Ο μύθος της εξάντλησης των πόρων υποχωρεί ξανά
shutterstock
shutterstock

Ο μύθος της εξάντλησης των πόρων υποχωρεί ξανά

Η τελευταία έκδοση του Simon Abundance Index για το 2024 αποκαλύπτει ότι οι παγκόσμιοι πόροι αυξάνονται ταχύτερα από τον πληθυσμό, διαψεύδοντας τις δημοφιλείς ανησυχίες σχετικά με την εξάντληση των φυσικών πόρων λόγω της πληθυσμιακής αύξησης. Το γεγονός ότι ζούμε σε μια εποχή μεγαλύτερης αφθονίας είναι η συνέπεια των απλών αρχών της αγοράς.

Ο Δείκτης Αφθονίας Simon μετρά τη σχέση μεταξύ της αύξησης του πληθυσμού και της διαθεσιμότητας των πόρων, με τα πιο πρόσφατα στοιχεία από το 2023 να δείχνουν ότι τα αποθέματα βασικών πόρων είναι κατά 509,4% περισσότερο διαθέσιμα από ό,τι το 1980. Αυτή η αύξηση υποδηλώνει αυξημένη αποτελεσματικότητα στη χρήση και την υποκατάσταση των φυσικών πόρων.

Ο δείκτης για το 2023, φθάνοντας στην τιμή του 609,4, καταδεικνύει το πώς η καινοτομία και οι βελτιωμένες τεχνολογίες επιτρέπουν την πιο αποτελεσματική και παραγωγική εξόρυξη και επεξεργασία των πόρων. Όλα αυτά είναι μια συνέπεια του φιλελεύθερου οικονομικού και κοινωνικού συστήματος. Πράγματι, οι αρχές της αγοράς, όπως ο ανταγωνισμός και οι μηχανισμοί σηματοδότησης των τιμών, ενισχύουν την τεχνολογική πρόοδο και την αποτελεσματικότερη χρήση των πόρων. Αυτό οδηγεί σε μεγαλύτερη παραγωγή ανά μονάδα πόρου, αυξάνοντας έτσι τη διαθεσιμότητά των πόρων και μειώνοντας την πραγματική τους τιμή. Εξάλλου, «το ανθρώπινο μυαλό είναι ο σημαντικότερος πόρος», όπως είπε περίφημα ο οικονομολόγος Τζούλιαν Σάιμον.

Τα ευρήματα του Simon Abundance Index για το 2024 παρέχουν μια αισιόδοξη θεώρηση ως προς τη διαθεσιμότητα των πόρων και υπαγορεύουν την επαναξιολόγηση των παραδοσιακών απόψεων σχετικά με τον αντίκτυπο της αύξησης του πληθυσμού ως προς τη σπανιότητα των πόρων. Η αυξημένη διαθεσιμότητα των πόρων σε συνδυασμό με την αύξηση του πληθυσμού, από την άλλη πλευρά, υποδηλώνει μια τάση για «υπεραφθονία».

 

--

*Ο Filip Blaha είναι αναλυτής στο τσεχικό Centre for Economic and Market Analysis, μια δεξαμενή σκέψης με κύρια αποστολή την ανάλυσης της αγοράς των κοινωνικών, οικονομικών και πολιτικών φαινομένων στην Τσεχία και την κατάδειξη των αποτελεσμάτων τους.     

Το άρθρο δημοσιεύθηκε στα αγγλικά στις 26 Μαΐου 2024 και παρουσιάζεται στα ελληνικά με την άδεια της Library of Economics and Liberty και τη συνεργασία του Κέντρου Φιλελεύθερων Μελετών.