field_kentriki_fotografia
Θ. Τζάκρη: Το Μάρτιο το Σχέδιο Άμεσων Ενεργειών για τη Βιομηχανία (ΣΑΕΒ)

Συγκεκριμένες προτάσεις για την εξοικονόμηση ενέργειας, τα χρηματοδοτικά εργαλεία και άλλους τομείς πάνω στους οποίους θα βασιστεί το «Σχέδιο Άμεσων Ενεργειών για τη Βιομηχανία (ΣΑΕΒ)» που θα ανακοινωθεί τον Μάρτιο, θα ετοιμάσουν οι έξι ομάδες εργασίας που δημιουργήθηκαν σήμερα στο φόρουμ Βιομηχανίας.

Σύμφωνα με την υφυπουργό Βιομηχανίας Θεοδώρα Τζάκρη, οι ομάδες εργασίας θα παραδώσουν τις προτάσεις τους στο τέλος Φεβρουαρίου ώστε μετά την επεξεργασία τους από τη συντονιστική επιτροπή να τις ανακοινώσει η κυβέρνηση ως Σχέδιο ''Αμεσων Ενεργειών για τη Βιομηχανία (ΣΑΕΒ) μέχρι τα τέλη Μαρτίου

Σήμερα, συνεδρίασε, για δεύτερη φορά από την ίδρυσή του στις 4 Ιανουαρίου 2016, το Φόρουμ Βιομηχανίας υπό την προεδρία της υφυπουργού Βιομηχανίας Θεοδώρας Τζάκρη η οποία όπως ανέφερε χαρακτηριστικά: «με θέληση, σφικτό χρονοδιάγραμμα και σκληρή δουλειά μπορούμε να παρουσιάσουμε αποτελέσματα για τη βιομηχανία μέσα στο 2016».

Στη σημερινή συνεδρίαση συμμετείχαν, πέραν του υπουργείου Ανάπτυξης, περισσότεροι από πενήντα εκπρόσωποι φορέων και του δημοσίου, μεταξύ των οποίων επιχειρηματικοί φορείς (ΣΕΒ, Περιφερειακές Ενώσεις Βιομηχανιών, ΕΒΙΚΕΝ), φορείς των εργαζομένων (ΓΣΕΕ), της αυτοδιοίκησης (ΕΝΠΕ), του χρηματοπιστωτικού κλάδου (Ένωση Ελληνικών Τραπεζών), φορέων του Δημοσίου (ΕΒΕΤΑΜ, ΟΒΙ, ΚΕΠΕ κλπ) και των συναρμόδιων υπουργείων (Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Παιδείας και Έρευνας, Αγροτικής Ανάπτυξης).

Οι ομάδες εργασίας θα συνεδριάζουν και θα συνεργάζονται μεταξύ τους υπό το συντονισμό του γενικού γραμματέα Ευστράτιου Ζαφείρη και με την υποστήριξη των υπηρεσιών της γενικής γραμματείας Βιομηχανίας, ώστε να παραδώσουν τις προτάσεις του στη συντονιστική επιτροπή που θα ετοιμάσει το τελικό κείμενο υπό την εποπτεία της υφυπουργού Βιομηχανίας Θεοδώρας Τζάκρη.

Οι έξι ομάδες

Στη δεύτερη αυτή συνεδρίαση οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν σε έξι ομάδες εργασίας προκειμένου να επεξεργαστούν συγκεκριμένες προτάσεις σε έξι θεματικές ενότητες.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε η υφυπουργός, οι έξι ομάδες εργασίας έχουν την ελευθερία να προτείνουν όποιες δράσεις κρίνουν κατάλληλες και να ασχοληθούν με κάθε ζήτημα του τομέα τους, αλλά πρέπει να παραδώσουν ένα ελάχιστο πλέγμα άμεσων και ρεαλιστικών προτάσεων που θα αποτελέσει τη βάση του ΣΑΕΒ. Ανά ομάδα εργασίας οι στόχοι είναι οι εξής:

