«Πράσινο φως» από τους μετόχους για το μετασχηματισμό του ΟΤΕ

«Πράσινο φως» από τους μετόχους για το μετασχηματισμό του ΟΤΕ

Το «πράσινο φως» για το μετασχηματισμό του ομίλου ΟΤΕ έδωσαν πριν από λίγο οι μέτοχοι του οργανισμού. Παράλληλα δόθηκε το «πράσινο φως» για την ακύρωση περίπου 10 εκατ. ίδιων μετοχών ΟΤΕ, αποκτηθείσας αξίας περίπου 120 εκατ. ευρώ.

Η έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων ΟΤΕ πραγματοποιήθηκε μέσα σε 30 λεπτά και συμμετείχε το 83,5% του μετοχικού κεφαλαίου (συμπεριλαμβανομένου των ίδιων μετοχών που διακρατεί ο ΟΤΕ). Το πρώτο και πιο σημαντικό θέμα αφορούσε στον μετασχηματισμό του ΟΤΕ και στην απόσχιση κλάδων των εταιρειών ΟΤΕ και Cosmote, στις επιχειρήσεις Γερμανός, Cosmote E-Value (CEV) και Cosmote Technical Services (CTS).

Ως γνωστόν, οι εταιρείες OTE και Cosmote θα αποσχίσουν και θα συνεισφέρουν το προσωπικό της τεχνικής υποστήριξης στην νέα εταιρεία CTS, στην οποία ο ΟΤΕ θα 85,5% και η Cosmote με 14,5%. Επίσης ο ΟΤΕ θα αποσχίσει τα περιουσιακά στοιχεία των περίπου 130 καταστημάτων που διαχειρίζεται ο ίδιος και θα τα εισφέρει στην εταιρεία Γερμανός, μαζί με το προσωπικό. Σε αντάλλαγμα, θα λάβει το 4,4% των μετοχών της Γερμανός, με το υπόλοιπο 95,6% να παραμένει στην Cosmote, αντί 100% που είναι σήμερα.

Τέλος, οι δύο εταιρείες ΟΤΕ και Cosmote, θα συνεισφέρουν στην CEV όλες τις δραστηριότητες των τηλεφωνικών τους κέντρων που διατηρούν στο εσωτερικό τους, συμπεριλαμβανομένου του προσωπικού. Σε αντάλλαγμα ο ΟΤΕ θα αναλάβει το 7,2% της CEV και η Cosmote το 7,7% της ίδια εταιρείας. Η CEV σήμερα ελέγχεται 100% από την Γερμανός. Σημειώνεται ότι οι μεταβολές στο μετοχικό κεφάλαιο δεν έχουν καμία σημασία για τους μετόχους του ΟΤΕ, δεδομένου όλες οι προαναφερόμενες επιχειρήσεις ελέγχονται κατά 100% από την μητρική εταιρεία και σαν συνέπεια οι μεταβολές έχουν μόνον εσωτερική σημασία για τον όμιλο ΟΤΕ.

Βασικός στόχος είναι οι νέες μονάδες του ΟΤΕ να καταστούν κέντρα κόστους στον όμιλο και πιο ανταγωνιστικές. Απώτερος στόχος είναι να διεκδικήσουν δουλειές, όχι μόνον στον όμιλο, αλλά και εκτός ομίλου ΟΤΕ. Σχετικά με το προσωπικό, όπως είναι γνωστό, μεταφέρεται με βάση τις διατάξεις του ΠΔ 178/2002, δηλαδή τους συνοδεύουν οι διατάξεις της ΕΣΣΕ που ισχύει σήμερα και μέχρι την λήξη της.

Το δεύτερο θέμα αφορά στην ακύρωση των μετοχών. Συνολικά ακυρώνονται 9.965.956 μετοχές, ονομαστικής αξίας 2,83 ευρώ κάθε μια από αυτές και μέσης τιμής απόκτησης 12,14 ευρώ. Ο ΟΤΕ συνολικά ξόδεψε 120,1 εκατ. ευρώ για να τις αποκτήσει και η ακύρωσή τους θα οδηγήσει τον συνολικό αριθμό στο μετοχικό κεφάλαιο σε 460,2 εκατ. μετοχές. Οι ακυρωθείσες μετοχές αντιστοιχούν σε κάτι περισσότερο από 2% του συνόλου των μετοχών, γεγονός που σημαίνει ότι η Deustche Telekom (όπως και το Ελληνικό Δημόσιο) αυξάνουν κατά τις τη συμμετοχή τους.

Η γερμανική εταιρεία, μετά την ακύρωση των μετοχών θα κατέχει το 47,9% των μετοχών (σήμερα κατέχει το 46,9%). Το Ελληνικό Δημόσιο που ελέγχει το 5,6%, μετά την ακύρωση των μετοχών θα φτάσει το 5,7%. Στο ποσοστά αυτά περιλαμβάνεται και η συμμετοχή του ΕΦΚΑ, τα δικαιώματα ψήφου του οποίου ασκεί το υπ. Οικονομικών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η έκτακτη ΓΣ του ΟΤΕ πραγματοποιήθηκε, μέσω διαδικτύου και της πλατφόρμας του Χρηματιστηρίου Αθηνών, σε χρόνο ρεκόρ. Κράτησε μόλις 30 λεπτά και εξοικονόμησε τεράστιους πόρους σε μετακινήσεις, σε έγγραφα κ.λπ. Επιπλέον πέτυχε μια από τις μεγαλύτερες απαρτίες των τελευταίων ετών.