Π. Μυλωνάς (ΕΤΕ): Διανομή μερίσματος και λειτουργικά κέρδη 500 εκατ. ευρώ

Π. Μυλωνάς (ΕΤΕ): Διανομή μερίσματος και λειτουργικά κέρδη 500 εκατ. ευρώ

Για λειτουργικά κέρδη μισού δισ. ευρώ βαδίζει η Εθνική φέτος σύμφωνα με τον CEO του ομίλου Παύλο Μυλωνά. Στα 800 εκατ. ευρώ έφθασαν οι εκταμιεύσεις δανείων από την ΕΤΕ στο πρώτο τρίμηνο οδηγώντας σε ετήσιο στόχο αύξησης των υγιών δανείων κατά 1,5 δισ. ευρώ. Με δεδομένο ότι η ΕΤΕ έχει ήδη βελτιώσει σημαντικά τους δείκτες, ενώ επιτυγχάνει κέρδη και οι ενδείξεις για το ερχόμενο τρίμηνο είναι επίσης καλές, ο κ. Μυλωνάς είπε κατά τη διάρκεια ενημέρωσης των αναλυτών ότι  «η τράπεζα θα διανείμει μέρισμα (από τα φετινά κέρδη), εφόσον οι εποπτικές αρχές το επιτρέψουν».

Η Εθνική Τράπεζα μειώνει συστηματικά τα κόκκινα και προβληματικά δάνεια, αυξάνοντας ταυτόχρονα τα υγιή νέα δάνεια, με αποτέλεσμα τα υγιή δάνεια να υπερκαλύπτουν τα φθίνοντα «κόκκινα δάνεια» που μειώθηκαν περαιτέρω κατά 100 εκατ. ευρώ στο τρίμηνο, όπως ανέλυσε o κ. Μυλωνάς και οι συνεργάτες του στους αναλυτές των διεθνών οίκων, μετά την παρουσίαση των εντυπωσιακών αποτελεσμάτων.

Οι εκταμιεύσεις δανείων ενισχύθηκαν κατά 50% περίπου σε ετήσια βάση, με τις εκταμιεύσεις στη λιανική τραπεζική να έχουν αυξηθεί 41% από το περυσινό πρώτο τρίμηνο και τα επιχειρηματικά δάνεια 52%.

Δεν υπάρχει άξια λόγου εμφάνιση νέων κόκκινων δανείων, είπε ο κ. Μυλωνάς. Το αποτέλεσμα είναι η ΕΤΕ να έχει ένα χαρτοφυλάκιο υγιών δανείων 24 δισ. ευρώ στην Ελλάδα (τα 14,2 δισ. ευρώ επιχειρηματικά και 9,8 δισ. ευρώ δάνεια λιανικής) και συνολικά 27 δισ. ευρώ υγιή δάνεια ομίλου. Μόλις το 0,4% των ρυθμισμένων ληξιπρόθεσμων δανείων ξεπερνά σε καθυστέρηση τις 90 ημέρες και τα ληξιπρόθεσμα σε καθυστέρηση μεταξύ 30 και 90 ημερών είναι ποσοστό 0,05%!

Τα στοιχεία δίνουν εικόνα «αθλητή», όσον αφορά τη συνεχιζόμενη ραγδαία βελτίωση της ποιότητας του δανειακού χαρτοφυλακίου της ΕΤΕ και επίσης των κεφαλαίων της.

Είναι χαρακτηριστικό ότι μετά τη μείωση των ΜΕΑ στο πρώτο τρίμηνο κατά 6,5% ή κατά 40 μονάδες βάσης, η ΕΤΕ εξακολουθεί να καλύπτει τα δάνεια με προβλέψεις 81,8% από 77,5% με αποτέλεσμα να είναι εξαιρετικά ασφαλής και με τις πιο συντηρητικές εκτιμήσεις στις συνθήκες αβεβαιότητας που βαραίνουν το γεωπολιτικό σκηνικό, ενώ ταυτόχρονα διατηρεί εν δυνάμει μεγάλα αποθέματα ρευστότητας αν οι συγκυρίες επιτρέψουν να περάσει στην επίθεση.

Τα λειτουργικά κέρδη είναι 32% αυξημένα από το πρώτο τρίμηνο πέρυσι στα 125 εκατ. ευρώ, το κόστος κινδύνου (CoR) ομαλοποιείται και ήταν 56 εκατ. ευρώ στο τρίμηνο (στις 73 μονάδες βάσης), τα επιχειρησιακά κόστη υποχωρούν 1% σε ετήσια βάση και τα κεφάλαια (Fully Loaded) είναι 15,1% για το δείκτη CET1 και 16,2% για τον δείκτη συνολικών κεφαλαίων.

