Πολύ κακό για το τίποτα, λέει το Γρ. Προϋπολογισμού για το ΦΠΑ στα νησιά

Πολύ κακό για το τίποτα, λέει το Γρ. Προϋπολογισμού για το ΦΠΑ στα νησιά

Ελάχιστο θα είναι το όφελος από την αύξηση του ΦΠΑ στα νησιά! Αυτό ουσιαστικά αναφέρεται σε έκθεση του Γραφείου Προϋπολογισμού της Βουλής, η οποία συντάχθηκε μετά από αίτημα του Προέδρου της Επιτροπής Περιφερειών Δημήτρη Γάκη.

Αξιοσημείωτο είναι ότι οι συντάκτες διαπιστώνουν ότι η κατάργηση της μείωσης κατά 30% των συντελεστών Φ.Π.Α μπορεί να οδηγήσει στην εγκατάλειψη των νησιών με μεσο-μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στην εθνική κυριαρχία, στη μείωση της ανταγωνιστικότητας των νησιωτικών προϊόντων και των τουριστικών επιχειρήσεων!

«Ειδικά για τα νησιά του Αιγαίου, το δημοσιονομικό όφελος από την κατάργηση των ειδικά μειωμένων συντελεστών λόγω των στρεβλώσεων που θα δημιουργηθούν στην οικονομική δραστηριότητα ενδέχεται να είναι αμελητέο (συγκριτικά με τα έσοδα από τη πάταξη της παραοικονομίας) ή ακόμα και μεσομακροπρόθεσμα αρνητικό με την ευρύτερη έννοια του εθνικού συμφέροντος», σημειώνεται χαρακτηριστικά. Με άλλα λόγια, το Γραφείο Προϋπολογισμού «αδειάζει» -εν μέρει- την κυβέρνηση και φυσικά τους δανειστές που επέμειναν στη σταδιακή του αύξηση στα νησιά του Αιγαίου.

Για να γίνει, δε, πιο αντιληπτό το επιχείρημα των συντακτών της έκθεσης, προσθέτουν ότι τα μέγιστα επιπρόσθετα έσοδα από την κατάργηση των μειωμένων συντελεστών Φ.Π.Α. στα νησιά του Αιγαίου δεν μπορούν να ξεπεράσουν τα € 250 εκατομμύρια ευρώ, δηλαδή περίπου το 25% των εσόδων, τα οποία θα μπορούσαν να εισπραχθούν από τη μείωση της φοροδιαφυγής, φοροαποφυγής και παραοικονομίας μόνο στην περιφέρεια της Αττική. «Κατά το ΓΠΚΒ το όφελος από μια τέτοια ενέργεια σε σχέση με την αναστάτωση που δημιουργεί η εφαρμογή του, είναι πολύ μικρό. Άλλωστε, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ειδικά καθεστώτα ΦΠΑ σε συγκεκριμένες περιοχές ή σε συγκεκριμένα αγαθά έχουν και άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Δανία, η Γερμανία, η Ισπανία η Γαλλία, η Ιταλία, η Κύπρος, η Αυστρία, η Πορτογαλία, η Φινλανδία, η Σουηδία, η Ιρλανδία, το Βέλγιο και το Ηνωμένο Βασίλειο», προστίθεται χαρακτηριστικά στα συμπεράσματα.

Τέλος, οι συντάκτες τονίζουν στα συμπεράσματα ότι η κάθε προσπάθεια για αύξηση των φορολογικών εσόδων από ΦΠΑ θα πρέπει να προσανατολιστεί περισσότερο στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής, μέσω της δημιουργίας ενός βέλτιστου φοροεισπρακτικού μηχανισμού (καταπολέμηση διαφθοράς, αναδιάρθρωση, κάλυψη κενών θέσεων. Ωστόσο, καταλήγουν, ο εξορθολογισμός των μειωμένων συντελεστών σε συγκεκριμένες μόνο περιπτώσεις (π.χ. καθιέρωση κανονικού συντελεστή 23% στα πλέον τουριστικά νησιά) και η επανεξέταση ορισμένων εξαιρέσεων αγαθών και υπηρεσιών από Φ.Π.Α, δεν θα ήταν προς τη λανθασμένη κατεύθυνση.

Α.Δ.