Σύμβαση ύψους 68,4 εκατ. ευρώ της Αστήρ Παλάς Βουλιαγμένης με την Άκτωρ

Σύμβαση ύψους 68,4 εκατ. ευρώ της Αστήρ Παλάς Βουλιαγμένης με την Άκτωρ

Σύμβαση με την εταιρεία Άκτωρ υπέγραψε η Αστήρ Παλάς Βουλιαγμένης για την ανακαίνιση και ανάπλαση του ξενοδοχειακού της συγκροτήματος. 

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, υπεγράφη μεταξύ αφ'' ενός μεν της Αστήρ Παλάς και αφ'' ετέρου της Άκτωρ σύμβαση για την ανακαίνιση/ανάπλαση του ξενοδοχειακού συγκροτήματος της Εταιρείας.

Η ολοκλήρωση των προβλεπομένων με την ως άνω σύμβαση εργασιών ανακαίνισης/ανάπλασης του ξενοδοχειακού συγκροτήματος συμφωνήθηκε μεταξύ των συμβαλλομένων να έχει πραγματοποιηθεί έως την 24η Απριλίου 2018 και το συμφωνηθέν τίμημα ανέρχεται συνολικά στο ποσό των 68.400.000 ευρώ.