Τα δημοσιονομικά μέτρα για την προστασία του κράτους δικαίου επηρεάζει τους πολίτες
Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο

Τα δημοσιονομικά μέτρα για την προστασία του κράτους δικαίου επηρεάζει τους πολίτες

Σύμφωνα με έκθεση που δημοσίευσε σήμερα (22/2) το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (ΕΕΣ), η ασπίδα των θεμελιωδών αξιών έχει κάποια αδύναμα σημεία και δεν μπορεί ακόμη να εγγυηθεί την πλήρη προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ.

Η Ουγγαρία και η Πολωνία είναι οι χώρες στις οποίες επιβάλλονται επί του παρόντος διάφορα δημοσιονομικά μέτρα που συνδέονται με το κράτος δικαίου και των οποίων οι επιπτώσεις εκτιμώνται γύρω στα 22 δισ. ευρώ και στα 134 δισ. ευρώ, αντίστοιχα.

Τα ποσά αυτά, ωστόσο, δεν είναι ακόμη ενυπόστατα, αλλά απλώς αντιπροσωπεύουν τις πιθανές επιπτώσεις στις μελλοντικές πληρωμές και στις αναλήψεις υποχρεώσεων μέχρι το τέλος της δεκαετίας.

Με άλλα λόγια, οι άμεσες δημοσιονομικές συνέπειες είναι μέχρι στιγμής πολύ χαμηλότερες από ό,τι ενδεχομένως υποδηλώνουν οι συγκεκριμένοι αριθμοί.

Εν τω μεταξύ, η δέσμευση των ενωσιακών κεφαλαίων μπορεί να αποδειχθεί πρόσκομμα στην επίτευξη των στόχων των προγραμμάτων και των πολιτικών της ΕΕ, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες μια κυβέρνηση αθετήσει τις υποχρεώσεις της.

Το ΕΕΣ προειδοποιεί ότι αυτοί που θα αισθανθούν πρώτοι τις αρνητικές συνέπειες μπορεί να είναι οι πολίτες. Οι σπουδαστές, λόγου χάριν, πιθανόν να μην μπορούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα ανταλλαγών Erasmus+.