Θ.Δρίτσας : Κανένα κύμα φυγής ναυτιλιακών εταιριών

Θ.Δρίτσας : Κανένα κύμα φυγής ναυτιλιακών εταιριών

Κανένα κύμα φυγής ναυτιλιακών επιχειρήσεων από τον Πειραιά δεν έχει εκδηλωθεί. Αυτό δεν επιβεβαιώνεται από κανένα στοιχείο. Υπάρχουν ναυτιλιακές επιχειρήσεις που έχουν διαγραφεί από τα σχετικά μητρώα. Υπάρχει όμως και πολύ μεγαλύτερος αριθμός ναυτιλιακών εταιριών που έχει εγγραφεί.

Αυτό τόνισε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Θοδωρής Δρίτσας στην διάρκεια ομιλίας του στη Ναυτιλιακής Λέσχη Πειραιά, προσθέτοντας ότι όσοι ξεκίνησαν αυτή την επικοινωνιακή εκστρατεία, προφανώς, έχουν σκοπιμότητες.

Όσοι όμως, συνέχισε, αναπαράγουν αυτές τις «ειδήσεις», χωρίς να γνωρίζουν το θέμα και τις πραγματικές τους διαστάσεις, το μόνο που καταφέρνουν, είναι να προκαλούν ζημιά στην εικόνα της ναυτιλίας, στην εικόνα του Πειραιά και στην ελκυστικότητα του ως διεθνούς ναυτιλιακού κέντρου.

Ο αριθμός των ναυτιλιακών εταιρειών του ν.27/75στο Μητρώο Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων ήταν για το 2015 (έως 8-12-2015) 1.356 τη στιγμή που στο τέλος του 2014 ήταν 1328 (αύξηση της τάξεως του 1,3%).

Σε ότι αφορά τα διαχειριζόμενα πλοία από τα εγκατεστημένα γραφεία των αλλοδαπών ναυτιλιακών εταιρειών της παραπάνω κατηγορίας, ο τρέχων συνολικός αριθμός των ενεργών πλοίων και της χωρητικότητας αυτών σε σύγκριση με τα δύο προηγούμενα έτη παρουσιάζει αυξητική τάση (αύξηση της τάξεως του 3,7% ως προς τον αριθμό των πλοίων και αύξηση της τάξεως του 4,8% ως προς τη χωρητικότητα αυτών σε σχέση με τον Δεκέμβριο 2014).

Για το χρονικό διάστημα 2014-2015 παρατηρείται μια μικρής τάξεως μείωση (2,8%) του συνολικού αριθμού νηολογημένων πλοίων στην ελληνική σημαία και μια μικρής τάξεως μείωση (2,4%) της χωρητικότητας αυτών.

Ωστόσο, σύμφωνα με τα στοιχεία της αρμόδιας υπηρεσίας του ΥΝΑΝΠ, ο αριθμός των νηολογημένων πλοίων και η συνολική χωρητικότητα τουςαναμένονται να αυξηθούν μέχρι τέλους του 2015 στα επίπεδα των προηγουμένων δύο ετών καθώς το τελευταίο τρίμηνο τρέχοντος έτους έχουν υποβληθεί 13 αιτήσεις υπαγωγής πλοίων (μεγάλης μεταφορικής ικανότητας & χωρητικότητας) στις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν.Δ. 2687/53 , για τα οποία όμως δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία εγγραφής τους στο ελληνικό νηολόγιο.