field_kentriki_fotografia

Τέρνα Ενεργειακή: To growth story της πράσινης εποχής

Η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ βάσει του επενδυτικού σχεδίου και των αιολικών περιουσιακών στοιχείων αντιπροσωπεύει μια από τις πιο ελκυστικές επιλογές για έναν μακροπρόθεσμο επενδυτή που αναζητά μια εταιρεία ΑΠΕ με έμφαση στα αιολικά πάρκα και στα έργα αντλησιοταμίευσης και με τις καλύτερες αποδόσεις μερισμάτων / απόδοσης κεφαλαίου το 2020.

Η εταιρεία κατέχει ηγετική θέση στον χώρο της καθαρής ενέργειας, καθώς αποτελεί τον μεγαλύτερο επενδυτή στον τομέα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στην Ελλάδα, αλλά και τη μεγαλύτερη ελληνική εταιρεία του κλάδου διεθνώς, με σημαντική παρουσία στις ΗΠΑ και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, διαθέτοντας ένα χαρτοφυλάκιο έργων -σε λειτουργία ή υπό κατασκευή- συνολικής ισχύος περίπου 2.000 MW.

Έχοντας επενδύσει μέχρι σήμερα περίπου 2 δισ. ευρώ, η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ συνεχίζει να αναπτύσσεται δυναμικά με νέες επενδύσεις άνω των 1,7 δισ. ευρώ στην παραγωγή και αποθήκευση καθαρής ενέργειας και σε έργα περιβάλλοντος και διαχείρισης απορριμμάτων.

Δεν πρόκειται όμως απλά για μια εταιρεία πρωτοπόρο της πράσινης ανάπτυξης στην Ελλάδα, αλλά και για έναν ευρωπαϊκό όμιλο, όσον αφορά τις πρακτικές και τις πρωτοβουλίες του.

Καταρχήν, είναι η μοναδική ελληνική εταιρεία μεταξύ 157 πολυεθνικών επιχειρήσεων και επενδυτών και 21 επιχειρηματικών δικτύων-ανάμεσα τους οι Microsoft, IKEA, Unilever, H&M, Google, EDF και Apple- που συμμετέχει στην ευρωπαϊκή πρωτοβουλία υπό την αιγίδα του European Corporate Leaders Group (CLG Europe) για την υιοθέτηση υψηλότερων στόχων όσον αφορά τη μείωση εκπομπών ρύπων έως το 2030.

Οι στόχοι αυτοί είναι ήδη στο DNA της εταιρείας για τον απλούστατο λόγο ότι κάθε MWh που παράγει, αποτρέπει την έκκληση σημαντικού ποσού CO2 στην ατμόσφαιρα.

Η εταιρεία εφαρμόζει για κάθε έργο που αναλαμβάνει, τις σχετικές μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων καθώς και τη συνεχή παρακολούθηση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, διεξάγει διαβουλεύσεις και προγράμματα ενημέρωσης του κοινού όπου αυτό απαιτείται και δημοσιοποιεί ετησίως μη χρηματοοικονομικούς δείκτες επίδοσης του περιβαλλοντικού και κοινωνικού αποτυπώματος των έργων της, στο πλαίσιο των Οικονομικών Καταστάσεων και της Έκθεσης Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Αυτό που μετράει για τη στήλη εξίσου με τη συμβολή στη μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος, είναι η μέριμνα του ομίλου για το κοινωνικοοικονομικό αποτύπωμα του στις περιοχές που δραστηριοποιείται.

Η εταιρεία λόγω του είδους και της διασποράς των δραστηριοτήτων της, μεριμνά για τη σύναψη υπεύθυνων σχέσεων με τις τοπικές κοινωνίες. Η ενίσχυση των σχέσεων με την εκάστοτε τοπική κοινότητα επιτυγχάνεται μέσα από τη δημιουργία θετικών επιδράσεων στην περιοχή, όπως η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, η ενίσχυση των τοπικών προμηθευτών και η στήριξη των τοπικών φορέων.

