ΥΠΕΣ: Ενισχύσεις 480.000 ευρώ σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης

ΥΠΕΣ: Ενισχύσεις 480.000 ευρώ σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Ανταποκρινόμενος στα αιτήματα Δήμων της χώρας ο Υπουργός Εσωτερικών, Πάνος Σκουρλέτης, ενέκρινε τις παρακάτω επιχορηγήσεις συνολικού ύψους 483.105,18 ευρώ, σε Οργανισμούς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και στις δομές τους, αποκλειστικά για την αντιμετώπιση του φαινομένου της λειψυδρίας και για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων αυτών των Οργανισμών και των δομών τους, προς τρίτους.

Πιο συγκεκριμένα σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση:

Ενισχύσεις για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων

Εγκρίθηκε η ενίσχυση ύψους 85.874,06 ευρώ στο Ν.Π.Ι.Δ. «Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ζηρού», του Δήμου Ζηρού και η επιχορήγηση ποσού 182.231,12 ευρώ στο Ν.Π.Ι.Δ. «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Λαγκαδά», του Δήμου Λαγκαδά για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων αυτών των οργανισμών, προς τρίτους, με χρέωση του λογαριασμού του Υπουργείου Εσωτερικών «Επιχορηγήσεις εποπτευόμενων φορέων του ΥΠΕΣ – κάλυψη ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων», που τηρείται στο  Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για αυτούς τους λόγους.

Ενισχύσεις για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας

Για τη χρηματοδότηση των αναγκαίων ενεργειών αποκατάστασης των δικτύων ύδρευσης, με σκοπό την αντιμετώπιση του φαινομένου της λειψυδρίας, εγκρίθηκαν οι επιχορηγήσεις ύψους 150.000 ευρώ στον Δήμο Γόρτυνας του Νομού Ηρακλείου, και 65.000 ευρώ στον Δήμο Βόλβης του Νομού Θεσσαλονίκης, με χρέωση του αντίστοιχου λογαριασμού του ΥΠΕΣ, που τηρείται στο  Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για αυτούς τους λόγους