Τα τελευταία τρία χρόνια, οι Βούλγαροι έχασαν τρία χρόνια από τη ζωή τους

Τα τελευταία τρία χρόνια, οι Βούλγαροι έχασαν τρία χρόνια από τη ζωή τους

Γράφει η Zornitsa Slavova 

Νέα στοιχεία από το Εθνικό Στατιστικό Ινστιτούτο της Βουλγαρίας (NSI) δείχνουν ότι για τη χρονική περίοδο 2020-2022, το προσδόκιμο ζωής του πληθυσμού είναι κατά μέσο όρο 71,9 χρόνια. Τα δεδομένα εξετάζουν τη θνησιμότητα σε περιόδους τριών ετών και για πρώτη φορά καλύπτουν διεξοδικά την ταχεία εξάπλωση και την υψηλή θνησιμότητα που προέκυψε από την πανδημία COVID-19 στη Βουλγαρία. 

Μετά από μια μακρά ιστορία σταθερής βελτίωσης της υγείας και του προσδόκιμου ζωής, τα τελευταία τρία χρόνια, οι Βούλγαροι έχασαν τρία χρόνια από το προσδόκιμο ζωής τους, οπισθοδρομώντας δεκαετίες ως προς την πρόοδο της χώρας. 

Τα περιφερειακά στοιχεία δείχνουν τεράστιες διαφορές εντός της χώρας. Λόγω της ευκολότερης πρόσβασης στην υγειονομική περίθαλψη και του σχετικά νεαρού πληθυσμού της, η πρωτεύουσα έχει το υψηλότερο προσδόκιμο ζωής – 74,8 χρόνια. Στο άλλο άκρο, ο πληθυσμός μιας άλλης βουλγαρικής περιοχής (Vidin) ζει πέντε χρόνια λιγότερο (69,4 έτη). 

Η υγειονομική περίθαλψη στη συγκεκριμένη περιοχή ταξινομείται ως «μη ικανοποιητική», όπως φαίνεται από τη μελέτη του IME «Περιφερειακά Προφίλ: Δείκτες Ανάπτυξης». Αυτή η μελέτη λαμβάνει υπόψη την πρόσβαση σε γιατρούς (γενικούς ιατρούς και ειδικούς), τον βαθμό ασφάλισης υγείας, τη νοσηρότητα, τη χωρητικότητα κλινών κ.λπ. Η φετινή έκδοση θα περιλαμβάνει επίσης τον δείκτη του προσδόκιμου ζωής σε επίπεδο περιφέρειας. 

Λόγω των ηπιότερων και χρονικά καθυστερημένων μέτρων, της επιδείνωσης της υγείας του πληθυσμού και των προβλημάτων στο σύστημα υγειονομικής περίθαλψης γενικότερα, η Βουλγαρία συγκαταλέγεται στις χώρες της ΕΕ που επηρεάστηκαν περισσότερο αρνητικά από την πανδημία. Τα στοιχεία της Eurostat αναπτύσσονται σύμφωνα με διαφορετική μεθοδολογία και τα πιο πρόσφατα που δημοσιεύονται είναι για το 2021. 

Ωστόσο, είναι σαφές ότι το προσδόκιμο ζωής στη Βουλγαρία μειώνεται σημαντικά περισσότερο. Επιπλέον, ενώ η μέση τιμή της ΕΕ αρχίζει να αυξάνεται ξανά το 2021 μετά την πτώση του 2020, στη Βουλγαρία αυτή η μείωση συνεχίζεται. Μπορούμε μόνο να ελπίζουμε ότι το επόμενο έτος θα φέρει τουλάχιστον μια μικρή βελτίωση σε αυτόν τον βασικό δείκτη. 

--

Η Zornitsa Slavova είναι στέλεχος του Ινστιτούτου Οικονομικών της Αγοράς (Institute of Market Economics – IME), της αρχαιότερης ανεξάρτητης δεξαμενής σκέψης με αντικείμενο τις δημόσιες πολιτικές στη Βουλγαρία, που έχει ως στόχο την επεξεργασία και την προώθηση λύσεων που βασίζονται στις αγορές στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες της Βουλγαρίας και η ευρύτερη περιοχή.        

Το άρθρο δημοσιεύθηκε στα αγγλικά στις 21 Αυγούστου 2023 και παρουσιάζεται στα ελληνικά με την άδεια του 4Liberty.eu και τη συνεργασία του Κέντρου Φιλελεύθερων Μελετών.