Προτιμώμενος επενδυτής ανακηρύχθηκε η Cosco από το ΤΑΙΠΕΔ

Προτιμώμενος επενδυτής ανακηρύχθηκε η Cosco από το ΤΑΙΠΕΔ

Προτιμώμενο Επενδυτή για το 67% του ΟΛΠ ανακήρυξε το ΔΣ του ΤΑΙΠΕΔ την Cosco Group (Hong Kong) Limited.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΑΙΠΕΔ, κατά τη σημερινή του συνεδρίαση, αφού εξέτασε τα τυπικά δικαιολογητικά που εμπρόθεσμα προσκόμισε η Cosco (Hong Kong) Group όπως προβλέπεται από τους όρους της πρόσκλησης υποβολής προσφορών, την ανακήρυξε ομόφωνα Προτιμώμενο Επενδυτή για την απόκτηση του 67% των μετοχών της εταιρείας ΟΛΠ ΑΕ.

Ο φάκελος του διαγωνισμού θα υποβληθεί άμεσα στο Ελεγκτικό Συνέδριο για προσυμβατικό έλεγχο, η δε σύμβαση πώλησης μετοχών θα υπογραφεί μετά την έγκριση του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Η ολοκλήρωση της συναλλαγής τελεί υπό την αίρεση των εγκρίσεων από τις αρμόδιες αρχές.