Στον Εισαγγελέα υπόθεση εταιρείας που πραγματοποιούσε συναλλαγές χωρίς άδεια λειτουργίας

Στον Εισαγγελέα υπόθεση εταιρείας που πραγματοποιούσε συναλλαγές χωρίς άδεια λειτουργίας

Στον προϊστάμενο της Εισαγγελίας Πλημμελειοδικών Αθηνών έστειλε ο Συνήγορος του Καταναλωτή, Λευτέρης Ζαγορίτης και η αναπληρώτρια Συνήγορος, Αθηνά Κοντογιάννη, φάκελο 57 σελίδων για υπόθεση εταιρείας, η οποία, αν και δεν είχε άδεια λειτουργίας, πραγματοποιούσε στο διάστημα αυτό συναλλαγές με καταναλωτές.

Σύμφωνα με την υπόθεση, όπως αναφέρεται στο σχετικό φάκελο, ο Συνήγορος του Καταναλωτή έλαβε στις 20 Ιουλίου 2015 καταγγελία από καταναλωτή για την επιχείρηση, με διακριτικό τίτλο "MEDI JEUNESSE", εταιρεία με την επωνυμία "ΜΑΡΙΑ ΧΟΥΔΑΛΑΚΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε." ("MEDILANDS -ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΟΜΟΡΦΙΑΣ" -ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΕΞΙΑΣ) που λειτουργεί στην οδό Ερμού αριθ. 7 στο Σύνταγμα για αθέμιτες εμπορικές πρακτικές και για παραβάσεις των νομοθετικών διατάξεων περί υπαναχώρησης από σύμβαση και καταγγελίας σύμβασης παροχής υπηρεσιών. Επίσης, κατήγγειλε την επιχείρηση για αδικαιολόγητη άρνησή της να επιστρέψει το ποσό που κατέβαλαν ο καταγγέλλων και η εξουσιοδοτούμενη μητέρα του, στις 11-6-2015 (100 ευρώ και 1.100 ευρώ σε τέσσερις δόσεις μέσω τραπέζης), παρά το γεγονός ότι υποβλήθηκε δήλωση υπαναχώρησης και έγινε καταγγελία της συμβάσεως εκ μέρους του καταναλωτή στις 20-7-2015.

Μετά τις άκαρπες προσπάθειες του Συνηγόρου του Καταναλωτή να επικοινωνήσει με την εταιρεία από τον Αύγουστο του 2015 μέχρι και τον Οκτώβριο του 2015, η ανεξάρτητη αρχή επικοινώνησε με την εμπλεκόμενη τράπεζα, η οποία ανταποκρίθηκε, αποστέλλοντας έγγραφο περί διευθέτησης της υπόθεσης με την προσωρινή πίστωση του ποσού των 825 ευρώ σε τρεις δόσεις, μέχρι την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης.

Ο Συνήγορος του Καταναλωτή, συνεχίζοντας τη διερεύνηση της υπόθεσης, απέστειλε στη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Αττικής την από 30 Οκτωβρίου 2015 επιστολή, με την οποία ζήτησε να λάβει γνώση για το εάν λειτουργεί νόμιμα η συγκεκριμένη εταιρεία. Συγκεκριμένα, ζήτησε αντίγραφο της σχετικής άδειας ίδρυσης και λειτουργίας, αντίγραφο του καταστατικού της εταιρείας αυτής με όλες τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις του, καθώς και κάθε άλλο συναφές με τη λειτουργία της έγγραφο (ενδεικτικά: Υπεύθυνοι τμημάτων, υπεύθυνοι ιατροί, ειδικότητες προσωπικού, τροποποιήσεις, κλπ). Επίσης, στην περίπτωση που η εταιρεία λειτουργεί, χωρίς νόμιμη άδεια, ζήτησε να ενημερωθεί για το εάν είχε την υποχρέωση, δυνάμει της κείμενης νομοθεσίας, να έχει εκδώσει άδεια μονάδας αδυνατίσματος, εάν εκκρεμούν εις βάρος της σχετικές καταγγελίες από καταναλωτές ή από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο ή και τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, καθώς και για τις ενέργειες στις οποίες, ενδεχομένως, έχει προβεί η διεύθυνση Υγείας στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της (αποτελέσματα ελέγχων κλιμακίου, κλπ).

