Στρ. Μολυβιάτης (ΕΤΕ): Χρειάζεται εθνικό σχέδιο δεκαετίας για τον ψηφιακό μετασχηματισμό
Οικονομικό Φόρουμ Δελφών

Στρ. Μολυβιάτης (ΕΤΕ): Χρειάζεται εθνικό σχέδιο δεκαετίας για τον ψηφιακό μετασχηματισμό

Την πρόοδο που έχει σημειωθεί στον ψηφιακό μετασχηματισμό της ελληνικής οικονομίας και τους στόχους που έχει θέσει η Εθνική Τράπεζα, επισήμανε ο Στράτος Μολυβιάτης, Group COO της Εθνικής Τράπεζας, στο πλαίσιο του 9ου Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών.

Ο κ. Μολυβιάτης στάθηκε στον διπλασιασμό των επενδύσεων στους τομείς της τεχνολογίας και των τηλεπικοινωνιών κατά την τελευταία τριετία και στην αύξηση της ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας των κλάδων της ψηφιακής οικονομίας κατά 1 δισ. ευρώ ετησίως. Υπογράμμισε δε, ότι η Ελλάδα βρίσκεται κοντά στο μέσο όρο των ευρωπαϊκών επιδόσεων στις βασικές ψηφιακές δεξιότητες του πληθυσμού και στην ανάπτυξη των δικτύων 5G.

Παράλληλα, η χώρα σημειώνει μεγάλη πρόοδο στην ψηφιοποίηση των δημόσιων υπηρεσιών, κλείνοντας σημαντικά την απόσταση από τον μέσο όρο της Ε.Ε. Επιπλέον, δημιουργούνται νέα περιφερειακά tech hubs, ενώ στους κλάδους της ψηφιακής οικονομίας έχουν δημιουργηθεί πάνω από 20.000 νέες θέσεις εργασίας.

Η Ελλάδα βελτίωσε κατά περίπου 25 ποσοστιαίες μονάδες το επίπεδο της ψηφιακής ωριμότητας κατά την περίοδο 2018-2023, επιτυγχάνοντας διπλάσια βελτίωση σε σχέση με το μέσο όρο ρυθμού αύξησης της Ε.Ε.

Σε ό,τι αφορά τα σημεία προβληματισμού, ο κ. Μολυβιάτης τόνισε ότι ενώ ο δημόσιος τομέας έχει υπεραποδώσει στην ψηφιακή μετάβαση, υπάρχει αρκετή δουλειά να γίνει στην ψηφιοποίηση κομβικών υπηρεσιών, όπως των Δικαστηρίων, του Κτηματολογίου και των κάθε λογής Μητρώων. Είναι πεδία που επηρεάζουν άμεσα πολλές προσφερόμενες υπηρεσίες του ιδιωτικού τομέα αλλά και των τραπεζών. 

Υστερούμε επίσης αρκετά στην ψηφιακή ωριμότητα των Μεσαίων και Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, καθώς και στον ρυθμό δημιουργίας «μακροχρόνιου ψηφιακού δυναμικού». Ειδικότερα μας λείπουν γύρω στις 40 με 50 χιλιάδες θέσεις εργασίας με ψηφιακές δεξιότητες, πράγμα που αποτελεί τροχοπέδη για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας. Η πλήρωση αυτού το κενού, θα πρέπει να αποτελέσει βασική προτεραιότητα ενός ευρύτερου εθνικού σχεδίου.    

Η Εθνική Τράπεζα, σημείωσε ο κ. Μολυβιάτης, δαπανά τα μεγαλύτερα ποσά αυτή τη στιγμή ανάμεσα στις συστημικές για τον ψηφιακό μετασχηματισμό και την τεχνολογία.

Στόχοι της είναι:

  • η βελτίωση στο Customer Experience
  • καλύτερο time to market για προϊόντα και υπηρεσίες
  • η βελτίωση του κόστους και
  • το άνοιγμα των υπηρεσιών της τράπεζας σε adjacent markets όπου η τράπεζα μπορεί να δημιουργήσει προστιθέμενη αξία και να αυξήσει την διάθεση των προϊόντων της, σε συνεργασία με άλλες κορυφαίες επιχειρήσεις

Τέλος, ο κ. Μολυβιάτης αναφέρθηκε στην ανάγκη στόχευσης του Ψηφιακού Μετασχηματισμού στη βελτίωση της καθημερινότητας των πελατών και των εργαζόμενων της χώρας και όχι μόνο στην υλοποίηση μεγάλων έργων, που φυσικά είναι κρίσιμα, αλλά δεν μπορούν να αποτελούν αποκλειστική προτεραιότητα. Προς αυτή την κατεύθυνση, θα απαιτηθεί επιτάχυνση των επενδύσεων υιοθέτησης ψηφιακών τεχνολογιών από τις επιχειρήσεις, αλλά και εκπαίδευση σε ψηφιακές δεξιότητες, του εργατικού δυναμικού.