8ος χρόνος, ημέρα 2434η
Παρασκευή, 1 Ιουλίου 2022

Συστάσεις για έμφυλη βία και ρητορική μίσους από το Συμβούλιο της Ευρώπης

Συστάσεις για έμφυλη βία και ρητορική μίσους από το Συμβούλιο της Ευρώπης
H γενική γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρώπης, Μαρίγια Πεϊτσίνοβιτς Μπούριτς
AP

Η Επιτροπή Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης υιοθέτησε συστάσεις για την έμφυλη βία, τη ρητορική μίσους και τη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς, στην πρώτη της συνάντηση μετά την απομάκρυνση της Ρωσίας από τον Οργανισμό, που πραγματοποιήθηκε στο Τορίνο, καθώς εντείνονται οι ανησυχίες για αύξηση περιστατικών trafficking γυναικών που εγκαταλείπουν την Ουκρανία, μετά τη ρωσική εισβολή.

Σύμφωνα με τις συστάσεις οι χώρες υποδοχής πρέπει να έχουν διαθέσιμες υπηρεσίες προστασίας και υποστήριξης των γυναικών ενάντια σε όλες τις μορφές βίας, συμπεριλαμβανομένης της εμπορίας ανθρώπων. Επίσης, θα πρέπει να παρέχουν προσβάσιμες πληροφορίες σχετικά με τους όρους που επιτρέπουν τη νόμιμη είσοδο και παραμονή στην επικράτειά τους, αλλά και να διασφαλίζουν ότι οι πολιτικές ασύλου λαμβάνουν υπόψη την ηλικία και το φύλο και οι διαδικασίες καταγραφής διευκολύνουν την ταυτοποίηση των θυμάτων έμφυλης βίας το συντομότερο δυνατό.

Τέλος, συστήνεται στα κράτη μέλη να δημιουργήσουν μηχανισμούς αναφοράς και καταγγελιών σε περίπτωση βίας ή άλλων παραβιάσεων των δικαιωμάτων από κρατικές αρχές ή ιδιώτες που συνεργάζονται με το κράτος.

Χαιρετίζοντας την υιοθέτηση των συστάσεων, η γενική γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρώπης, Μαρίγια Πεϊτσίνοβιτς Μπούριτς τονίζει ότι «ο πόλεμος στην Ουκρανία δυστυχώς δείχνει τους υψηλούς κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες και τα κορίτσια πρόσφυγες. Αυτή η σύσταση παρέχει συγκεκριμένες συμβουλές στα κράτη μέλη μας για το πώς να τις προστατεύσουν καλύτερα από κάθε μορφή βίας, να υποστηρίξουν τα θύματα και να διασφαλίσουν τη λογοδοσία των δραστών».

Κατευθυντήριες γραμμές υιοθέτησε η Επιτροπή Υπουργών και για την πρόληψη και αντιμετώπιση της ρητορικής μίσους. Στις συστάσεις καλούνται οι κυβερνήσεις να αναπτύξουν συνεκτικές στρατηγικές, μεταξύ των οποίων την υιοθέτηση ενός αποτελεσματικού νομικού πλαισίου και την εφαρμογή αναλογικών μέτρων, με την εξισορρόπηση του δικαιώματος στην ιδιωτική ζωή, του δικαιώματος στην ελευθερία της έκφρασης και την πρόληψη των διακρίσεων.

Τέλος, η Επιτροπή Υπουργών υιοθέτησε συστάσεις και για τον ρόλο της πολιτιστικής κληρονομιάς στην αντιμετώπιση των παγκόσμιων προκλήσεων, όπου, μεταξύ άλλων, ζητείται από τις κυβερνήσεις να συνδράμουν την Ουκρανία στην αντιμετώπιση των απειλών για την πολιτιστική της κληρονομιά και την επείγουσα διατήρησή της.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