Σύγχρονο διεθνές κέντρο Πολιτισμού το Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών
Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού
Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού
ΥΠΠΟΑ

Σύγχρονο διεθνές κέντρο Πολιτισμού το Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών

Έχοντας σημαντικό ρόλο στα διεθνή πολιτιστικά δρώμενα και λειτουργώντας ως ομφαλός του ευρωπαϊκού πολιτισμού, το Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών γίνεται σύγχρονο διεθνές κέντρο Πολιτισμού. Αυτό ανακοίνωσε το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, το οποίο προχωρεί τάχιστα στον εκσυγχρονισμό και την ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου πολιτιστικών χρήσεων του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών.

Μετά την ωρίμανση των αναγκαίων μελετών, συμπεριέλαβε την υλοποίηση του έργου, προϋπολογισμού 10.609.000 ευρώ στους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το ΥΠΠΟΑ. Η ένταξη του έργου στις πιστώσεις του Ταμείου Ανάκαμψης εξασφαλίζει την ολοκλήρωσή του, ως το τέλος του 2025, με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Φορέας υλοποίησης, η Διεύθυνση Μελετών και Εκτέλεσης Έργων Μουσείων και Πολιτιστικών Κτηρίων του ΥΠΠΟΑ.

«Με τον εκσυγχρονισμό των δομών του και την ενεργειακή του αναβάθμισή του, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Δελφών θα αποτελεί διεθνή χώρο φιλοξενίας πολιτιστικών γεγονότων υψηλής ποιότητας, ενώ ταυτόχρονα θα λειτουργεί και ως αναπτυξιακός πόρος μεγίστου ενδιαφέροντος, για την ευρεία περιοχή» αναφέρει η υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη.

Το έργο το οποίο εντάχθηκε από το ΥΠΠΟΑ στο Ταμείο Ανάπτυξης μαζί με τα μείζονος σημασίας έργα που εκτελούνται αυτή τη στιγμή εντός του αρχαιολογικού χώρου, συμβάλουν αποφασιστικά στη διατήρηση του χαρακτήρα των Δελφών ως σημείου αναφοράς για τον παγκόσμιο πολιτισμό.

Το Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών

«Από ιδρύσεως του, το 1977, υπό την εποπτεία του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και υπό την αιγίδα του Συμβουλίου της Ευρώπης, το Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών αναπτύσσει κοινές πολιτιστικές δράσεις που ενώνουν τους λαούς της Ευρώπης», υπογραμμίζει η Λίνα Μενδώνη.

Το Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών έχει διοργανώσει πολιτιστικά γεγονότα, συναντήσεις αρχαίου δράματος οι οποίες ανέδειξαν τους Δελφούς ως τον κατεξοχήν τόπο επαφής, ζύμωσης και σύζευξης του αρχαίου δράματος με το σύγχρονο κόσμο, και της ιστορικής θεατρικής παράδοσης με την ερμηνευτική προσέγγιση και την σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία.

Τελευταία σημαντική διοργάνωση ήταν ο εορτασμός των 50 χρόνων από την κύρωση της Σύμβασης για την Προστασία της Πολιτιστικής και Φυσικής Κληρονομιάς της UNESCO.

Το έργο

Το ΥΠΠΟΑ αναφέρει ότι σύμφωνα με τον προγραμματισμό του έργου, οι χώροι στο κτίριο εκσυγχρονίζονται και επισκευάζονται στο σύνολό τους. Όσον αφορά στο αμφιθέατρο, θα παραμείνει με την σημερινή του λειτουργία, τροποποιώντας όμως την διάταξη των καθισμάτων και την θέση του control room.

Η νέα διάταξη εξασφαλίζει την παρουσία περισσοτέρων ατόμων, ενώ παράλληλα κατασκευάζονται νέοι μεταφραστικοί θάλαμοι, για την κάλυψη των σύγχρονων αναγκών. Με την εγκατάσταση αναβατορίου η σκηνή γίνεται απολύτως προσβάσιμη στα ΑμεΑ.

Ενισχύσεται το σύνολο των στοιχείων του φέροντος οργανισμού από οπλισμένο σκυρόδεμα και πραγματοποιούνται καθαιρέσεις και αποξηλώσεις, σε εκτεταμένη κλίμακα. Το σύνολο των λιθοδομών του ισογείου ανακατασκευάζεται, αντικαθίστανται τα κουφώματα.

Ανακατασκευάζονται και επενεπενδύονται τα δάπεδα. Για την εξυπηρέτηση των ΑμεΑ τοποθετείται αναβατόριο στο κλιμακοστάσιο της κεντρικής εισόδου, καθώς και ανελκυστήρας για την κατακόρυφη επικοινωνία των χώρων. Οι χώροι υγιεινής αναδιαμορφώνονται και οι ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις εκσυγχρονίζονται και αναβαθμίζονται ενεργειακά.