τις τάσεις με ιδιαίτερο ενδιαφέρον στο γεγονός ότι οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου αυξήθηκαν κατά 3,0% σε σχέση με το 4o τρίμηνο του 2020.

Τις ενδείξεις ανάκαμψης επιβεβαίωσαν και τα αποτελέσματα του α΄τριμήνου των εισηγμένων εταιρειών με τη γενική εκτίμηση εκ μέρους των διοικήσεων ότι αναμένουν ένα πολύ ισχυρότερο δεύτερο εξάμηνο.

Σε αυτό το πλαίσιο, ξεκίνησε στην αγορά και η προσέλκυση νέων κεφαλαίων μέσω των ΑΜΚ που είτε ήδη συντελέστηκαν, είτε αναμένονται οσονούπω. 

Τράπεζα Πειραιώς, Αlpha Bank, Αegean Airlines, Ελλάκτωρ αντλούν κεφάλαια που έρχονται να προστεθούν σε μεγάλες ομολογιακές εκδόσεις των ισχυρών εισηγμένων.

Το γεγονός αυτό, λειτουργεί και ως προσωρινή «τροχοπέδη» στην υπέρβαση του επίπεδου των 910-920 μονάδων σε επίπεδο Δείκτη, χωρίς να εμποδίζει επιλεγμένες εταιρείες και μικρομεσαίας  κεφαλαιοποίησης να βελτιώνουν τις συρρικνωμένες αποτιμήσεις τους.

Κάτω από αυτό το πρίσμα, το δέλεαρ για ένα μέσο επενδυτή, που αισθάνεται εγκλωβισμένος στην παγίδα των μηδενικών επιτοκίων να μεταφέρει μέρος των χρημάτων στη χρηματιστηριακή αγορά με επιλεγμένες τοποθετήσεις είναι μεγάλο.

Παρά το γεγονός ότι οι τράπεζες προσφέρουν επενδυτικά προϊόντα, τα οποία  συνδυάζουν καταθέσεις και τοποθετήσεις σε μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων έτσι ώστε ο καταθέτης να απολαύσει υψηλότερο επιτόκιο, το πραγματικό αντίμετρο είναι η συμμετοχή σε εταιρείες υψηλής μερισματικής απόδοσης  και με αναπτυξιακά χαρακτηριστικά αναλαμβάνοντας ένα λελογισμένο ρίσκο. 

Μεταξύ άλλων ΟΠΑΠΟΤΕ, Μυτιληναίος, όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ΕΧΑΕ, ΕΥΔΑΠ, JUMBO, TITANAΣ (και όχι μόνο αυτές) αποτελούν ένα καλάθι μετοχών  που συνδυάζουν ισχυρά ταμεία, μερισματική απόδοση αλλά και growth story, δεδομένων των εκτιμήσεων για το αναπτυξιακό boom στη χώρα και με την προϋπόθεση του ξεδιπλώματος της  μεταρρυθμιστικής πολιτικής, που επισημαίνουν και οι οίκοι που παρακολουθούν εκ του σύνεγγυς την ελληνική οικονομία.

Στο περιβάλλον που διαμορφώνεται τα επόμενα χρόνια με το Ταμείο Ανάκαμψης, τη μόχλευση ιδιωτικών κεφαλαίων, την εισροή επενδυτικών κεφαλαίων, την ψηφιοποίηση των κρατικών λειτουργιών, τη μείωση των φορολογικών συντελεστών ιδιωτών και επιχειρήσεων, η χρηματιστηριακή αγορά θα παίξει σημαντικό ρόλο.

Και θα προσελκύσει κεφάλαια και των συντηρητικών επενδυτών αργά ή γρήγορα. 

Αποποίηση Ευθύνης
Το υλικό αυτό παρέχεται για πληροφοριακούς και μόνο σκοπούς. Σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να εκληφθεί ως προσφορά, συμβουλή ή προτροπή για την αγορά ή πώληση των αναφερόμενων προϊόντων. Παρόλο που οι πληροφορίες που περιέχονται βασίζονται σε πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες, ουδεμία διασφάλιση δίνεται ότι είναι πλήρεις ή ακριβείς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνονται ως τέτοιες.