Το κοινωνικό έργο της εταιρείας για το 2019 ήταν της τάξης του 1 εκατ. ευρώ, ενώ για το 2020 θα αναφέρουμε ότι η εταιρεία έχει ήδη προσφέρει 500.000 ευρώ για την στήριξη του ΕΣΥ και 3,5 εκατ. ευρώ προς τις Ένοπλες Δυνάμεις της χώρας, για την μετατροπή του αεροδρομίου της 115 Πτέρυγα Μάχης στη Σούδα σε μια από τις πρώτες εγκαταστάσεις παγκοσμίως με πιστοποίηση Μηδενικού Αποτυπώματος Άνθρακα. Στόχος είναι οι ανάγκες του αεροδρομίου σε ηλεκτρισμό, θέρμανση και ψύξη να καλυφθούν κατά 100% από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας αλλά και ο εξηλεκτρισμός των μεταφορών εντός του αεροδρομίου. Το ετήσιο όφελος από την πλήρη απαλλαγή της Μονάδας από το κόστος προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας και κάλυψης των αναγκών θέρμανσης θα ξεπεράσει τις 400.000 ευρώ.

Τέλος να υπενθυμίσουμε ότι το 3% των εσόδων από ΑΠΕ επιστρέφουν σαν ανταποδοτικό όφελος στις κοινωνίες που φιλοξενούν τα πάρκα και η μετάφραση σε ευρώ όσον αφορά την προσφορά της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ είναι πέριξ των 4 εκατ. ευρώ.

Για την εποχή των ESG κριτηρίων, όλα αυτά είναι ένα μεγάλο συν στο προφίλ του Ομίλου.

Ισχυρά αποτελέσματα

Οι επενδυτές βέβαια πρωτίστως αγαπάνε την δύναμη του ισολογισμού.

Παρά την καθίζηση της οικονομικής δραστηριότητας παγκοσμίως εξαιτίας της πανδημίας, η εταιρεία αύξησε τα οικονομικά της μεγέθη κατά το πρώτο εξάμηνο του 2020.

Οι ενοποιημένες πωλήσεις ανήλθαν σε 166,5 εκατ. ευρώ έναντι 141,6 εκατ. ευρώ το α΄ εξάμηνο του 2019, αυξημένες κατά 17,6%.

Τα έσοδα από τον τομέα της ηλεκτροπαραγωγής ανήλθαν σε 142,1 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 27%. Τα έσοδα από τον τομέα της εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας διαμορφώθηκαν σε 16,3 εκατ. ευρώ, έναντι 18,6 εκατ. ευρώ, το προηγούμενο έτος. Οι πωλήσεις του κατασκευαστικού τομέα της Εταιρείας προς τρίτους διαμορφώθηκαν στα 0,9 εκατ. ευρώ έναντι 1,8 εκατ. ευρώ το α' εξάμηνο 2019. Τα έσοδα από τον τομέα των παραχωρήσεων διαμορφώθηκαν σε 7,2 εκατ. ευρώ έναντι 9,3 εκατ. ευρώ.

Τα EBITDA ανήλθαν σε 108,4 εκατ. ευρώ, έναντι 88,3 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο εξάμηνο του 2019, αυξημένα κατά 22,8%.

Τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη μετά από την αφαίρεση των δικαιωμάτων μειοψηφίας ανήλθαν σε 26,6 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 19,8% σε σύγκριση με το 2019.

Στο σημείο αυτό να αναφέρουμε ότι στα αποτελέσματα του γ’ τριμήνου θα αποτυπωθεί και το κέρδος άνω των 30 εκατ. δολαρίων από την εντυπωσιακή πρόσφατη πώληση του αιολικού πάρκου «Mountain Air» ισχύος 138 MW, στην πολιτεία του Idaho στις ΗΠΑ.

Περί μόχλευσης

Η καθαρή δανειακή θέση του Ομίλου στο τέλος του α΄ εξαμήνου διαμορφώθηκε στα 789,4 εκατ. ευρώ έναντι 747 εκατ. ευρώ στο α' τρίμηνο του 2020, αυξημένη κατά 42,4 εκατ. ευρώ, λόγω αυξημένων επενδυτικών δαπανών.

Στο σημείο αυτό και με την ευκαιρία της συχνής ερώτησης που δέχεται η στήλη κατά πόσο το μεγάλο επενδυτικό πρόγραμμα του ομίλου συνεπάγεται περαιτέρω αύξηση του δανεισμού, θα αναφέρουμε ότι η βασική χρηματοδοτική επιλογή για την υλοποίηση πολλών έργων του ομίλου είναι η δόμησή τους με τη μορφή του Project Finance.

