Πτώση 5,9% στην παραγωγή ασφαλίστρων την περίοδο Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2015

Πτώση 5,9% στην παραγωγή ασφαλίστρων την περίοδο Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2015

Πτώση 5,9% παρουσιάζει η παραγωγή ασφαλίστρων Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2015 σε σχέση με το ίδιο διάστημα του 2014, όπως προκύπτει από την επικαιροποημένη έρευνα της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρείων Ελλάδος, καθώς συνυπολογίστηκαν τα στοιχεία Νοεμβρίου 2015.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η ένωση, τον Νοέμβριο του 2015, σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους, παρατηρείται νέα μεγάλη μείωση στην παραγωγή ασφαλίστρων των ασφαλίσεων Ζωής κατά κύριο λόγο (-28,0%) και λιγότερο στις ασφαλίσεις κατά Ζημιών (-2,0%). Ως συνέπεια αυτών, η συνολική παραγωγή ασφαλίστρων (Ζωής και Ζημιών) του Νοεμβρίου παρουσιάζει μεγάλη αρνητική μεταβολή (-16,6%) ως προς τον Νοέμβριο του 2014.

Παρά τη μεγάλη αύξηση της παραγωγής ασφαλίσεων Ζωής που είχε παρατηρηθεί, μέχρι τον Ιούνιο (αθροιστική αύξηση εξαμήνου 15%), μετά την επιβολή κεφαλαιακών ελέγχων, αυτές καταγράφουν πλέον αρνητική μεταβολή (-24,3% το επόμενο πεντάμηνο).

Σχετικά με τα παραπάνω στοιχεία των ασφαλίσεων Ζωής, επισημαίνονται από την ΕΑΕΕ τα εξής:

1) Κατά τον Νοέμβριο του 2015, ο κλάδος ασφαλίσεων Ζωής συνέχισε να μειώνει την παραγωγή του (-7,5% έναντι του Νοεμβρίου του 2014), φαινόμενο που ξεκίνησε να παρατηρείται τον Ιούλιο, λόγω της επιβολής κεφαλαιακών ελέγχων (αθροιστική μείωση παραγωγής του πενταμήνου Ιουλίου-Νοεμβρίου -12,5%).

2) Κατά τον Νοέμβριο του 2015, ο κλάδος ασφαλίσεων Ζωής συνδεδεμένων με επενδύσεις συνέχισε να μειώνει την παραγωγή του (-71,5% έναντι του Νοεμβρίου 2014), φαινόμενο που ξεκίνησε να παρατηρείται τον Ιούλιο, λόγω της επιβολής των κεφαλαιακών ελέγχων, που, μεταξύ άλλων, δεν επέτρεψαν την έκδοση νέων συμβολαίων (ενιαίων ή περιοδικών ασφαλίστρων). Η αθροιστική μείωση της παραγωγής του κλάδου το πεντάμηνο Ιουλίου-Νοεμβρίου ήταν -64,3%.

3) Η παραπάνω καταγραφή στο μητρώο της παραγωγής ασφαλίστρων του κλάδου ΙΙΙ. Ασφαλίσεις Ζωής συνδεδεμένες με επενδύσεις (305 εκατ. ευρώ στο ενδεκάμηνο), ακολουθεί τη συμβατική μέθοδο του Ελληνικού Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου, σύμφωνα με την οποία αθροίζονται στον ίδιο λογαριασμό η παραγωγή ασφαλίστρων περιοδικών καταβολών εντός του έτους με το σύνολο της παραγωγής ασφαλίστρων των εφάπαξ καταβολής συμβολαίων. Θεμελιώνεται θεωρητικά η προσέγγιση ότι «η μέση διάρκεια των συμβολαίων εφάπαξ καταβολής είναι δεκαετής», συνεπώς συνήθης πρακτική, διεθνώς, για την αποτίμηση της ετήσιας παραγωγής ασφαλίστρων των συμβολαίων του κλάδου ασφαλίσεις Ζωής συνδεδεμένες με επενδύσεις, είναι το άθροισμα της παραγωγής ασφαλίστρων των συμβολαίων περιοδικών καταβολών και του 1/10 της αντίστοιχης παραγωγής ασφαλίστρων εφάπαξ καταβολής. Κάτω από αυτό το πρίσμα, η αντίστοιχη υπολογιζόμενη παραγωγή ασφαλίστρων συμβολαίων εφάπαξ καταβολής (εκτιμάται στο ύψος των 192 εκατ. ευρώ) θα προσμετράτο ως 19,2 εκατ. ευρώ, διαμορφώνοντας την παραγωγή του κλάδου ασφαλίσεις Ζωής συνδεδεμένες με επενδύσεις σε 132,5 εκατ. ευρώ αντί του ποσού των 305 εκατ. ευρώ που έχει καταγραφεί.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