Σωληνουργεία Κορίνθου: Σύμβαση προμήθειας από ορυχείο χαλκού στη Χιλή - Στην Ελλάδα η κατασκευή

Σωληνουργεία Κορίνθου: Σύμβαση προμήθειας από ορυχείο χαλκού στη Χιλή - Στην Ελλάδα η κατασκευή

  

 Η Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi (CMDIC) ανέθεσε στην CPW America Co, θυγατρική της Σωληνουργεία Κορίνθου, τον κλάδο σωλήνων χάλυβα της Cenergy Holdings, σύμβαση για την προμήθεια 109.000 τόνων σωλήνων, με εξωτερική και εσωτερική επένδυση, καθώς και την προμήθεια των αντίστοιχων εξαρτημάτων (καμπύλες μορφοποιημένες εν θερμώ - induction bends) για το έργο P186 Fuente Hídrica Complementaria (FHC).

 Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το συμβόλαιο αφορά περίπου 201 χλμ. σωλήνων χάλυβα ευθείας ραφής βυθισμένου τόξου (LSAW), με διάμετρο 44 ιντσών, που θα περιλαμβάνει εξωτερική επένδυση τριών στρώσεων πολυαιθυλενίου και εσωτερική επένδυση FBE.

 Η κατασκευή των σωλήνων θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις της εταιρείας στην Ελλάδα, στη συνέχεια οι σωλήνες θα μεταφερθούν στη Σαουδική Αραβία για εσωτερική και εξωτερική επένδυση και θα παραδοθούν στη Χιλή το 2022 και το 2023 για την τελική εγκατάσταση. Σημειώνεται ότι ο αγωγός αυτός είναι απαραίτητος για το ορυχείο χαλκού προκειμένου να αναβαθμίσει και να διασφαλίσει τη μακροπρόθεσμη παραγωγή του.