«Πράσινο φως» από ΔΕΠΑ - Edison για τον αγωγό EastMed

«Πράσινο φως» από ΔΕΠΑ - Edison για τον αγωγό EastMed

Του Γιώργου Φιντικάκη

Ταχύτητα και σε επιχειρηματικό επίπεδο αποκτούν οι διαδικασίες στο μέτωπο του αγωγού EastMed μετά και τις διπλωματικές εξελίξεις για υπογραφή από Μητσοτάκη-Νετανιάχου- Αναστασιάδη της διακρατικής συμφωνίας στις 2 Ιανουαρίου στην Αθήνα. 

Στην λογική αυτή, ο φορέας υλοποίησης του έργου, μήκους 2.000 χλμ και προυπολογισμού 6 δισ ευρώ, δηλαδή ο IGI Poseidon (ΥΑΦΑ Ποσειδών)- όπου συμμετέχουν με ποσοστά 50%-50% η ΔΕΠΑ και η ιταλική Edison - έδωσε εντολή για ολοκλήρωση όλων των εκκρεμών σταδίων που σχετίζονται με την ανάπτυξη και ωρίμανση του αγωγού, δηλαδή την μελέτη σκοπιμότητας, και μια σειρά διαδικασιών, απαραίτητων προκειμένου να ληφθεί η τελική επενδυτική απόφαση. 

Τα παραπάνω πλέον επιταχύνονται μετά και την συνεδρίαση στις 12 Δεκεμβρίου στο Μιλάνο του Δ.Σ. της ΥΑΦΑ Ποσειδών, η οποία συμφώνησε να προχωρήσει η επένδυση των περίπου 70 εκατ ευρώ που απαιτούν οι εναπομείνασες διαδικασίες για να ολοκληρωθεί η κρίσιμη μελέτη σκοπιμότητας, και τα στάδια ωρίμανσης του αγωγού EastMed, γεγονός που θα ανοίξει τον δρόμο για την λήψη της τελικής επενδυτικής απόφασης. 

Στην συνεδρίαση της εταιρείας συμμετείχαν ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΠΑ και Πρόεδρος του ΔΣ της IGI Poseidon, Κωσταντίνος Ξιφαράς και ο Pierre Vergerio Διευθύνων Σύμβουλος της IGI Poseidon. 

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, τα πρώτα στάδια της μελέτης σκοπιμότητας, παρ'' ότι αυτή βρίσκεται ακόμη στην αρχή, δείχνουν ότι ο αγωγός μπορεί να είναι βιώσιμος, υπό την προϋπόθεση ότι θα «γεμίσει» με το αέριο της β'' φάσης παραγωγής του Λεβιάθαν - δηλαδή με τα 9 δισ. κυβικά μέτρα που αναμένεται να είναι διαθέσιμα γύρω στο 202 - και τις ποσότητες από το κυπριακό κοίτασμα “Γλαύκος”, που σύμφωνα με τις αρχικές εκτιμήσεις, κυμαίνεται μεταξύ 3-5 δισ. κυβικά πόδια αερίου. 

Υπ'' αυτή την έννοια, αλλά και με δεδομένο ότι το αρχικά εκτιμώμενο κόστος, ύψους 6 δισ δολάρια, μπορεί και να είναι τελικά χαμηλότερο, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι το έργο «βγαίνει» οικονομικά. 

Σε κάθε περίπτωση η υπογραφή της διακρατικής συμφωνίας στις 2 Ιανουαρίου, ανοίγει το δρόμο για να ολοκληρωθεί η μελέτη σκοπιμότητας που με τη σειρά της θα οδηγήσει και στην λήψη για την επενδυτική απόφαση υλοποίησης του αγωγού, κάποια στιγμή μέσα στο 2020.

Τα παραπάνω επιβεβαιώνουν την κινητικότητα που επικρατεί σε επιχειρηματικό επίπεδο γύρω από την προώθηση του έργου, παράλληλα με τις κινήσεις σε διακρατικό επίπεδο.

Η στρατηγική επένδυση της “ΥΑΦΑ ΠΟΣΕΙΔΩΝ” στοχεύει στην υλοποίηση του πρώτου αγωγού που θα μεταφέρει απευθείας το φυσικό αέριο της Ανατολικής Μεσογείου προς τις αγορές της Ευρώπη. Ενα δηλαδή ακόμη βήμα προς την την κατεύθυνση δημιουργίας ενός ενεργειακού κόμβου στη Μεσόγειο, συμβάλλοντας στην επίτευξη των ενεργειακών στόχων της Ευρώπης για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της ενεργειακής ασφάλειας μέσω της διαφοροποίησης των πηγών προμήθειας.

Το έργο του EastMed διασφαλίζει την απευθείας όδευση για τη μεταφορά φυσικού αερίου από τα νέα κοιτάσματα της Αν. Μεσογείου προς τις αγορές της Ευρώπης, καθώς ο αγωγός θα μεταφέρει ποσότητες από τη λεκάνη της Λεβαντίνης μέσω της Κύπρου, της Ελλάδας και της Ιταλίας.

Δεδομένης της συμβολής του προς την επίτευξη των στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για την ενεργειακή ασφάλεια και την διαφοροποίηση των πηγών και οδεύσεων, ο EastMed χαίρει την υποστήριξη της ΕΕ η οποία τον έχει αναγνωρίσει ως Έργο Κοινού Ενδιαφέροντος, γι' αυτό και η ανάπτυξή του συγχρηματοδοτείται μέσω του προγράμματος «Συνδέοντας την Ευρώπη» ( CEF).