Μελέτη: Το φαινόμενο του συστήματος υγείας της Ανατολικής Γερμανίας

Μελέτη: Το φαινόμενο του συστήματος υγείας της Ανατολικής Γερμανίας

Clas Rehnberg

Η επανένωση της Δυτικής και της Ανατολικής Γερμανίας συνέβη πριν από 30 χρόνια, τερματίζοντας μιας περίοδο περίπου 45 ετών όπου η Γερμανία ήταν διαιρεμένη. Μετά την επανένωση, έγιναν εκτεταμένες επενδύσεις στο ανατολικό μέρος της χώρας για να εξισορροπηθούν οι διαφορές στις υποδομές, τη βιομηχανική ανάπτυξη και την πρόσβαση στην εκπαίδευση και τις υπηρεσίες υγείας. Στο πεδίο της υγείας, το προηγούμενο κρατικό σύστημα της Ανατολής αντικαταστάθηκε από το δυτικογερμανικό σύστημα κοινωνικής ασφάλισης και αναβαθμίστηκε επίσης και η ιατρική τεχνολογία.

Λίγο γνωστό είναι ότι μετά την πτώση του Τείχους του Βερολίνου σημειώθηκαν σημαντικές βελτιώσεις στη δημόσια υγεία στο ανατολικό μέρος της χώρας, όπου οι προδιαγραφές άρχισαν να προσεγγίζουν τις αντίστοιχες της δύσης. Αυτή η μελέτη συνοψίζει αυτή την εξέλιξη και τις έρευνες που έχουν διεξαχθεί με θέμα τη δημόσια υγεία και την παροχή φροντίδας υγείας στην πρώην Ανατολική Γερμανία.

Κατά τα χρόνια μετά την πτώση του Τείχους σημειώθηκε μια δραματική άμβλυνση των διαφορών στη δημόσια υγεία - με σημαντικότερο το μέσο προσδόκιμο ζωής. Μέσα σε μια σχετικά σύντομη χρονική περίοδο μετά την επανένωση, το προσδόκιμο ζωής τόσο των ανδρών όσο και των γυναικών στο ανατολικό μέρος της Γερμανίας αυξήθηκε σημαντικά, προσεγγίζοντας τα αντίστοιχα επίπεδα του δυτικού μέρους.

Από μια διεθνή οπτική, η σχετικά ραγδαία αλλαγή στην κατάσταση του συστήματος δημόσιας υγείας στα ανατολικά μέρη της Γερμανίας είναι μοναδική, και καταδεικνύει τη σημασία της οικονομικής ανάπτυξης, των επενδύσεων στον τομέα της υγείας, και ενός λειτουργικού συνταξιοδοτικού συστήματος.

Διαβάστε το πλήρες κείμενο της μελέτης στα αγγλικά εδώ.

--
O Clas Rehnberg είναι καθηγητής οικονομικών της υγείας στο σουηδικό Ινστιτούτο Karolinska και συγγραφέας της παραπάνω μελέτης του Ινστιτούτου Timbro.

Το άρθρο δημοσιεύθηκε στα αγγλικά στις 17 Νοεμβρίου 2020 και παρουσιάζεται στα ελληνικά με την άδεια του δικτύου Epicenter και τη συνεργασία του ΚΕΦίΜ - Μάρκος Δραγούμης.