Μείωση γραφειοκρατίας και κόστους για επιτάχυνση της «κοινωνίας του Gigabit» 
Ευρωκοινοβούλιο

Μείωση γραφειοκρατίας και κόστους για επιτάχυνση της «κοινωνίας του Gigabit» 

Πιο σύντομες προβλέπεται να είναι, στο εξής, σε όλη την Ε.Ε, οι διαδικασίες για τη χορήγηση αδειών που αφορούν την επέκταση του δικτύου υποδομής οπτικών ινών, ενώ τα αντίστοιχα κόστη προβλέπεται να είναι μειωμένα στην κατεύθυνση της επίτευξης του στόχου για Κοινωνία του Gigabit σε όλη την Ευρώπη ως το 2030.

Αυτό προβλέπεται με το νόμο Gigabit Infrastructure Act, ο οποίος πέρασε πριν λίγες ημέρες από το Ευρωκοινοβούλιο και συγκεκριμένα από την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 

Η νέα, αυτή, νομοθεσία έχει σκοπό να διασφαλίσει ότι, έως το 2030, όλα τα νοικοκυριά της Ε.Ε. θα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε σταθερά δίκτυα gigabit ενώ όπου αυτό είναι δύσκολο ή ανέφικτο, δηλαδή στους πληθυσμούς αγροτικών ή δύσβατων περιοχών να υπάρχει κάλυψη 5G.

Ο νόμος αυτός θα απλουστεύσει και θα κάνει πιο σύντομες τις διαδικασίες για τη χορήγηση αδειών, θα περιορίσει τα γραφειοκρατικά εμπόδια για τους φορείς εκμετάλλευσης και θα μειώσει το κόστος ανάπτυξης των δικτύων πολύ υψηλής ταχύτητας.

Για παράδειγμα, μεταξύ άλλων, ο νέος νόμος και ειδικότερα οι τροπολογίες που πρόσθεσαν οι ευρωβουλευτές, μειώνει από τέσσερις σε δύο μήνες τον χρόνο, που έχουν στη διάθεσή τους οι εθνικές αρχές, για να λάβουν απόφαση χορήγησης της απαραίτητης άδειας.

Η νέα νομοθεσία αναμένεται να μειώσει και το κόστος ανάπτυξης δικτύων με δυνατότητα gigabit (που μπορούν να επιτρέψουν τη λήψη δεδομένων με ταχύτητα 1 gigabit ανά δευτερόλεπτο).

Ο γενικότερος στόχος του «Gigabit Infrastructure Act» είναι να τονώσει τις επενδύσεις σε ψηφιακές υποδομές, να προωθήσει την οικονομική ανάπτυξη και να διασφαλίσει ότι οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις παραμένουν στην πρώτη γραμμή της παγκόσμιας καινοτομίας.

Τα νέα μέτρα που προβλέπονται από το Gigabit Infrastructure Act θα διευκολύνουν την πρόσβαση σε φυσικές υποδομές, όπως κτίρια, στέγες, προσόψεις. Θα ενθαρρύνουν επίσης την κοινή χρήση υποδομών, όπως αγωγοί, στύλοι, εγκαταστάσεις κεραιών, πύργοι και άλλες υποστηρικτικές κατασκευές. Με τον τρόπο αυτό, πρόθεση είναι να ελαχιστοποιήσουν τα δαπανηρά έργα πολιτικού μηχανικού και να επιταχύνουν την ανάπτυξη δικτύων υψηλής ταχύτητας.

Η νομοθεσία θα εισαγάγει, επίσης, μέτρα για τον συντονισμό των κατασκευαστικών έργων, που εκτελούνται από φορείς εκμετάλλευσης δικτύων ή δημόσιες αρχές. Οι ειδικές διατάξεις αποσκοπούν, επίσης, να δώσουν κίνητρα και να επιταχύνουν την επέκταση της κάλυψης σε αγροτικές, απομακρυσμένες και αραιοκατοικημένες περιοχές.

Επιπρόσθετα, σε πολύ περιορισμένες περιπτώσεις, οι υποχρεώσεις πρόσβασης θα επεκταθούν και σε εμπορικά κτίρια, σε περιοχές με κακή κάλυψη και σε περιοχές, όπου δεν υπάρχουν δημόσια κτίρια διαθέσιμα για υποδομή υποδοχής.

Η ίδια ομάδα των ευρωβουλευτών που επεξεργάστηκε τη νέα νομοθεσία εισήγαγε και διατάξεις για την κατάργηση των τελών για τους τελικούς χρήστες για κλήσεις και SMS εντός της Ε.Ε. Για να αποφευχθούν οι περιττές υπερβολικές τιμές, οι ευρωβουλευτές πιστεύουν ότι θα πρέπει να εγκριθεί νομοθεσία για τη ρύθμιση των κλήσεων εντός της Ε.Ε. πριν λήξουν οι τρέχουσες διατάξεις τον Μάιο του 2024.

Όπως αναφέρει η ομάδα των Ευρωβουλευτών, διευκρινίζοντας το σκεπτικό της απόφασης, «…στο σημερινό κόσμο, η πρόσβαση στο Διαδίκτυο υψηλής ταχύτητας είναι αναγκαιότητα, ακόμη και δικαίωμα - το δικαίωμα στη συνδεσιμότητα. Μειώνοντας τη γραφειοκρατία, απλοποιώντας τις διαδικασίες και επιταχύνοντας τη διαδικασία χορήγησης αδειών, οι φορείς εκμετάλλευσης θα γίνουν πιο ανταγωνιστικοί στην ανάπτυξη αυτών των δικτύων».

Παράλληλα, σε ανακοίνωσή του το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναφέρει ότι «…οι ευρωβουλευτές έκαναν ένα θαρραλέο βήμα ψηφίζοντας υπέρ της κατάργησης όλων των πρόσθετων τελών για την επικοινωνία εντός της Ε.Ε., προς όφελος των πολιτών μας και για την ενιαία αγορά μας, καθώς αυτή η νομοθεσία είναι η τελευταία μας ευκαιρία να δράσουμε εγκαίρως για να αποφευχθεί η αύξηση στις χρεώσεις». 

Μία άλλη παράμετρος της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας που μετουσιώθηκε σε νομοθεσία είναι και η καταπολέμηση του ψηφιακού αναλφαβητισμού. Σε ολόκληρη την Ε.Ε., οι διαφορές στη ψηφιακή πρόσβαση, αλλά και στη ψηφιακή γνώση γίνονται όλο και πιο εμφανείς. Ενώ τα αστικά κέντρα επωφελούνται συχνά από τις πιο πρόσφατες τεχνολογικές εξελίξεις, οι αγροτικές και απομακρυσμένες περιοχές μπορεί να υστερούν.

Αυτό το ψηφιακό χάσμα όχι μόνο εμποδίζει μεμονωμένες ευκαιρίες, αλλά διεγείρει επίσης τις δυνατότητες περιφερειακής οικονομικής ανάπτυξης.

Ο νόμος Gigabit Infrastructure Act, με την έμφαση που δίνει στην ολοκληρωμένη συνδεσιμότητα, επιδιώκει να αντιμετωπίσει αυτήν την ανισορροπία, διασφαλίζοντας ότι κάθε Ευρωπαίος πολίτης, ανεξάρτητα από την τοποθεσία του, μπορεί να έχει πρόσβαση και να επωφεληθεί από ψηφιακές υπηρεσίες.