Ποιοι κερδίζουν και ποιοι χάνουν με τις αλλαγές στα τέλη ταξινόμησης

Ποιοι κερδίζουν και ποιοι χάνουν με τις αλλαγές στα τέλη ταξινόμησης

Τη μείωση του  τέλους ταξινόμησης για την πλειοψηφία των οχημάτων και ευνοϊκό πλαίσιο για την ταξινόμηση νεότερων αυτοκινήτων, ώστε να δοθούν κίνητρα για να ανανεωθεί ο στόλος των αυτοκινήτων που κυκλοφορούν με νέα οχήματα φιλικά προς το περιβάλλον και να τονωθεί η αγορά αυτοκινήτων προβλέπει το σχέδιο νόμου του υπουργείου Οικονομικών.

Ειδικότερα, καθιερώνεται νέο σύστημα προοδευτικής φορολόγησης επιβατικών αυτοκινήτων και αναμορφώνονται σε συνάρτηση με την παλαιότητα του οχήματος αναλογικότερα οι προσαυξήσεις οι οποίες επιβάλλονται με βάση την αντιρρυπαντική τεχνολογία EURO. Συγκεκριμένα  το νομοσχέδιο αλλάζει τον τρόπο υπολογισμού του Τέλους Ταξινόμησης στα καινούρια και εισαγόμενα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα,  ενώ ελκυστικά θα γίνουν τα υβριδικά μοντέλα στα οποία η έκπτωση του Τέλους Ταξινόμησης φθάνει στο 75% εφόσον εκπέμπουν έως 50 γραμμάρια CO2.

Καινούργια αυτοκίνητα. Αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού των τελών ταξινόμησης. Πλεόν με βάση τη νέα κλίμακα ο υπολογισμός τους θα γίνεται όπως και στη φορολογία εισοδήματος προοδευτικά.  Για αυτοκίνητα με Αξία Λιανικής προ Φόρων έως 14.000 ευρώ ο συντελεστής παραμένει στο 4%. Πάνω από τις 14.001 ευρώ οι συντελεστές αλλάζουν και φορολογείται μόνο το υπερβάλλον ποσό για κάθε κλίμακα και όχι ολόκληρο το ποσό της Αξίας Λιανικής προ Φόρων που ισχύει σήμερα. Ειδικότερα:

- για Αξίες Λιανικής προ Φόρων από 14.001 ευρώ έως και 17.000 ευρώ ο συντελεστής είναι 26%.

- για Αξίες Λιανικής προ Φόρων από 17.001 ευρώ έως και 20.000 ευρώ ο συντελεστής είναι 53%.

- για Αξίες Λιανικής προ Φόρων από 20.001 ευρώ έως και 25.000 ευρώ ο συντελεστής είναι 62%.

- για Αξίες Λιανικής προ Φόρων από 25.001 ευρώ έως και 30.000 ευρώ ο συντελεστής είναι 71%.

- για Αξίες Λιανικής προ Φόρων πάνω από 30.001 ευρώ ο συντελεστής είναι 30%.

Για παράδειγμα το Τέλος Ταξινόμησης σε ένα καινούριο αυτοκίνητο με Αξία Λιανικής προ Φόρων 20.000 ευρώ με το τωρινό καθεστώς εκτελωνισμού θα ανέρχονταν σε 3.200 ευρώ.

Με το νέο καθεστώς το Τέλος Ταξινόμησης υπολογίζεται για τις πρώτες 14.000 ευρώ με συντελεστή 4% γεγονός που μεταφράζεται σε 560 ευρώ, για τα επόμενα 3.000 ευρώ θα υπολογιστούν με συντελεστή 26% γεγονός που μεταφράζεται σε 780 ευρώ και τα για υπόλοιπα 3.000 ευρώ με 53%. Δηλαδή το συνολικό κόστος εκτελωνισμού θα ανέλθει σε 2.930 ευρώ.

Υβριδικά

Τα υβριδικά  επιβατικά αυτοκίνητα, με εκπεμπόμενη μάζα διοξειδίου του άνθρακα μεγαλύτερη  ή ίση με πενήντα ένα (51) γρ./χλμ., απαλλάσσονται από το 50% των τελών ταξινόμησης.  Τα υβριδικά αυτοκίνητα με εκπεμπόμενη μάζα διοξειδίου του άνθρακα μικρότερη ή ίση με πενήντα (50) γρ./χλμ., απαλλάσσονται από το εβδομήντα πέντε (75%) των τελών ταξινόμησης, ενώ τα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα δεν υπόκεινται σε τέλος ταξινόμησης. 

Μεταχειρισμένα

Προσαυξημένα από 50% έως και 200% θα είναι τα τέλη ταξινόμησης για τα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με ημερομηνία πρώτης ταξινόμηση έως και 31.8.2018. Σύμφωνα με τη διάταξη επιβατικά αυτοκίνητα που :

α) πληρούν εκ κατασκευής τις προδιαγραφές ορίων εκπομπών EURO 6 με τελευταία ημερομηνία ταξινόμησης ως προς την πρώτη ταξινόμηση έως και 31.8.2018 τα τέλη που αναφέρονται παραπάνω προσαυξάνονται κατά 50% 

β) πληρούν εκ κατασκευής τις προδιαγραφές ορίων εκπομπών EURO 6 και 5b, με τελευταία ημερομηνία ταξινόμησης έως και 31.8.2015 τα τέλη προσαυξάνονται κατά 100% 

γ) πληρούν εκ κατασκευής τις προδιαγραφές ορίων εκπομπών EURO 5a, με τελευταία ημερομηνία ταξινόμησης έως και 31.12.2012 προσαυξάνονται κατά 200%. 

Δελεαστική φορολογία για μεταφορά έδρας στην Ελλάδα, εξώδικη επίλυση φορολογικών διαφορών

Παράλληλα, όπως είχε γίνει ήδη γνωστό, στις διατάξεις του φορολογικού νομοσχεδίου συγκαταλέγονται η δελεαστική φορολογία σε συνταξιούχους για να έρθουν στην Ελλάδα και η εξώδικη επίλυση φορολογικών διαφορών με στόχο την αποσυμφόρηση των διοικητικών δικαστηρίων από εκκρεμείς φορολογικές υποθέσεις. 

Στην προσπάθεια προσέλκυσης συνταξιούχων να μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα παρέχεται, όπως είχε γράψει το liberal.gr, δελεαστικός συντελεστής 7%. Δηλαδή ο φόρος για τα εισοδήματα της αλλοδαπής θα φορολογείται πλέον αυτοτελώς στην Ελλάδα με συντελεστή 7%, υπό την προυπόθεση ότι ο συνταξιούχους δεν ήταν φορολογικός κάτοικος Ελλάδας τα προηγούμενα πέντε από τα έξι  έτη πριν από τη μεταφορά της φορολογικής κατοικίας του στην Ελλάδα.

Στο κεφάλαιο της εξώδικης επίλυσης των εκκρεμών ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας και των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων φορολογικών διαφορών, συστήνεται επιτροπή όπου ο φορολογούμενος θα μπορεί να υποβάλει σχετική αίτηση. Η αίτηση θα υποβάλλεται ηλεκτρονικά έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020. Το αίτημα μπορεί να αφορά μόνο σε υποθέσεις που εκκρεμούν και δεν έχουν συζητηθεί, ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας και των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων ως τις 30 Οκτωβρίου 2020.