Στο Project Finance, κάθε έργο αξιολογείται ξεχωριστά, η χρηματοδότηση του έργου έχει ως κύρια ή/και αποκλειστική πηγή αποπληρωμής των δανειακών υποχρεώσεων τα προσδοκώμενα έσοδα και εξασφαλίζεται με τα στοιχεία του ενεργητικού του έργου. Πρόκειται για χρηματοδότηση χωρίς ή με περιορισμένη αναγωγή στους φορείς της επένδυσης ( limited or non recourse financing).

Επιπλέον, τα έργα ΑΠΕ και αντλησιοταμίευσης εντάσσονται στο Εθνικό στρατηγικό σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα, σύμφωνα με τις συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αλλά και τους στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ και ως εκ τούτου θα εξασφαλιστούν πόροι και από το REACT-EU.

Υπενθυμίζουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εντάξει τα δύο έργα αντλησιοταμίευσης στον Δήμο Αμφιλοχίας, Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας στον κατάλογο των βασικών έργων ενεργειακής υποδομής σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές για τις διευρωπαϊκές ενεργειακές υποδομές, ως «Έργα Kοινού Eνδιαφέροντος» ( PCI).

Όσον αφορά τα έργα διαχείρισης απορριμμάτων υλοποιούνται μέσω συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα –ΣΔΙΤ- ίδια κεφάλαια και εθνικούς πόρους.

Άλλωστε ας μην ξεχνάμε ότι ο όμιλος χαίρει μιας ισχυρής μετοχικής βάσης, αλλά και της εμπιστοσύνης της επενδυτικής κοινότητας, με πρόσφατο δείγμα γραφής την ιδιωτική τοποθέτηση που έγινε τον Σεπτέμβριο ύψους 68,5 εκατ. ευρώ από τέσσερα μεγάλα διεθνή funds.

Οι προοπτικές

Οι προοπτικές ΑΠΕ στην Ελλάδα είναι εξαιρετικά ευνοϊκές, με σημαντικό περιθώριο για πρόσθετες επενδύσεις καθώς αποτελούν σημαντικό μέρος της Εθνικής Στρατηγικής.

Η συνολική εγκατεστημένη ισχύς του Ομίλου ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ανέρχεται πλέον σε 1.373 MW, με κατανομή 728 MW στην Ελλάδα, 513 MW στις ΗΠΑ και 132 MW στην Ν.Α. Ευρώπη. Ο Όμιλος διαθέτει, επίσης, υπό κατασκευή ή έτοιμες προς κατασκευή εγκαταστάσεις ΑΠΕ συνολικής ισχύος 430 MW στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Συνολικά δηλαδή διαθέτει περισσότερα από 1.800 MW σε λειτουργία, υπό κατασκευή ή έτοιμα προς κατασκευή σε Ελλάδα, ΗΠΑ, Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη.

Πρόσφατα μάλιστα η διοίκηση ανέβασε τον πενταετή στόχο για τη συνολική εγκατεστημένη ισχύ της εταιρείας, κατά 800 MW στα 2,8 GW.

Η μετοχή έχει μια από τις καλύτερες αποδόσεις στο ελληνικό χρηματιστήριο με άνοδο 99% από τα χαμηλά του Μαρτίου και 53% από την αρχή του έτους, εντούτοις παραμένει ελκυστική, λόγω της συνεχούς επέκτασης του χαρτοφυλακίου της και της δημιουργίας ισχυρών ταμειακών ροών.

Στις διορθώσεις της αγοράς έχει αποδείξει το αμυντικό της προφίλ, κάτι που αντανακλά άλλωστε και το γεγονός ότι η μετοχική της βάση έχει μακροπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα, ενώ ικανοποιητική είναι και η μερισματική της απόδοση σε συνδυασμό με την επιστροφή κεφαλαίου.

