Υπέγραψε την υπουργική απόφαση για το Ελληνικό η Λ. Μενδώνη

Υπέγραψε την υπουργική απόφαση για το Ελληνικό η Λ. Μενδώνη

Της Αγγελικής Κώττη

Η υπουργική απόφαση για το Ελληνικό την οποία υπέγραψε η Λίνα Μενδώνη, ανέβηκε σήμερα στη Διαύγεια. Με τη δημοσίευσή της στο ΦΕΚ ολοκληρώνονται οι υποχρεώσεις του υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. Για να εκδοθεί η απόφαση, έπρεπε να προηγηθούν οι συνεδριάσεις των δύο ανώτατων γνωμοδοτικών συμβουλίων, του Κεντρικού Αρχαιολογικού και του Κεντρικού Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων, οι οποίες έδωσαν ομόφωνες αποφάσεις.

Η απόφαση της υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη αναφέρει πως αντικαθίσταται εδάφιο που αναφερόταν στον αδόμητο χώρο πέριξ του ταφικού μνημείου από το οποίο πήρε το όνομά του το Ελληνικό: «Σε σχέση με τη μελέτη ανάδειξης που θα εκπονηθεί, να προβλεφθεί αδόμητος χώρος, πέριξ του μνημείου, πλάτους 20 μέτρων, που θα εξασφαλίζει την προστασία, αλλά και την ανάδειξή του, και να εξεταστεί το ενδεχόμενο διασύνδεσης του μνημείου με τον ανοιχτό χώρο της Ζώνης Ανάπτυξης Α-Α1, μέσω ζώνης πρασίνου, σε συσχετισμό με τον αρχαίο οδικό άξονα». Ορίζει επίσης πως πρέπει να υποβάλλονται «στις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΥΠΠΟΑ προς έγκριση οι μελέτες που αφορούν σε κτήρια και εγκαταστάσεις εντός της κτιριακής ενότητας Α-Α1.1/ΙΙΙ, που έχουν μέτωπο προς τον ταφικό περίβολο του Ελληνικού, για έλεγχο όψεων».

Αλλος όρος της υπουργικής απόφασης που όριζε πως πρέπει να εξετάζονται από την αρχαιολογική υπηρεσία όλες οι μελέτες για έργα εντός του ακινήτου, τροποποιείται ως εξής: «Να υποβληθούν προς έγκριση στις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΥΠΠΟΑ, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις της αρχαιολογικής νομοθεσίας: 1) όλες οι μελέτες που αφορούν σε κτήρια και εγκαταστάσεις εντός: α) του κηρυγμένου και οριοθετημένου αρχαιολογικού χώρου Αγίου Κοσμά, Δήμου Ελληνικού, Περιφέρειας Αττικής β) του κηρυγμένου και οριοθετημένου αρχαιολογικού χώρου περιοχής των Δήμων Αλίμου και ΕλληνικούΑργυρούπολης, καθώς και σε ζώνη πέριξ αυτών, πλάτους 20 μέτρων, και, σε κάθε περίπτωση, να υποβληθούν για έλεγχο οι όψεις της πρώτης (α΄) σειράς των κτηρίων στα οικοδομικά τετράγωνα που έχουν πρόσωπο προς τους ως άνω αρχαιολογικούς χώρους».

Επίσης, πρέπει να υποβάλλονται προς έγκριση οι μελέτες «που αφορούν στην αποκατάσταση και χρήση των χαρακτηρισμένων μνημείων (αρχιτεκτονική, στατική και Η/Μ) συνοδευόμενες από πλήρη επιστημονική τεκμηρίωση, καθώς και αυτές που αφορούν σε επεμβάσεις: α) στο χώρο των 100μ περιμετρικά του κτηρίου Saarinen του πρώην Ανατολικού Αεροδρομίου, στην αναφερόμενη ως ζώνη προστασίας, όπως αυτή αποτυπώνεται στο διάγραμμα που συνοδεύει την Υπουργική Απόφαση χαρακτηρισμού των 3 υποστέγων της Πολεμικής Αεροπορίας στο πρώην αεροδρόμιο Ελληνικού (Χασάνι) γ) στο οικοδομικό τετράγωνο στο οποίο εντάσσεται το νεώτερο μνημείο Αγγλικό Υπόστεγο (Παγόδα)».

Επειδή στη ζώνη προστασίας του κτιρίου Saarinen προβλέπεται η δημιουργία υπόγειου πάρκινγκ, τέθηκε ο όρος να κατατίθενται προς έγκριση «οι μελέτες που αφορούν στις αθλητικές εγκαταστάσεις, στον υπόγειο χώρο στάθμευσης και στις διαμορφώσεις πρασίνου που εμπίπτουν στον χώρο των 100μ περιμετρικά του κτηρίου Saarinen του πρώην Ανατολικού Αεροδρομίου. Στον υπέργειο αδόμητο χώρο των 100μ περιμετρικά του κτηρίου Saarinen του πρώην Ανατολικού Αεροδρομίου επιτρέπεται η κατασκευή υπόγειου χώρου στάθμευσης, διότι δεν αντίκειται στην έννοια του αδόμητου».

Τέλος, «για τυχόν αρχαιότητες που αποκαλυφθούν κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου εντός του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού – Αγίου Κοσμά, εφαρμόζονται οι κείμενες διατάξεις της αρχαιολογικής νομοθεσίας και οι σχετικές δαπάνες βαρύνουν τον κύριο του έργου».