Εν συνεχεία, δεδομένου ότι η εμπλεκόμενη τράπεζα πίστωσε μέρος μόνο του ποσού και αυτό προσωρινά, μέχρι τη πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης, η υπόθεση διαβιβάσθηκε από την Αρχή στον αρμόδιο για επιβολή κυρώσεων υπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού (δια της γενικής γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή).

Στις 21 Δεκεμβρίου 2015 και στις 11 Ιανουαρίου 2016, ο Συνήγορος του Καταναλωτή έλαβε την απάντηση της Διεύθυνσης Υγείας (έγγραφα της Περιφέρειας Αττικής που φέρουν τους αριθμούς πρωτοκόλλου εισερχομένων 30880 /21-12-2015, 30887 /21-12-2015 και 629 /11-01-2016 του ΣτΚ) και ενημερώθηκε ότι η καταγγελλόμενη επιχείρηση δεν διαθέτει την απαιτούμενη από το νόμο άδεια λειτουργίας.

Συγκεκριμένα, το υπ ?αριθ.πρωτ. 19658/11-12-2015 έγγραφο της Περιφέρειας Αττικής αναφέρει ότι, ύστερα από αυτοψία που διενήργησε η αρμόδια επιτροπή, διαπίστωσε ότι η εν λόγω εταιρεία δεν διαθέτει την απαιτούμενη από το νόμο άδεια λειτουργίας και η υπεύθυνη της επιχείρησης, Μαρία Χουδαλάκη, έχει κληθεί σε απολογία με έγγραφο της διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας, το οποίο έχει κοινοποιηθεί και στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών.

«Συνεπώς, το κρίσιμο χρονικό διάστημα και, συγκεκριμένα, στις 11 Ιουνίου 2015, που ο καταγγέλλων συμβλήθηκε με την εταιρεία για την εκ μέρους της παροχή υπηρεσιών (πύκνωση μαλλιών), αυτή λειτουργούσε παράνομα, χωρίς να έχει εφοδιαστεί με την απαιτούμενη άδεια λειτουργίας. Εν προκειμένω, η εταιρεία, στις 11 Ιουνίου 2015, συμβλήθηκε μέσω των υπευθύνων της με τον καταγγέλλοντα, παριστάνοντας εν γνώσει τους ότι αυτή είχε νόμιμη άδεια λειτουργίας, χωρίς, όμως, να διαθέτει τέτοια, με σκοπό να πεισθεί ο καταγγέλλων να υπογράψει τη σύμβαση και περαιτέρω να προπληρώσει το κόστος των παραγγελθεισών υπηρεσιών. Το εν λόγω έγκλημα τελέστηκε ανεξαρτήτως ενδεχόμενης συρροής με το αδίκημα του αρθ. 414 Π.Κ. (που αφορά παράνομη άσκηση επαγγέλματος)», όπως σημειώνεται από το Συνήγορο του Καταναλωτή.

Εξάλλου, όπως σημειώνει η ανεξάρτητη αρχή, εκτός από το συγκεκριμένο καταγγέλλοντα, είναι πρόδηλο ότι η εταιρεία ακολουθούσε την ίδια τακτική έναντι και άλλων καταναλωτών, γεγονός που καθιστά αναγκαία την προστασία τους.

Ο Συνήγορος του Καταναλωτή έχει ήδη αποστείλει έγγραφό του στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, με το οποίο ζήτησε τη συνεργασία του στο πλαίσιο του νόμου και του από 22 Ιουλίου 2015 Πρωτοκόλλου Συνεργασίας που έχει υπογράψει με τον Ι.Σ.Α.

Συγκεκριμένα, ο Συνήγορος του Καταναλωτή ζητάει να του γνωστοποιήσει ο Ι.Σ.Α. τις καταγγελίες που έχει λάβει κατά της εταιρείας, «καθώς και να ενημερώσει για τις ενέργειες στις οποίες, ενδεχομένως, έχει προβεί ή και τις απόψεις του (ενδείξεις τέλεσης αξιοποίνων πράξεων ή παράβασης των κείμενων διατάξεων της ιατρικής νομοθεσίας ή του Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας) σχετικά με τη διενέργεια της συγκεκριμένης (ιατρικής) πράξης (θεραπεία τριχόπτωσης: Πύκνωση μαλλιών με εμφύτευση "τριχικών θυλάκων" που είχε συμφωνηθεί με την αναφερόμενη ιατρό, ύστερα από διενέργεια τοπικής αναισθησίας) σε χώρο που δεν διαθέτει άδεια λειτουργίας».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