Σε τροχιά υλοποίησης το αναβαθμισμένο επενδυτικό σχέδιο της Ελληνικός Χρυσός

Σε τροχιά υλοποίησης το αναβαθμισμένο επενδυτικό σχέδιο της Ελληνικός Χρυσός

Μετά την υπογραφή της νέας επενδυτικής συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικός Χρυσός και της Πολιτείας, έχουν ξεκινήσει οι απαραίτητες προπαρασκευαστικές κινήσεις προκειμένου να μπει το έργο σε τροχιά υλοποίησης και να ανοίξει το δρόμο για μια νέα εποχή για την ανάπτυξη των Μεταλλείων Κασσάνδρας και φυσικά της τοπικής κοινωνίας της Χαλκιδικής.

Πριν από μερικές ημέρες, η Eldorado Gold (μητρική εταιρεία της Ελληνικός Χρυσός που αναπτύσσει τα Μεταλλεία Κασσάνδρας) ολοκλήρωσε με επιτυχία την έκδοση ομολόγου ύψους 500 εκατ. δολαρίων με σημαντική κάλυψη και ανταγωνιστικό επιτόκιο. Η εξέλιξη αυτή δίνει στην εταιρία χαμηλότερο κόστος δανεισμού και σημαντική ρευστότητα. Ως αποτέλεσμα ο μεταλλευτικός όμιλος, αποκτά μεγαλύτερη χρηματοδοτική ευελιξία, σημαντικό μέρος της οποίας θα κατευθυνθεί προς την ανάπτυξη του επενδυτικού σχεδίου για τα Μεταλλεία Κασσάνδρας, που αναμένεται να αποτελέσουν την αιχμή του δόρατός του. Ταυτόχρονα, σε εξέλιξη βρίσκονται οι συζητήσεις για την αναζήτηση στρατηγικού εταίρου που θα συμμετάσχει στην χρηματοδότηση του έργου των Σκουριών.

Επιπλέον, με βάση το στρατηγικό της πλάνο η εταιρεία αναμένεται να έχει οριστικοποιήσει την αναθεώρηση της μελέτης βιωσιμότητας έως τα τέλη του τρέχοντος έτους, βάσει της οποίας θα προσδιοριστεί το ύψος της απαιτούμενης επένδυσης στις Σκουριές. Επιπλέον, θα υποβάλει νέα μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, με την οποία θα ληφθούν υπόψιν νέα δεδομένα και τεχνολογίες, προσδίδοντας αυξημένη αξία στην τοπική κοινωνία.

Η επένδυση της Ελληνικός Χρυσός στα Μεταλλεία Κασσάνδρας θα είναι πολλαπλά ωφέλιμη για την χώρα μας και την τοπική κοινωνία της ΒΑ Χαλκιδικής. Με τη νέα επενδυτική συμφωνία προβλέπονται επενδύσεις ύψους ύψους $1,9 δισ. για την αναβάθμιση των υφιστάμενων και την ανάπτυξη νέων υποδομών, καθώς και η δημιουργία και διατήρηση 3.000 καλά αμειβόμενων θέσεων εργασίας, με προτεραιότητα στις προσλήψεις από το Δήμο Αριστοτέλη. Συνολικά, και με την επένδυση σε πλήρη ανάπτυξη, θα δημιουργηθούν 5.000 άμεσες και έμμεσες θέσεις εργασίας, ενώ 900 επιπλέον εργαζόμενοι θα απασχοληθούν κατά την διάρκεια των κατασκευαστικών εργασιών στο έργο των Σκουριών. Παράλληλα, θα κατευθυνθούν €3,5 δισ. σε ελληνικές επιχειρήσεις μέσω προμηθειών αγαθών και υπηρεσιών, που θα τροφοδοτήσουν με επιπρόσθετη αξία την τοπική αγορά, ενισχύοντας το τζίρο και την απασχόληση στους συνεργαζόμενους προμηθευτές. Με την επέκταση της διάρκειας ζωής των μεταλλείων δε σε 25 και πλέον έτη εξασφαλίζεται η βιωσιμότητα και ο μακροπρόθεσμος χαρακτήρας τόσο της επένδυσης όσο και της απασχόλησης.

Επιπρόσθετα, προβλέπεται να διατεθούν περί τα €70 εκ. σε ένα πρωτοφανές πρόγραμμα κοινωνικών επενδύσεων, που θα τονώσουν την ανάπτυξη της περιοχής και θα αποτελέσουν παρακαταθήκη για το μέλλον, χαράζοντας το δρόμο για την ανάπτυξη νέων και παράλληλων με την μεταλλευτική οικονομικών δραστηριοτήτων.

Πέρα όμως από τα οικονομικά οφέλη για την τοπική κοινωνία, η Ελληνικός Χρυσός λειτουργεί πάντα με βασική προτεραιότητα τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της δραστηριότητάς της, επενδύοντας στη χρήση των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνολογιών, όπως αυτή της ξηρής απόθεσης για την ασφαλή αποθήκευση των μεταλλευτικών καταλοίπων. Η συγκεκριμένη, προηγμένη μέθοδος, εφαρμόζεται ήδη στον πρότυπο Χώρο Ξηρής Απόθεσης Κοκκινόλακκα και πρόκειται να εφαρμοστεί και στις Σκουριές. Ταυτόχρονα, η εταιρεία προχωρά σε παράλληλη αποκατάσταση των επηρεαζόμενων από τη δραστηριότητας της περιοχών, καθώς και από χρήσεις προηγούμενων ιδιοκτητών των μεταλλείων, με απώτερο σκοπό την επιστροφή της γης στην πρότερη, φυσική της κατάσταση μετά το πέρας λειτουργίας των μεταλλείων, η οποία θα παραδοθεί στην τοπική κοινωνία για οποιαδήποτε χρήση. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η πρόσφατη ολοκλήρωση του έργου περιβαλλοντικής αποκατάστασης του παλαιού χώρου απόθεσης αρσενοπυριτών στην Ολυμπιάδα, έκτασης 32.000 τ.μ. Το συγκεκριμένο αποτελεί μέρος του μεγαλύτερου έργου περιβαλλοντικής αποκατάστασης που έχει πραγματοποιηθεί ιστορικά στην Ελλάδα, και το οποίο αφορά στην αποκατάσταση συνολικής