field_kentriki_fotografia
Οι μεταρρυθμίσεις του καλοκαιριού, βασικός παράγοντας του πολιτικού παιχνιδιού

Μπορεί εκλογές να μην υπάρχουν στον ορίζοντα, όπως επανειλημμένα έχει ξεκαθαρίσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αυτό όμως δεν σημαίνει ότι το Μέγαρο Μαξίμου δεν προωθεί βήμα, βήμα το δικό του «οπλοστάσιο», ώστε όταν επιλέξει να πατήσει το «κουμπί» να έχει έτοιμη τη δική του ατζέντα. 

 Το Ελλάδα 2.0 εκτός από μεγάλα έργα και την οικονομική ανάπτυξη, περιλαμβάνει μεταρρυθμίσεις που θα αλλάξουν την καθημερινή ζωή των πολιτών προς το καλύτερο. Είναι κάτι που όλοι βλέπουν ήδη να συμβαίνει με τις ψηφιακές υπηρεσίες που παρέχει το κράτος, όμως τα επόμενα χρόνια αυτό θα γίνει σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό. Όλα αυτά που ακούγονταν ως συνθήματα, γίνονται πράξη την οποία θα βλέπει καθημερινά ο πολίτης στη ζωή του. Από τις πιο εύκολες συναλλαγές με τις δημόσιες υπηρεσίες, ως την ανακύκλωση, τη φόρτιση των ηλεκτρικών αυτοκινήτων, την επανακατάρτιση, τον εκσυγχρονισμό των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Είναι σαφές ότι η καθημερινότητα θα κρίνει και το πολιτικό πεδίο, μαζί με την ανάπτυξη της οικονομίας φυσικά  κι όχι οι ανακοινώσεις και τα συνθήματα. Αυτό θα είναι  το ισχυρό όπλο της κυβέρνησης, παράλληλα με την επιτυχή διαχείριση των κρίσεων, όταν θα φτάσει η ώρα της κρίσης από τους πολίτες. 

Η εντολή που έχει δώσει το Μέγαρο Μαξίμου είναι ότι μέσα στο καλοκαίρι θα πρέπει να «τρέξουν» μία σειρά μεταρρυθμίσεων, ώστε το φθινόπωρο ο πολίτης να αντιληφθεί τη διαφορά στην καθημερινότητα του. 

Απλοποίηση συναλλαγών με το κράτος - Ένας μοναδικός αριθμός για κάθε πολίτη
 

Ένας 12ψήφιος προσωπικός αριθμός θα δοθεί σε κάθε άτομο. Η παροχή προσωπικού αριθμού σε κάθε πολίτη, είναι μια σημαντική μεταρρύθμιση στη διαδικασία απλούστευσης και αυτοματοποίησης στις διαδικασίες αναγνώρισής τους, καθώς η διαλειτουργικότητα των διαφόρων κυβερνητικών συστημάτων διευκολύνεται και απλοποιείται, δεδομένου ότι στο εγγύς μέλλον ο «Προσωπικός αριθμός» θα είναι ο αποκλειστικός αριθμός που κάθε πολίτης θα κληθεί να χρησιμοποιήσει για τη συντριπτική πλειονότητα των συναλλαγών του με τον δημόσιο τομέα. 

Η Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr) ορίζεται ως το κέντρο ψηφιακών υπηρεσιών για την παροχή ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών και ειδικά για την παροχή ηλεκτρονικών εγγράφων, η πρόσβαση στα οποία μπορεί να παρέχεται υπό τους ίδιους όρους όπως τα μη ηλεκτρονικά έγγραφα. Αυτό υπολογίζεται ότι θα υλοποιηθεί μέσα στην επόμενη διετία.

