Οι απρόθετες συνέπειες της αύξησης της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης
Shutterstock
Shutterstock

Οι απρόθετες συνέπειες της αύξησης της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης

Γράφει η Anna Nasibyan

Το 1999, ο Τόνι Μπλερ είχε προτείνει το 50% του πληθυσμού να έχει πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Η πρότασή του αυτή προήλθε από την πεποίθηση ότι ένας πληθυσμός με υψηλή εκπαίδευση και τεχνολογικές δεξιότητες θα συνέβαλλε στην οικονομική ανάπτυξη και ότι μέσω της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης περισσότεροι άνθρωποι θα επωφελούνταν από τους διαθέσιμους υψηλότερους μισθούς για τους πτυχιούχους πανεπιστημίου. Ο στόχος του αυτός επιτεύχθηκε το 2019 και το ποσοστό των αποφοίτων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που φιλοδοξούν να πάνε στο πανεπιστήμιο συνεχίζει να αυξάνεται. Επιπλέον, το Ινστιτούτο Μπλερ αύξησε πρόσφατα τον στόχο στο 70%, υποστηρίζοντας ότι η εστίαση της κυβέρνησης στις τεχνικές εργασίες είναι άστοχη. 

Ωστόσο, το αποτέλεσμα ήταν σημαντικά διαφορετικό από αυτό που περίμενε ο Μπλερ. 

Η εξέλιξη αυτή δεν οδήγησε στην οικονομική ανάπτυξη που ο Μπλερ περίμενε. Η υπόθεση πάνω στην οποία βασιζόταν αυτή η πρόταση δεν έλαβε υπόψη το γεγονός ότι ο κύριος σκοπός ενός πανεπιστημιακού πτυχίου για τους περισσότερους ανθρώπους είναι να λειτουργεί ως ένα σήμα ικανότητας και ενός βαθμού ευφυΐας, που ελπίζεται ότι στη συνέχεια θα μεταφραστεί σε μια καλή θέση εργασία μετά την απόκτησή του. Όταν το ποσοστό των πτυχιούχων ήταν στο 14%, όπως συνέβαινε στη δεκαετία του 1990, αυτό το σήμα άξιζε κάτι, ακόμα κι αν το πτυχίο αφορούσε ένα αντικείμενο όπως η αγγλική φιλολογία που προσέδιδε ως επί το πλείστον ήπιες δεξιότητες. Ωστόσο, στη σημερινή εποχή, το πτυχίο σας -εκτός και αν προέρχεται από ένα πανεπιστήμιο κύρους- δεν λειτουργεί ιδιαίτερα ως σήμα ικανότητας ή ευφυΐας. Επιπλέον, αυτή η πρόταση βασιζόταν στην υπόθεση ότι η ζήτηση για μεταπτυχιακούς τίτλους θα αυξηθεί παράλληλα με τους αποφοίτους, κάτι που δεν συνέβη. 

Αυτό το γεγονός καταδεικνύεται σαφώς στα ποσοστά απασχόλησης των πτυχιούχων, με περισσότερο από το ένα τρίτο των αποφοίτων να μένουν χωρίς θέσεις εργασίας πτυχιούχων για πέντε έως δέκα χρόνια μετά την αποφοίτησή τους. Αυτό έχει αφήσει πολλούς νέους δυσαρεστημένους με τη ζωή και τη σταδιοδρομία τους και με χρέη που δεν θα ξεπληρώσουν ποτέ. 

Αν όλη αυτή η υπόθεση δεν κόστιζε στους φορολογούμενους σημαντικά ποσά χωρίς ουσιαστικά να παράγει κάποιο όφελος, αυτό το είδος συστήματος, από μόνο του, δεν θα ήταν τόσο τρομακτικό. Σε μια φιλελεύθερη κοινωνία, θα πρέπει να επιτρέπεται στους ανθρώπους να κάνουν όποια επιλογή θέλουν, ακόμα κι αν το αποτέλεσμα δεν είναι το ιδανικό. Λόγω του γεγονότος ότι πολλά πτυχία χρηματοδοτούνται μέσω κρατικών δανείων με επιτόκια που αυξάνονται με την πάροδο του χρόνου και με την αποπληρωμή να βασίζεται στον μισθό μετά την αποφοίτηση, οι πτυχιούχοι που κερδίζουν λιγότερα θα καταλήξουν να μην αποπληρώσουν τίποτα, ενώ όσοι κερδίζουν περισσότερα θα καταλήξουν να επιδοτούν τους πρώτους. Σύμφωνα με τη δεξαμενή σκέψης Onward, ο συνδυασμός επιτοκίων και χαμηλών μισθών σημαίνει ότι το 83% των φοιτητικών δανείων αναμένεται πως ποτέ δεν θα αποπληρωθεί πλήρως. 

