Επιστολή Donald Tusk για το δημοψήφισμα της Βρετανίας

Επιστολή Donald Tusk για το δημοψήφισμα της Βρετανίας

Επιστολή προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο σχετικά με το ζήτημα του δημοψηφίσματος της Βρετανίας για τη συμμετοχή της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, απέστειλε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Donald Tusk.

Όπως σημειώνει, παρότι το ζήτημα είναι δύσκολο, υπάρχει αισιοδοξία καθώς και οι δύο πλευρές επιδιώκουν να βρεθούν επωφελείς λύσεις για το σύνολο της ΕΕ. Παράλληλα αναφέρει πως «η αβεβαιότητα σε σχέση με το μέλλον της Βρετανίας αποτελεί αποσταθεροποιητικό παράγοντα κι ακριβώς γι' αυτό πρέπει να βρεθεί λύση το ταχύτερο δυνατό».

Σημείο διαφωνίας απ' την πλευρά της Βρετανίας αποτελεί το ζήτημα της ελεύθερης μετακίνησης μεταναστών από χώρες της Ε.Ε. Όπως αναφέρει, δεν υπάρχει συμφωνία για την είσοδό τους στη χώρα και για τη συμπλήρωση τεσσάρων χρόνων διαμονής και ασφάλισης προτού αποκτήσουν δικαίωμα σε ορισμένα κοινωνικά επιδόματα ή παροχές.

Αντίθετα, σύμπνοια υπάρχει στις υπόλοιπες προτάσεις της Βρετανίας, σχετικά με την προστασία των δικαιωμάτων των εννέα κρατών μελών της Ε.Ε. που δεν είναι μέλη της Ευρωζώνης, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας στην Ευρώπη συνολικά και την αύξηση εξουσιών των κοινοβουλίων δίνοντας έμφαση στην αρχή της επικουρικότητας.

Τέλος, αναφέρει πως η γεωπολιτική έχει επιστρέψει στην Ευρώπη και γι' αυτό χρειάζεται να είναι ενωμένη και δυνατή, καθώς αυτό αποτελεί στόχο κάθε κράτους μέλους.