Ανακύκλωση


Καθορισμός της υποχρέωσης χωριστής συλλογής απορριμμάτων συσκευασίας σε ξεχωριστούς χώρους από:

  1. Δήμους σε αθλητικές εγκαταστάσεις, παιδικές χαρές, παιδικούς σταθμούς και άλλους δημοτικούς δημόσιους χώρους ·
  2. Κινηματογράφους, θέατρα, χώροι συναυλιών, αθλητικές εγκαταστάσεις, εμπορικά κέντρα, συνεδριακά κέντρα, μεγάλα ξενοδοχεία, πανεπιστήμια, νοσοκομεία και κλινικές, αεροδρόμια, λιμάνια, κεντρικοί σιδηροδρομικοί σταθμοί, επιβατηγά πλοία, τροφοδοσίες κ.λπ.
  3. Υποχρεωτική ξεχωριστή συλλογή από νοικοκυριά για τουλάχιστον: Μέταλλα, χαρτί, γυαλί και πλαστικό, υφάσματα και άλλα ειδικά ρεύματα όπως στρώματα, έπιπλα, φάρμακα που έχουν λήξει και άλλα επικίνδυνα απόβλητα.

Μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην ψηφιακή εποχή
 

Καθορισμός μιας σαφούς στρατηγικής και σχεδίου δράσης για τη δημιουργία ενός ψηφιακού επιχειρηματικού οικοσυστήματος που προωθεί τον ψηφιακό μετασχηματισμό των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων  με δημιουργία ψηφιακής υποδομής μέσω χρηματοδότησης της προμήθειας και εφαρμογής ψηφιακών εργαλείων και διαδικασιών, καθώς και ευαισθητοποίησης στελεχών επιχειρήσεων.

Νέες προβλέψεις θα εισαχθούν σχετικά με την αύξηση της έκπτωσης των εξόδων έως και 200% συνολικά σχετικά με την ψηφιοποίηση των επιχειρήσεων. Ο τύπος των δαπανών που υπόκεινται σε έκπτωση  καθώς και οι όροι, οι διαδικασίες και οποιεσδήποτε άλλες απαραίτητες λεπτομέρειες για την εφαρμογή της υπερ-απόσβεσης θα καθοριστούν με κοινές υπουργικές αποφάσεις των συναρμόδιων Υπουργών (Οικονομικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης).

Επανακατάρτιση
 

Η μεταρρύθμιση του Εθνικού Συστήματος Δια βίου Μάθησης θα εξορθολογίσει και θα εκσυγχρονίσει το σχέδιο ανάπτυξης δεξιοτήτων που θα ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στις ανάγκες της αγοράς και στις ικανότητες, τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα του πληθυσμού σε ηλικία εργασίας.  Οι πάροχοι μάθησης στην αγορά θα εμπλακούν μέσω ενός σαφώς καθορισμένου συνόλου κριτηρίων και ενός δομημένου πλαισίου. Ταυτόχρονα, η ευρεία επένδυση στην αναβάθμιση - ειδικά κατά τη διάρκεια του 2021 και του 2022 – θα βοηθήσει στην ταχύτερη  οικονομική ανάπτυξη  μετά την πανδημία.

Συνολικός προϋπολογισμός για το πρόγραμμα οριζόντιας αναβάθμισης:

1 δισ. ευρώ

Αναμενόμενες δαπάνες για προγράμματα αναβάθμισης για την περίοδο 2021-2022: 404 εκατομμύρια ευρώ

Κυβερνοασφάλεια
 

Η μεταρρύθμιση αφορά την ανάπτυξη και εφαρμογή μιας στρατηγικής για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο και ένα σύνολο πολιτικών, οι οποίες θα αυξήσουν την αξιοπιστία και την ασφάλεια των συστημάτων  του δημόσιου τομέα και θα βελτιώσουν την εμπιστοσύνη των πολιτών στην αλληλεπίδρασή τους με τον δημόσιο τομέα.

Ίδρυση ενός Εθνικού Κέντρου Ασφάλειας στον κυβερνοχώρο για την παρακολούθηση, την πρόληψη, τον εντοπισμό, τη διερεύνηση και την αντιμετώπιση απειλών στον κυβερνοχώρο. Το Κέντρο θα αποτελέσει «ασπίδα ασφάλειας στον κυβερνοχώρο», μέσω της ταχύτερης ανίχνευσης και αντίδρασης σε συμβάντα και την προστασία περιουσιακών στοιχείων, πνευματικής ιδιοκτησίας, δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, επιχειρηματικά συστήματα κ.λπ.