field_kentriki_fotografia
Στην τελική ευθεία ο διαγωνισμός για τα Ναυπηγεία του Σκαραμαγκά

Σήμερα αναμένεται, εκτός απροόπτου, η υποβολή δεσμευτικού ενδιαφέροντος για τα ναυπηγεία του Σκαραμαγκά, και συγκεκριμένα για το τμήμα που αφορά στο στρατιωτικό σκέλος των ναυπηγείων. Παράλληλα χθες, μια ημέρα πριν την υποβολή των προσφορών στο αμυντικό σκέλος, βγήκε ο διαγωνισμός από την Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ) Α.Ε., για το τμήμα που αφορά στο εμπορικό (πολιτικό) σκέλος.

Αναφορικά με το πρώτο τμήμα, δηλαδή το αμυντικό σκέλος, το ενδιαφέρον εστιάζεται τόσο στους παίκτες που θα υποβάλλουν προσφορές, όσο και στα τιμήματα που θα συνοδεύσουν τις προσφορές. Κρίσιμος παράγοντας εδώ είναι η υποβολή της εγγυητικής επιστολής που θα πρέπει να συνοδεύει την προσφορά.

Η εγγυητική επιστολή, με βάση τους όρους του διαγωνισμού, πρέπει να είναι ισόποση του προσφερόμενου οικονομικού τιμήματος. Θεωρείται δε ως ο πιο κρίσιμος παράγοντας, τόσο για τη συμμετοχή, όσο και για τις προθέσεις που έχει ο κάθε ενδιαφερόμενος. Σημειώνεται ότι στο συγκεκριμένο διαγωνισμό, δεν υπάρχει ελάχιστο προσφερόμενο τίμημα σε αντίθεση με ότι συμβαίνει στο διαγωνισμό της ΕΤΑΔ.

Η Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ) ΑΕ έχει θέσει ως ελάχιστο τίμημα για την πώλησης των περίπου 322 στρεμμάτων στο Σκαραμαγκά τα 55 εκατ. ευρώ. Πουλά δηλαδή το κάθε στρέμμα σχεδόν 170 χιλ. ευρώ. Βεβαίως το ακίνητο περιλαμβάνει και άλλα περιουσιακά στοιχεία, όπως για παράδειγμα η δεξαμενή Νο 5 και οι προβλήτες Νο 3 και Νο 4. Ο κάθε ενδιαφερόμενος θα πρέπει να υποβάλλει επίσης εγγυητική επιστολή στο 10% του ελάχιστου τιμήματος ήτοι 5,5 εκατ. ευρώ.

Η  διαμόρφωση των παραπάνω περιουσιακών στοιχείων ώστε να καταστούν λειτουργικά απαιτούν δεκάδες εκατ. ευρώ σε επιπλέον επενδύσεις. Μόνον η δεξαμενή Νο 5 η οποία παλιά αποτελούσε το διαμάντι στο στέμμα των ναυπηγείων, απαιτεί δεκάδες εκατ. ευρώ για την επαναλειτουργία της. Έχει κατασκευαστεί στις αρχές της δεκαετίας του ’70 και αντιμετωπίζει τρεις αστοχίες που τη καθιστούν μη λειτουργική και θεωρητικά μη επισκευάσιμη με οικονομικοτεχνικά κριτήρια.

Πρώτον, τα αγκύρια συγκράτησης του πυθμένα της δεξαμενής έχουν αστοχήσει, καθιστώντας αδύνατη τη στεγανοποίηση της δεξαμενής, χωρίς τη συνεχή απάντληση νερών με μηχανικά μέσα (αντλίες), δεύτερον, η θύρα της δεξαμενής (Θυρόπλοιο) έχει καταστραφεί και έχει βυθιστεί και, τρίτον, το αντλιοστάσιο άντλησης και απάντλησης υδάτων βρίσκεται εκτός λειτουργίας εδώ και χρόνια. Παράγοντες κοντά στη διαδικασία αναφέρουν ότι η επαναλειτουργία μπορεί να απαιτήσει από 15 έως 50 εκατ. ευρώ.

Ο πήχης εισόδου στο συγκεκριμένο τμήμα των ναυπηγείων φαίνεται πως έχει τεθεί υψηλά και με δεδομένο ότι δεν υπάρχουν συμβόλαια, όπως συμβαίνει με το τμήμα του στρατιωτικού σκέλους του ναυπηγείου, μένει να φανεί το ενδιαφέρον που θα εκδηλώσουν οι επενδυτές. Επιπλέον στα προαναφερόμενα, επιχειρείται μια αποκρατικοποίηση από την πλευρά της ΕΤΑΔ, η οποία φαίνεται πως εμφανίζει επιμέρους αδυναμίες.

Πρώτον ο προβλήτας Νο 4 διατηρεί ακόμη και σήμερα μια δομή φιλοξενίας μερικών χιλιάδων μεταναστών για την οποία ουδείς έχει αναλάβει δέσμευση για την μετακίνησή της, ενώ επιπλέον, το συγκεκριμένο κομμάτι των ναυπηγείων Σκαραμαγκά, δεν διαθέτει ακόμη άδεια ναυπηγείου. 

Ειδικότερα στην χθεσινή προκήρυξη της ΕΤΑΔ, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, «πριν από την έναρξη της διαδικασίας πώλησης του Ακινήτου, που αποτελεί τμήμα των (πρώην ενιαίων) Ναυπηγείων Σκαραμαγκά, η ΕΤΑΔ ως ιδιοκτήτρια του οικείου τμήματος, αιτήθηκε τον διαχωρισμό της υφιστάμενης άδειας λειτουργίας των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά, ως προς το τμήμα, το οποίο αφορά το προς πώληση Ακίνητο, αίτημα το οποίο εκκρεμεί στις αρμόδιες αρχές».

Και συνεχίζει: «Επισημαίνεται ότι η ΕΤΑΔ ουδόλως υπόσχεται την ολοκλήρωση της διαδικασίας διαχωρισμού της υφιστάμενης άδειας λειτουργίας από τις αρμόδιες αρχές, πριν ή μετά τη μεταβίβαση του Ακινήτου στον Οριστικό Πλειοδότη του Διαγωνισμού, ούτε υπόσχεται τη μεταβίβαση του Ακινήτου με άδεια λειτουργίας ναυπηγείου, η απόκτηση της οποίας εναπόκειται αποκλειστικά στον νέο ιδιοκτήτη του Ακινήτου. Προς διευκόλυνση του τελευταίου, σε περίπτωση που της ζητηθεί κατά τη μεταβίβαση, η ΕΤΑΔ θα διαβιβάσει στον αγοραστή τον πλήρη φάκελο της υποβληθείσας αίτησης διαχωρισμού της υφιστάμενης άδειας λειτουργίας, όπως θα έχει διαμορφωθεί έως την ανάδειξη του Οριστικού Πλειοδότη, καθώς και τη σχετική αλληλογραφία με τις αρμόδιες αρχές».