Η Alpha Finance σε έκθεση της αρχές Οκτωβρίου αύξησε την τιμή στόχο κατά 33% στα 14,70 ευρώ και αναβάθμισε την επενδυτική αξιολόγηση με σύσταση «αγοράς» από προηγούμενη σύσταση «διακράτησης» λόγω της αυξανόμενης μελλοντικής κερδοφορίας ως απόρροια της αυξανόμενης εγκατεστημένης ισχύος.

Οι προβλέψεις για EBITDA άνω των 320 εκατ. ευρώ το 2023, από 229 εκατ. ευρώ το 2020 και ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης στα καθαρά έσοδα κατά 23% κατά την ίδια περίοδο, είναι αν μη τι άλλο εντυπωσιακές.

Αν δε μπει κανείς στον κόπο να συγκρίνει με ποιο Ev/ebitda υλοποιούνται οι εξαγορές και οι πωλήσεις στον κλάδο τα τελευταία τέσσερα χρόνια, ή με ποιο Ev/ebitda διαπραγματεύονται οι ευρωπαϊκές εταιρείες του κλάδου, καταλήγει σε ακόμα πιο εντυπωσιακά συμπεράσματα. (σχετική αναφορά είχαμε κάνει και πριν δύο χρόνια

Γιατί είναι σημαντική για την χώρα μας η αντλησιοταμίευση και τα υβριδικά

Σημαντικό ρόλο για την ανάπτυξη των ΑΠΕ θα διαδραματίσει η αντλησιοταμίευση η οποία είναι η πλέον δοκιμασμένη και ανταγωνιστική λύση αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας με διάρκεια ζωής έως 50 έτη, όταν η καλύτερη εναλλακτική τεχνολογία- μπαταρίες- έχει μικρότερη αποθηκευτική ικανότητα, πολλαπλάσιο κόστος λόγω της ανεπάρκειας αποθεμάτων της πρώτης ύλης (λίθιο) και διάρκεια ζωής έως δέκα χρόνια .

Τι είναι όμως η αντλησιοταμίευση;

Με πολύ απλά λόγια, μια αντλία ανεβάζει το νερό, τρεχούμενο ή αποταμιευμένο, σε έναν άλλο ταμιευτήρα σε μεγαλύτερο υψόμετρο.

Η αντλία λειτουργεί χρησιμοποιώντας ενέργεια που παράγει το αιολικό πάρκο ή το φωτοβολταϊκό σύστημα όταν φυσάει ή έχει ήλιο και ταυτόχρονα οι ανάγκες ηλεκτρικής ενέργειας του συστήματος έχουν καλυφθεί. Εν ολίγοις, αξιοποιείται ενέργεια που στην ουσία θα χανόταν.

Όταν τώρα εισερχόμαστε σε περίοδο αιχμής όπου η ζήτηση υπερβαίνει την προσφορά, το νερό απελευθερώνεται, παράγει την ηλεκτρική ενέργεια που χρειάζεται και καταλήγει ξανά στον κάτω ταμιευτήρα, περιμένοντας την επόμενη άντληση.

Πρόκειται για μια «φυσική» επαναφορτιζόμενη μπαταρία, που μας γλυτώνει από τις ακριβές εισαγωγές ρεύματος και από τις αμειβόμενες υπηρεσίες επαγρύπνησης από θερμικούς σταθμούς, ώστε το σύστημα να μπορεί να ανταποκριθεί στις περιόδους αιχμής.

Η Γερμανία εδώ και δεκαετίες επιλέγει τα αντλησιοταμιευτικά της Σκανδιναβίας και των Άλπεων, μιας και το κόστος των αναγκαίων επεκτάσεων μαζί με το κόστος νέων υποθαλάσσιων καλωδίων μεταφοράς από και προς τη Γερμανία, είναι σημαντικά χαμηλότερο από αυτό των μπαταριών.

Η χώρα μας, λόγω ανάγλυφου δεν χρειάζεται να δανειστεί από κανέναν τα αντλησιοταμιευτικά, και μετά από πολλές καθυστερήσεις είμαστε επιτέλους κοντά στο να επιτευχθεί μέσω της αντλησιοταμίευσης και των υβριδικών, η υψηλότερη συμμετοχή των ΑΠΕ στο ενεργειακό μείγμα, η διασφάλιση της ευστάθειας του συστήματος και η εκμετάλλευση του πολύ υψηλού υδροηλεκτρικού δυναμικού της χώρας μας.

