Τετάρτη 31 Ιουλίου 2019, 00:28

-A +A

Το νομοσχέδιο για την κυβερνησιμότητα των δήμων και το άσυλο

Τετάρτη 31 Ιουλίου 2019, 00:28
Το νομοσχέδιο για την κυβερνησιμότητα των δήμων και το άσυλο
-A +A

Στη δημοσιότητα δόθηκε το νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών το οποίο αναρτήθηκε στο opengov.gr για δημόσια διαβούλευση και περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τις ρυθμίσεις για την κυβερνησιμότητα Δήμων και Περιφερειών και το άσυλο.

Πρόκειται για το τρίτο νομοσχέδιο της κυβέρνησης Μητσοτάκη που θα ψηφισθεί μέχρι τις 8 Αυγούστου, κλείνοντας τον πρώτο κύκλο των άμεσων παρεμβάσεων μέσω των οποίων επιλύονται προβλήματα αλλά κυρίως γίνεται πράξη η δέσμευση ως προς τις μειώσεις φόρων (ΕΝΦΙΑ) και τη βελτίωση ρυθμίσεων προς όφελος της λειτουργίας της πραγματικής οικονομίας (120 δόσεις).

Στο νομοσχέδιο που δόθηκε προς διαβούλευση και υπογράφεται από τον υπουργό Εσωτερικών Παναγιώτη Θεοδωρικάκο περιλαμβάνονται διατάξεις για την κυβερνησιμότητα των Δήμων μέσω των οποίων αντιμετωπίζονται τα προβλήματα που προκλήθηκαν από την εφαρμογή της απλής αναλογικής στις τελευταίες εκλογές.

Προβλήματα που καθιστούν αδύνατη τη λειτουργία των Περιφερειών και των Δήμων όπου εξελέγησαν Περιφερειάρχες και Δήμαρχοι χωρίς να διαθέτουν πλειοψηφία στο δημοτικό συμβούλιο.

Στο πλαίσιο αυτό υπάρχει πρόβλεψη για σύμπραξη δύο ή περισσότερων δημοτικών ή περιφερειακών παρατάξεων με την προϋπόθεση ότι σε μια από αυτές είναι η παράταξη με την οποία έχει εκλεγεί ο Δήμαρχος ή ο Περιφερειάρχης

Επίσης προβλέπεται ότι η πλειοψηφία των μελών της οικονομικής επιτροπής και της επιτροπής ποιότητας ζωής προέρχεται από το συνδυασμό με τον οποίο εξελέγη ο δήμαρχος ή ο περιφερειάρχης. Μάλιστα θεσμοθετείται νέα αναλογική διαδικασία εκλογής των μελών.

Πρόβλεψη υπάρχει και για τη μεταφορά αρμοδιότητας στην οικονομική επιτροπή για την άμεση λήψη αποφάσεων, ενώ η οικονομική επιτροπή «μπορεί να παραπέμπει συγκεκριμένο θέμα της αρμοδιότητας της στο δημοτικό συμβούλιο για τη λήψη απόφασης, εφόσον κρίνει ότι αυτό επιβάλλεται από την ιδιαίτερη σοβαρότητα του».

Ρυθμίσεις υπάρχουν και για τη συγκρότηση των διοικητικών συμβουλίων των νομικών προσώπων των δήμων και των περιφερειών, συμπεριλαμβανομένων των ΔΕΥΑ, «ώστε να επιτυγχάνεται ότι σε κάθε περίπτωση ότι η πλειοψηφία προέρχεται από τον συνδυασμό με τον οποίο εξελέγη ο δήμαρχος ή ο περιφερειάρχης, ώστε να μπορεί να διοικηθεί το νομικό πρόσωπο και να λαμβάνονται αποφάσεις, οι οποίες απηχούν τη λαϊκή εντολή».

Άσυλο

Με την προτεινόμενη από την κυβέρνηση ρύθμιση ο χώρος εντός του οποίου ασκείται η ακαδημαϊκή ελευθερία παύει να αποτελεί «πεδίο προστασίας» έκνομων ενεργειών και συμπεριφορών. Στο πλαίσιο αυτό εξομοιώνεται ο χώρος των ΑΕΙ με τον κοινό δημόσιο χώρο, όσον αφορά την άσκηση αρμοδιοτήτων των αρχών και την επέμβασή τους λόγω τέλεσης αξιόποινων πράξεων.

