Τι βλέπουν οι αναλυτές για τα αποτελέσματα της Πειραιώς

Τι βλέπουν οι αναλυτές για τα αποτελέσματα της Πειραιώς

Ζημιογόνο προβλέπεται το τρίτο τρίμηνο για την Τράπεζα Πειραιώς που ανακοινώνει αποτελέσματα αύριο, πριν το άνοιγμα της αγοράς, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις χρηματιστηριακών εταιρειών.

Οι ζημιές από την τιτλοποίηση Sunrise II και τις πωλήσεις κόκκινων δανείων σε συνδυασμό με αδύναμα κέρδη από χρηματοοικονομικές πράξεις θα βαρύνουν τα αποτελέσματα της τράπεζας το τρίμηνο Ιουλίου-Σεπτεμβρίου, με το εύρος των ζημιών να προβλέπεται από 630 εκατ. έως 800 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με την Εurobank Equities, η τράπεζα αναμένεται να ανακοινώσει καθαρές ζημιές 800 εκατ. ευρώ λόγω των υψηλότερων πιστωτικών ζημιών, γύρω στα 960 εκατ. ευρώ, από τις τιτλοποιήσεις και τις πωλήσεις με εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων καθώς η διοίκηση επισπεύδει την ολοκλήρωση της εξυγίανσης του ισολογισμού τους επόμενους μήνες.

«Η προσοχή θα είναι στραμμένη στην ενημέρωση από τη διοίκηση σχετικά με την υλοποίηση του σχεδίου μείωσης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων και άλλων στρατηγικών πρωτοβουλιών, όπως και των εκτιμώμενων εκταμιεύσεων νέων δανείων, που είναι κύριος παράγοντας για τη μελλοντική κερδοφορία».

Η Optima Bank Research εκτιμά οτι τα κόστη εξυγίανσης του ισολογισμού και οι πιστωτικές ζημιές από την τιτλοποίηση Sunrise II θα οδηγήσουν σε ζημιές 630 εκατ. ευρώ το τρίτο τρίμηνο καθώς η τράπεζα δεν θα εμφανίσει σημαντικά κέρδη από δραστηριότητες trading.

Η τράπεζα είχε καταγράψει σημαντικά κέρδη από ένα swap ελληνικών ομολόγων το πρώτο τρίμηνο. «Εξαιρουμένων των καθαρών εσόδων από τόκους, η τράπεζα θα έχει υψηλότερα έσοδα από προμήθειες και χαμηλότερα κόστη τόσο σε τρημινιαία όσο και σε ετήσια βάση».

Η Euroxx Research εκτιμά ότι οι ζημιές από συνεχιζόμενες δραστηριότητες της Τράπεζας Πειραιώς θα συρρικνωθούν στα 652 εκατ. ευρώ από ζημιές των 2,04 δις ευρώ το δεύτερο τρίμηνο, λόγω του κόστους της τιτλοποίησης Sunrise II και του πρότζεκτ Sunshine.

Tα καθαρά έσοδα από τόκους  προβλέπονται στα 325 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 20% από το δεύτερο τρίμηνο ενώ τα έσοδα από προμήθειες θα μειωμένα κατά 5,8% σε τριμηνιαία βάση στα 95 εκατ. ευρώ.

Τα συνολικά λειτουργικά έσοδα της τράπεζας εκτιμώνται στα 223 εκατ. ευρώ από 266 εκατ. το δεύτερο τρίμηνο, συμπεριλαμβάνοντας τις εκτιμώμενες ζημιές των 2 εκατ. από trading. (έναντι 98 εκατ. κερδών το δεύτερο τρίμηνο).

Οι λειτουργικές δαπάνες  εκτιμώνται στα 223 εκατ. ευρώ από 266 εκατ. το δεύτερο τρίμηνο, μαζί με τα κόστος των 40 εκατ. ευρώ της εθελουσίας. Τα προ-προβλέψεων κέρδη εκτιμώνται στα 196 εκατ. από 340 εκατ. το δεύτερο τρίμηνο. Οι προβλέψεις για την τιτλοποίηση Sunrise II στα 600 εκατ. ευρώ και για το πρότζεκτ Sunshine στα 100 εκατ.

Από άποψης ποιότητας ενεργητικού, ο δείκτης ΝΡΕ (μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων) εκτιμάται στο 16,6%, ενώ ο κεφαλαιακός δείκτης CET1 στο 10% από 10,9% το δεύτερο τρίμηνο.