Όπως εξηγήσαμε πιο πάνω, στο μετασχηματισμό αυτό σύμμαχος και χρηματοδότης μας είναι ήδη η Ευρώπη, ενώ ο όμιλος της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ είναι ένας από τους πρώτους και βασικότερους φορείς.

Έχει ήδη λάβει άδειες παραγωγής για 2 έργα, συνολικής ισχύος 680 MW στον Δήμο Αμφιλοχίας, Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, με σκοπό την αποθήκευση ενέργειας προκειμένου να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή διείσδυσης των ανανεώσιμων πηγών στο μείγμα της ενεργειακής παραγωγής.

Επιπλέον, ο επικεφαλής του ομίλου κ. Περιστέρης, παρά τα προβλήματα που αντιμετώπισε όλα αυτά τα χρόνια λόγω της απουσίας του κατάλληλου θεσμικού πλαισίου, προωθεί ένα από τα μεγαλύτερα υβριδικά έργα στην Ευρώπη, με καινοτόμο σχεδιασμό σε διεθνές επίπεδο, στο Αμάρι της Κρήτης.

Το πρωτοποριακό αυτό έργο βασίζεται στην αποτελεσματική ενσωμάτωση της παραγωγής αιολικής ενέργειας με την τεχνολογία της αντλησιοταμίευσης σε ένα καινοτόμο υβριδικό σύστημα.

Πρόκειται για μια επένδυση ύψους 280 εκατ. ευρώ, με εγχώρια προστιθέμενη αξία άνω των 170 εκατ. ευρώ, που θα προσφέρει στην τοπική αυτοδιοίκηση ετήσια έσοδα περίπου 5 εκατ. ευρώ κατά την 25ετή περίοδο της σχετικής σύμβασης και περισσότερες από 1.000 νέες θέσεις εργασίας κατά την υλοποίηση και τουλάχιστον 100 μόνιμες κατά την περίοδο λειτουργίας.

Τα δύο αυτά έργα δεν θα υποκαθιστούν απλά την ενέργεια που αλλιώς θα παραγόταν με ακριβότερο εισαγόμενο καύσιμο, αλλά θ’ αναδείξουν την χώρα μας ως φυσική μπαταρία του ευρωπαϊκού Νότου.

H σημειολογική σημασία να λυθεί ο γόρδιος δεσμός του ελλείμματος ΕΤΜΕΑΡ

Η «τρύπα» πέριξ των 300 εκατ. ευρώ στον ειδικό λογαριασμό για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, προήλθε κατά 40% περίπου από την πτώση κατανάλωσης λόγω της πανδημίας και κατά 60% από τη μείωση του ειδικού τέλους για τις ΑΠΕ (ΕΤΜΕΑΡ), προκειμένου οι πελάτες της ΔΕΗ να μην επιβαρυνθούν από τις αυξήσεις τιμολογίων.

Είναι πολύ σημαντικό τόσο οι προτάσεις της ΕΣΗΑΠΕ όσο και άλλες προτάσεις από τους εμπλεκόμενους φορείς και επενδυτές να βρουν γόνιμο έδαφος, ώστε να μην αλλάξουμε ως χώρα για άλλη μια φορά τους όρους του παιχνιδιού στον πιο σημαντικό ίσως τομέα ανάπτυξης.

Βλέπετε, οι διεθνείς επενδυτές σε αντίθεση με τους εγχώριους, που λειτουργούν πολλές φορές περισσότερο με το αίσθημα του πατριωτισμού, δεν συγχωρούν τις μονόπλευρες αποφάσεις που επιβαρύνουν το επιχειρηματικό περιβάλλον μέσα στο οποίο δραστηριοποιούνται.

Αποποίηση Ευθύνης

Το υλικό αυτό παρέχεται για πληροφοριακούς και μόνο σκοπούς. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να εκληφθεί ως προσφορά, συμβουλή ή προτροπή για την αγορά ή πώληση των αναφερόμενων προϊόντων. Παρόλο που οι πληροφορίες που περιέχονται βασίζονται σε πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες, καμία διασφάλιση δε δίνεται ότι είναι πλήρεις ή ακριβείς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνονται ως τέτοιες.