Σύμφωνα με τον κ. Μυλωνά, ο τουρισμός και οι εξαγωγές που στηρίζουν την ανάπτυξη μαζί με τα νέα κυβερνητικά μέτρα να ενισχύουν το ΑΕΠ κατά 2,8% θα υποστηρίξουν την ελληνική οικονομία.

Tα αποτελέσματα πρώτου τριμήνου

 Η Τράπεζα παρουσίασε κέρδη μετά φόρων από συνεχιζόμενες δραστηριότητες 208 εκατ. ευρώ στο πρώτο τρίμηνο, ενώ τα οργανικά κέρδη έφθασαν τα 125 εκατ. ευρώ, αυξημένα 32% σε ετήσια βάση ως αποτέλεσμα της εντυπωσιακής αύξησης των καθαρών εσόδων από προμήθειες, του περιορισμού των λειτουργικών δαπανών και της σταδιακής ομαλοποίησης του κόστους πιστωτικού κινδύνου.

Τα κόκκινα δάνεια μειώθηκαν κατά 100 εκατ. ευρώ, (σε 2 δισ. ευρώ στην Ελλάδα) ή 400 εκατ. ευρώ μετά από τις προβλέψεις, με τον δείκτη ΜΕΑ να υποχωρεί στο 6,5%.

Μετά την αποενοποίηση του χαρτοφυλακίου Frontier, η μείωση των καθαρών εσόδων από τόκους Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων (ΜΕΑ) αντισταθμίστηκε μερικώς από τη συνεχιζόμενη αύξηση των εξυπηρετούμενων δανείων στην Ελλάδα κατά 1,5 δισ. ευρώ, σε ετήσια βάση. Συνολικά, τα καθαρά έσοδα από τόκους υποχώρησαν κατά μόλις 3% σε ετήσια βάση.

Τα καθαρά έσοδα από τόκους έφθασαν τα 288 εκατ. ευρώ στο τρίμηνο και τα έσοδα από προμήθειες τα 85 εκατ. ευρώ. Τα εξυπηρετούμενα δάνεια προσέγγισαν τα 27 δισ. ευρώ συνολικά.

Ειδικότερα, στα βασικά σημεία του α' τριμήνου της ΕΤΕ:

- Τα οργανικά κέρδη ενισχύονται κατά 32% σε ετήσια βάση, ως αποτέλεσμα της εντυπωσιακής αύξησης των καθαρών εσόδων από προμήθειες, του περιορισμού των λειτουργικών δαπανών και της σταδιακής ομαλοποίησης του κόστους πιστωτικού κινδύνου

- Μετά την αποενοποίηση του χαρτοφυλακίου Frontier, η μείωση των καθαρών εσόδων από τόκους Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων (ΜΕΑ) αντισταθμίστηκε μερικώς από τη συνεχιζόμενη αύξηση των εξυπηρετούμενων δανείων στην Ελλάδα κατά €1,5 δισ. σε ετήσια βάση. Συνολικά, τα καθαρά έσοδα από τόκους υποχώρησαν κατά μόλις 3% σε ετήσια βάση

- Αντανακλώντας το επιτυχημένο Πρόγραμμα Μετασχηματισμού της Τράπεζας, τα καθαρά έσοδα από προμήθειες σημείωσαν ισχυρή ανάκαμψη κατά 25% σε ετήσια βάση, υποστηριζόμενα από τις αυξανόμενες εκταμιεύσεις δανείων Λιανικής και Εταιρικής τραπεζικής, με σημαντική ενίσχυση των προμηθειών από κάρτες και υπηρεσίες διαμεσολάβησης

- Οι λειτουργικές δαπάνες περιορίστηκαν περαιτέρω, αντανακλώντας τη συνεχιζόμενη περιστολή των δαπανών προσωπικού (-3% σε ετήσια βάση), η οποία απορρόφησε τις αυξανόμενες πληθωριστικές πιέσεις, καθώς και την αύξηση των αποσβέσεων ως αποτέλεσμα των στρατηγικών επενδύσεων της Τράπεζας στον τομέα της πληροφορικής. Ο δείκτης κόστους προς οργανικά έσοδα βελτιώθηκε περαιτέρω κατά 160μ.β. περίπου σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκε στο 51,5% το Α’ τρίμηνο 2022

- Το κόστος πιστωτικού κινδύνου συνεχίζει να αποκλιμακώνεται και διαμορφώθηκε στις 73μ.β. επί του μέσου όρου δανείων μετά από προβλέψεις το Α’ τρίμηνο 2022, μειωμένο κατά 40μ.β. περίπου σε ετήσια βάση

- Τα κέρδη περιόδου αναλογούντα σε μετόχους της Τράπεζας διαμορφώθηκαν σε €360 εκατ., συμπεριλαμβάνοντας κέρδη από χρηματοοικονομικές πράξεις ύψους €139 εκατ.