Α. Ομάδα Προσδιορισμού δυναμικών κλάδων της βιομηχανίας

Όπως ανέφερε η υφυπουργός Βιομηχανίας «οφείλουμε να δώσουμε έμφαση στους δυναμικούς κλάδους της ελληνικής μεταποιητικής βιομηχανίας, που μπορούν να δημιουργήσουν σταθερές θέσεις εργασίας και να αντέχουν στο διεθνή ανταγωνισμό». Η κυρία Τζάκρη μάλιστα τόνισε ότι πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στη δυνατότητα δημιουργίας αλυσίδων αξίας.

Η ομάδα προσδιορισμού κλάδων θα ιεραρχήσει τους κλάδους με βάση τις δυνατότητες ανάπτυξης, τα υφιστάμενα προβλήματα, τις διεθνείς συνθήκες σε κάθε κλάδο, τις εξαγωγές, την προστιθέμενη αξία, τη συνεισφορά σε θέσεις εργασίας, την ανταγωνιστικότητα, τις οικονομίες κλίμακας και άλλα, ώστε να αναγνωρισθούν οι κλάδοι που έχουν πραγματικά μεγάλο αποτύπωμα στην οικονομία και την κοινωνία, διαχρονικά. Στη διάθεση των συμμετεχόντων βρίσκονται οι αναγκαίες μελέτες (ΚΕΠΕ, ΕΛΣΤΑΤ, ΤτΕ κλπ) ώστε με σωστή μεθοδολογία και συνδυασμό των ευρημάτων να προκύψουν οι προτεινόμενοι βασικοί πυλώνες στους οποίους θα στηριχθεί η προσπάθεια της χώρας μας για παραγωγική ανασυγκρότηση.

Β. Ομάδα διασύνδεσης Καινοτομίας - Βιομηχανίας

Στόχος της ομάδας είναι να προσδιορίσει συγκεκριμένες δράσεις για τη στήριξη της καινοτόμου επιχειρηματικότητας. Η ομάδα θα προχωρήσει σε προτάσεις για την άμεση αξιοποίηση προτάσεων και προγραμμάτων φορέων καινοτομίας από τη βιομηχανία. «Να έχετε στο μυαλό σας ότι στόχος μας είναι να «παντρέψουμε» τα πανεπιστήμια, τα ερευνητικά κέντρα, τους εξειδικευμένους φορείς όπως η ΕΒΕΤΑΜ, ο ΟΒΙ και άλλοι με τις παραγωγικές μονάδες της χώρας, μεγάλες και μικρές. Όχι στη θεωρία, αλλά με συγκεκριμένες δράσεις, που θα προτείνουμε να τύχουν άμεσης χρηματοδότησης», τόνισε χαρακτηριστικά η κυρία Τζάκρη.

Σημαντικό επίσης κομμάτι της εργασίας αυτής της ομάδας πρέπει να είναι να αναγνωρίσει και να προσδιορίσει τα εμπόδια που υφίστανται τόσο για τη διασύνδεση έρευνας, καινοτομίας και βιομηχανίας όσο και στην υλοποίηση συγκεκριμένων προγραμμάτων.

Γ. Ομάδα ενίσχυσης ΜμΕ

«Γνωρίζουμε όλοι καλά ότι ελληνική μεταποίηση δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς τις μικρομεσαίες μεταποιητικές επιχειρήσεις. Τις περισσότερες φορές οι ανάγκες τους είναι πολύ διαφορετικές από αυτές των μεγάλων επιχειρήσεων. Δουλειά μας είναι να προτείνουμε άμεσα μέτρα για την οργανωτική και τεχνολογική υποστήριξη των μικρομεσαίων μεταποιητικών επιχειρήσεων, που αποτελούν τη μεγάλη πλειοψηφία της ελληνικής μεταποίησης» σημείωσε χαρακτηριστικά η υφυπουργός και πρόσθεσε ότι στόχος είναι «να δώσουμε κίνητρα για επενδύσεις σε παραγωγική, τεχνολογική και οργανωτική υποδομή των επιχειρήσεων αλλά και να λύσουμε, αν είναι δυνατόν, συγκεκριμένα προβλήματα που τους απασχολούν και τους δημιουργούν εμπόδια». Παράλληλα, τόνισε η ίδια: «οφείλουμε να προτείνουμε δράσεις για την αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Αυτό που χρειάζονται από εμάς είναι κίνητρα και ευκαιρίες να προσαρμοσθούν στο νέο ταχύτατα εξελισσόμενο τεχνολογικό περιβάλλον».