Με βάση τη διάταξη του νομοσχεδίου οι αρμόδιες αρχές οφείλουν, σε κάθε περίπτωση, να επεμβαίνουν εφόσον λάβουν γνώση παντοιοτρόπως για την τέλεση οποιασδήποτε αξιόποινης πράξης και εντός των χώρων των ΑΕΙ.

Όπως σημειώνεται στην αιτιολογική έκθεση «Η ακαδημαϊκή ελευθερία είναι η ελευθερία της έρευνας και της διδασκαλίας όταν ασκείται μέσα στον χώρο που παρέχεται η ανώτατη εκπαίδευση από τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. Πρόκειται για την ελευθερία καθενός μέλους της πανεπιστημιακής κοινότητας να συμμετέχει στην έρευνα και στην διδασκαλία, αναπτύσσοντας την προσωπικότητά του». 

Εν τούτοι αποτελεί και θεσμική εγγύηση που προστατεύει λειτουργικά την ελευθερία της επιστημονικής έρευνας και διδασκαλίας, δηλαδή την οργανωμένη επιστημονική δραστηριότητα, που αναπτύσσεται στους χώρους των ΑΕΙ σύμφωνα με κανόνες που θεσπίζει και με οικονομικά μέσα που παρέχει το κράτος.

Σε κάθε περίπτωση η ελευθερία αυτή δεν έχει σχέση όπως αναφέρεται με «πράξεις και συμπεριφορές που αντιτίθενται στην συνταγματικώς κατοχυρωμένη ακαδημαϊκή ελευθερία, περιορίζοντας στην πράξη την ελεύθερη έκφραση και διακίνηση ιδεών και υποβαθμίζοντας την ποιότητα του παρεχομένου ερευνητικού και διδακτικού έργου».

Ελληνικό

Να σημειωθεί τέλος ότι με το εν λόγω νομοσχέδιο προωθείται και η επίλυση προβλημάτων που αφορούν στην εμβληματική υπόθεση του Ελληνικού.

Συγκεκριμένα περιλαμβάνεται διάταξη που προβλέπει ότι «τροποποιείται το περιεχόμενο των Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων που καθορίζουν ανά ζώνη ανάπτυξης ή τμήμα αυτής α) τις ειδικότερες κατηγορίες έργων και δραστηριοτήτων καθώς και τα συνοδά έργα εξωτερικής υποδομής, β) την οριοθέτηση όλων των κτιρίων και εγκαταστάσεων και τον τρόπο διαμόρφωσης των ελεύθερων χώρων και γ) των περιβαλλοντικών όρων των έργων και δραστηριοτήτων καθώς και των συνοδών έργων εξωτερικής υποδομής, όπου απαιτείται, στις περιπτώσεις όπου πρόκειται για την χωροθέτηση ή την τροποποίηση χωροθέτησης τουριστικών λιμενικών υποδομών. Κατά την έκδοση αποφάσεων με αυτό το περιεχόμενο συμπράττει και ο Υπουργός Τουρισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.2160/93, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Οι τουριστικές λιμενικές υποδομές που δύνανται να χωροθετηθούν ή να τροποποιηθεί η εγκεκριμένη χωροθέτησή τους, υπόκεινται στις διατάξεις του άρθρου 31, παρ.1β, του ν.2160/93, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Με το από 1.3.2018 π.δ. (Α΄35) και ειδικότερα με το άρθρο 3 (Β2. Ζώνες ανάπτυξης: α. ΠΜ-Α1: «Γειτονιά Μαρίνας Αγίου Κοσμά» και β. ΠΜ- Α2: «Γειτονιά Ενυδρείου Αγίου Κοσμά») έχουν καθορισθεί χρήσεις, όροι και περιορισμοί δόμησης, ενώ έχει εγκριθεί η ΣΜΠΕ για το σύνολο του ΣΟΑ Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού – Αγίου Κοσμά».

Ουσιαστικά όπως σημειώνεται «με τις προτεινόμενες ΚΥΑ με την παρούσα τροποποίηση του ν.4062/2012 αποτελούν το δεύτερο στάδιο της χωροθέτησης, σύμφωνα με την παρ. 1 στ του άρθρου 31, του ν.2160/93 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει».

-A +A

Ροή Ειδήσεων

Κυριακή, 19 Ιανουαρίου 2020
Σελίδα με όλες τις ειδήσεις

Δημοφιλέστερα Άρθρα