Κομισιόν: Κινεί τις διαδικασίες για τη νέα υπηρεσία του TikTok στο πλαίσιο του νόμου DSA

Κομισιόν: Κινεί τις διαδικασίες για τη νέα υπηρεσία του TikTok στο πλαίσιο του νόμου DSA

Η ΕΕ ανακοίνωσε ότι κίνησε τις διαδικασίες κατά του TikTok προκειμένου να διαπιστώσει εάν η νέα υπηρεσία του με την επωνυμία «TikTik Lite» που εγκαινίασε στην Ευρώπη και συγκεκριμένα σε Γαλλία και Ισπανία, παραβιάζει το νόμο για τις ψηφιακές υπηρεσίες (DSA).

Σύμφωνα με το DSA, οι καθορισμένες πολύ μεγάλες διαδικτυακές πλατφόρμες υποχρεούνται να υποβάλλουν μια έκθεση αξιολόγησης κινδύνου, συμπεριλαμβανομένων μέτρων για τον μετριασμό τυχόν δυνητικών συστημικών κινδύνων, πριν από την έναρξη οποιωνδήποτε νέων λειτουργιών που ενδέχεται να έχουν κρίσιμο αντίκτυπο.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εκφράζεται ανησυχία για το «Πρόγραμμα Εργασίας και Ανταμοιβής» του TikTok Lite, το οποίο επιτρέπει στους χρήστες να κερδίζουν πόντους ενώ εκτελούν ορισμένες «εργασίες» στο TikTok - όπως η παρακολούθηση βίντεο, η προτίμηση περιεχομένου, η παρακολούθηση δημιουργών, η πρόσκληση φίλων να εγγραφούν στο TikTok κ.λπ., χωρίς ακόμα να έχει προηγηθεί επιμελής αξιολόγηση των κινδύνων που συνεπάγεται, ιδίως εκείνων που σχετίζονται με την εθιστική επίδραση των πλατφορμών, και χωρίς να λαμβάνονται αποτελεσματικά μέτρα μετριασμού του κινδύνου.

Αυτό προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία για τα παιδιά, δεδομένης της εικαζόμενης απουσίας αποτελεσματικών μηχανισμών επαλήθευσης της ηλικίας στο TikTok. Η έλλειψη αποτελεσματικών μηχανισμών επαλήθευσης της ηλικίας και ο εικαζόμενος εθιστικός σχεδιασμός των πλατφορμών διερευνώνται ήδη στο πλαίσιο της πρώτης επίσημης διαδικασίας κατά της TikTok.

Ως εκ τούτου, η παρούσα έρευνα θα επικεντρωθεί στους ακόλουθους τομείς:

  • Στη συμμόρφωση της εταιρείας TikTok με την υποχρέωση της πράξης για τις ψηφιακές υπηρεσίες να διενεργεί και να υποβάλλει έκθεση εκτίμησης κινδύνου πριν από την εγκατάσταση λειτουργικών δυνατοτήτων, στην προκειμένη περίπτωση του προγράμματος «Task and Reward Lite», οι οποίες ενδέχεται να έχουν κρίσιμο αντίκτυπο στους συστημικούς κινδύνους. Ειδικότερα, αρνητικές επιπτώσεις στην ψυχική υγεία, συμπεριλαμβανομένης της ψυχικής υγείας των ανηλίκων, ιδίως ως αποτέλεσμα του νέου χαρακτηριστικού που ενθαρρύνει την εθιστική συμπεριφορά.
  • Στα μέτρα που έλαβε η TikTok για τον μετριασμό των εν λόγω κινδύνων

Εάν αποδειχθούν, οι παραλείψεις αυτές θα συνιστούσαν παραβάσεις των άρθρων 34 και 35 της πράξης για τις ψηφιακές υπηρεσίες. Η Επιτροπή θα διεξαγάγει τώρα διεξοδική έρευνα κατά προτεραιότητα. Η κίνηση επίσημης διαδικασίας δεν προδικάζει την έκβασή της.

Η Επιτροπή είχε ζητήσει από την TikTok να υποβάλει έως τις 18 Απριλίου την έκθεση αξιολόγησης κινδύνου για την TikTok Lite, καθώς και πληροφορίες σχετικά με τα μέτρα που έχει θέσει σε εφαρμογή η πλατφόρμα για τον μετριασμό των δυνητικών συστημικών κινδύνων αυτών των νέων λειτουργιών. Η TikTok δεν προσκόμισε το εν λόγω έγγραφο εντός της προθεσμίας, σημειώνεται στην ανακοίνωση της ΕΕ.

Η TikTok έχει πλέον προθεσμία έως τις 23 Απριλίου για να υποβάλει την έκθεση αξιολόγησης κινδύνου στην Επιτροπή και έως τις 3 Μαΐου για να παράσχει τις άλλες πληροφορίες που ζητήθηκαν.

Σε περίπτωση που η TikTok δεν απαντήσει στο αίτημα της Επιτροπής για παροχή πληροφοριών με απόφαση εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών, η Επιτροπή μπορεί να επιβάλει πρόστιμα έως και 1% του συνολικού ετήσιου εισοδήματος του παρόχου ή του παγκόσμιου κύκλου εργασιών και περιοδικές κυρώσεις έως το 5 % του μέσου ημερήσιου εισοδήματος του παρόχου ή του παγκόσμιου ετήσιου κύκλου εργασιών.

Τέλος, δεδομένης της αδυναμίας της TikTok να υποβάλει την εκτίμηση κινδύνου που θα έπρεπε να είχε διενεργηθεί πριν από την έναρξη λειτουργίας της TikTok Lite, «η Επιτροπή υποπτεύεται εκ πρώτης όψεως παραβίαση της DSA και θεωρεί ότι υπάρχουν κίνδυνοι σοβαρής βλάβης για την ψυχική υγεία των χρηστών».

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή κοινοποίησε επίσης στην TikTok την πρόθεσή της να επιβάλει προσωρινά μέτρα που συνίστανται στην αναστολή του προγράμματος επιβράβευσης TikTok Lite στην ΕΕ εν αναμονή της αξιολόγησης της ασφάλειάς του.