Δ. Ομάδα εξοικονόμησης ενέργειας

Σύμφωνα με την υφυπουργό το κόστος της ενέργειας είναι βασικό κομμάτι του κόστους για ένα μεγάλο κομμάτι της βιομηχανίας. Με το θέμα εμπλέκονται και άλλα υπουργεία, κυρίως το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τα οποία συμμετέχουν ενεργά στην επιτροπή. Δουλειά της ομάδας εργασίας είναι να προσδιορισθούν άμεσες δράσεις, συγκεκριμένα εφαρμόσιμα και καινοτόμα εργαλεία αλλά και μέτρα πολιτικής για την μείωση του κόστους και την εξοικονόμηση ενέργειας κατά την παραγωγική διαδικασία των μεταποιητικών επιχειρήσεων.

Ε. Ομάδα χρηματοδοτικών εργαλείων - προσέλκυσης επενδύσεων

Για την ανάκαμψη της βιομηχανίας θα πρέπει να δημιουργηθούν χρηματοδοτικά εργαλεία, που θα διασφαλίζουν την επαρκή χρηματοδότηση των επενδυτικών σχεδίων, των σχεδίων αναδιάρθρωσης, αλλά και τη γενικότερη στήριξη της ελληνικής βιομηχανίας. Η ομάδα εργασίας πρέπει να προτείνει σύγχρονα χρηματοδοτικά εργαλεία που θα ενισχύσουν τη βιομηχανία.

«Να χρησιμοποιήσουμε σύγχρονες χρηματοοικονομικές τεχνικές για να δημιουργήσουμε τα επενδυτικά εργαλεία των επόμενων ετών», σημείωσε η υπουργός και τόνισε ότι είναι καταλύτης η συμμετοχή όλων των πλευρών - διοίκησης, επιχειρήσεων και τραπεζών - σε αυτήν την επιτροπή.

ΣΤ. Ομάδα επιχειρηματικού περιβάλλοντος

Η δημιουργία και διατήρηση ενός απλού, σταθερού και φιλικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος είναι κρίσιμος παράγοντας γενικά για την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας αλλά και ειδικά για την αναστροφή της αποβιομηχάνισης της Ελλάδας. Ένας πρώτος άξονας ενασχόλησης αυτής της ομάδας είναι η βελτίωση της διαδικασίας αδειοδότησης.

«Από την πλευρά του υπουργείου ξεκινήσαμε ήδη σε συνεργασία με την Παγκόσμια Τράπεζα και με όλα τα συναρμόδια υπουργεία την απλοποίηση της αδειοδότησης των επιχειρήσεων, ο πρώτος κύκλος της οποίας ολοκληρώνεται τον Ιούνιο του 2016», ανέφερε η υπουργός. Ζήτησε όμως πέρα από αυτό η ομάδα εργασίας να καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις για την άρση διοικητικών εμποδίων, για την επίλυση θεμάτων που αφορούν βιομηχανικά πάρκα, για τη δημιουργία και ενίσχυση πάρκων εφοδιαστικής αλυσίδας και συγκεκριμένα μέτρα που θα βοηθούν τις επιχειρήσεις σε θέματα χωροταξίας και περιβάλλοντος, αλλά και θα βοηθήσουν στον εκσυγχρονισμό της εποπτείας της αγοράς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