Επιπλέον, αυτές οι επιδοτήσεις από τους φορολογούμενους έχουν κάνει τα πανεπιστήμια να μην ανταποκρίνονται στις δυνάμεις της αγοράς και στις ανάγκες των φοιτητών, γεγονός που, κατά κανόνα, έχει επιδεινώσει την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης και έχει ως αποτέλεσμα την υπερπροσφορά πτυχίων που παρέχουν ελάχιστα οφέλη. Οι κρατικές πιστώσεις και ο έλεγχος των διδάκτρων παρέχουν αντικίνητρα στα δημόσια πανεπιστήμια να περιορίσουν τις δαπάνες και να ενισχύσουν την παραγωγικότητα. Η κατάργηση αυτών των αντικινήτρων όχι μόνο θα ενίσχυε την αποτελεσματικότητα, αλλά θα παρείχε και μια σειρά από άλλα θετικά οφέλη, συμπεριλαμβανομένης της συγκράτησης των ετήσιων αυξήσεων των διδάκτρων. 

Για να γίνει αυτό, πρέπει να μετακινηθούμε προς ένα σύστημα όπου τα πανεπιστήμια θα έχουν μερίδιο στα αποτελέσματα της εκπαίδευσης και της απασχόλησης των φοιτητών τους. 

Αυτό θα μπορούσε να επιτευχθεί με την εισαγωγή ενός συστήματος όπου τα πανεπιστήμια θα αμείβονται με βάση την απασχολησιμότητα των αποφοίτων τους. Στο πλαίσιο αυτού του συστήματος, τα πανεπιστήμια θα έχουν κίνητρα να προσφέρουν μαθήματα που έχουν ζήτηση από τους εργοδότες και να παρέχουν στους φοιτητές τους τις δεξιότητες και τις γνώσεις που χρειάζονται για να επιτύχουν στην αγορά εργασίας. Αυτό θα συνέβαλλε στο να αντιμετωπιστεί η υπερπροσφορά πτυχίων και να διασφαλιστεί ότι οι απόφοιτοι θα είναι καλύτερα εξοπλισμένοι για να βρουν εργασία και να εξοφλήσουν τα φοιτητικά τους δάνεια. 

Ένας άλλος τρόπος βελτίωσης της ποιότητας της εκπαίδευσης που παρέχεται από τα πανεπιστήμια είναι η εισαγωγή μεγαλύτερου ανταγωνισμού. Αυτό θα μπορούσε να επιτευχθεί με την κατάργηση των ελέγχων των διδάκτρων και επιτρέποντας στα πανεπιστήμια να χρεώνουν τους φοιτητές ανάλογα με την αξία της εκπαίδευσης που παρέχουν. Αυτό θα παρείχε στα πανεπιστήμια μεγαλύτερο κίνητρο να βελτιώσουν την ποιότητα της διδασκαλίας τους και να καινοτομήσουν στον τρόπο με τον οποίο παραδίδουν μαθήματα. 

Τέλος, τα πανεπιστήμια θα πρέπει να ενθαρρύνονται να συνεργάζονται στενότερα με τους εργοδότες για να διασφαλίσουν ότι τα μαθήματά τους είναι ευθυγραμμισμένα με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας. Αυτό θα βοηθούσε να διασφαλιστεί ότι οι απόφοιτοι διαθέτουν τις δεξιότητες και τις γνώσεις που χρειάζονται για να επιτύχουν στη σταδιοδρομία που θα επιλέξουν. 

Επιπλέον, η ώθηση για περισσότερη πανεπιστημιακή εκπαίδευση οδήγησε σε υποτίμηση της επαγγελματικής κατάρτισης και των θέσεων μαθητείας, που είναι ζωτικής σημασίας για μια ακμάζουσα οικονομία. Αυτό που είναι περισσότερο ατυχές είναι ότι τώρα οι περισσότεροι γονείς περιμένουν ότι τα παιδιά τους θα πάνε στο πανεπιστήμιο, και κάθε άλλος τρόπος δράσης θεωρείται αποτυχημένος. Αυτού του είδους η στάση θα πρέπει επίσης να αλλάξει, και αυτό θα πρέπει να ξεκινήσει από το σχολικό επίπεδο, με τη μετάβαση προς έναν πιο γερμανικό τύπο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, όπου ένα ορισμένο μέρος του μαθητικού πληθυσμού θα τίθενται σε τροχιά επαγγελματικής κατάρτισης. 

Δεν είναι όλοι κατάλληλοι και δεν ενδιαφέρονται όλοι να ακολουθήσουν μια παραδοσιακή πανεπιστημιακή εκπαίδευση και υπάρχουν πολλές θέσεις εργασίας με υψηλή αμοιβή που δεν απαιτούν πτυχίο. Διοχετεύοντας μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού στα πανεπιστήμια, παραμελούμε τη σημασία της επαγγελματικής κατάρτισης και δημιουργούμε ένα χάσμα δεξιοτήτων στο εργατικό δυναμικό και ένα στίγμα για στις επαγγελματικές θέσεις εργασίας. Αυτό θα εξαλειφόταν εάν οι πανεπιστημιακές σπουδές πάψουν να αντιμετωπίζονται ως κάποιο αγαθό και αντιθέτως να αντιμετωπίζονται περισσότερο πραγματιστικά. 

* Η Anna Nasibyan είναι πτυχιούχος νομικής από το Cambridge και αρθρογράφος στο 1828.org.uk.   

** Το άρθρο δημοσιεύθηκε στα αγγλικά στις 6 Μαρτίου 2023 και παρουσιάζεται στα ελληνικά με την άδεια του 1828.org.uk και τη συνεργασία του Κέντρου Φιλελεύθερων Μελετών.