Ο,τι ισχύει για την Ευρώπη να εφαρμοσθεί και εδώ, ζητά η βιομηχανία

Ο,τι ισχύει για την Ευρώπη να εφαρμοσθεί και εδώ, ζητά η βιομηχανία

Της Αθηνάς Καλαϊτζόγλου

Την εφαρμογή της ευρωπαϊκής πολιτικής, όπως περιγράφεται στις κατευθυντήριες οδηγίες της Κομισιόν του 2014, ζητά η βιομηχανία, σε μια προσπάθεια να περισταλεί το υψηλό ενεργειακό κόστος της και να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα της.

Οι εκπρόσωποι της διοίκησης της Ένωσης Βιομηχανικών Καταναλωτών Ενέργειας (ΕΒΙΚΕΝ), που συναντήθηκαν χθες με τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Πάνο Σκουρλέτη, έθεσαν ξεκάθαρα το ζήτημα του άρθρου 189, το οποίο μπορεί να αποτελέσει το «όχημα» για τη στήριξη της βιομηχανίας μιας χώρας, στην περίπτωση που πλήττεται.

Καθυστερεί η διακοψιμότητα

Πιο συγκεκριμένα, στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας, επισημάνθηκε ότι παρατηρείται καθυστέρηση στην προκήρυξη δημοπρασιών για το μέτρο της διακοψιμότητας, με συνέπεια να μην μπορούν να υπογραφούν συμβάσεις προμήθειας της υψηλής τάσης με τη ΔΕΗ.

Πιέσεις για μη οριζόντια μέτρα

Η βιομηχανία επιμένει, εξάλλου, στη μείωση των ρυθμιζόμενων χρεώσεων και του Ειδικού Τέλους Μείωσης Εκπομπών Αερίων Ρύπων (ΕΤΜΕΑΡ), με βάση τις κατευθυντήριες γραμμές για κρατικές ενισχύσεις των βιομηχανιών έντασης ενέργειας. Τα προτεινόμενα μέτρα απευθύνονται σε συγκεκριμένους επιλέξιμους βιομηχανικούς κλάδους και δεν είναι οριζόντια, όπως σήμερα για όλους τους καταναλωτές, με ετήσια κατανάλωση μικρότερη των 136 GWh. Με την εφαρμογή τους, υποστηρίζεται ότι θα μειωθεί το κόστος του ΕΤΜΕΑΡ, με το οποίο επιβαρύνονται οι επιλέξιμες βιομηχανίες που πληρούν τα κριτήρια υπαγωγής.

Η βιομηχανία θεωρεί ότι η ορθή και πλήρης εφαρμογή των κατευθυντηρίων γραμμών κρίνεται αναγκαία, καθώς εκκρεμεί σχετική καταγγελία εις βάρος της χώρας μας. H μοναδιαία χρέωση ΕΤΜΕΑΡ για τις επιχειρήσεις υψηλής τάσης για τα έτη 2014, 2015 και 2016 ισούται με το 11,43%, 11,3% και 13%, αντίστοιχα, της μεσοσταθμικής χρέωσης, συνεπώς, υποστηρίζεται ότι τίθεται θέμα συμβατότητας με την παρ. 188 των κατευθυντήριων γραμμών.

Η αντιστάθμιση ρύπων ως αντίβαρο στα μέτρα που ζητεί η Κομισιόν

Διατυπώθηκε το ενδεχόμενο η Επιτροπή να ζητήσει την ανάκτηση του ποσού της ενίσχυσης που είναι μη συμβατό με βάση τις κατευθύνσεις που δίνονται στις παρ. 196 & 197 των κατευθυντήριων γραμμών. Για να μην τεθεί, λοιπόν, ζήτημα αναδρομικής επιβολής πρόσθετης χρέωσης ΕΤΜΕΑΡ για τα έτη 2014, 2015 και 2016 για τις επιχειρήσεις που πληρούν το κριτήριο επιλεξιμότητας της παρ. 189 των κατευθυντήριων γραμμών, το σχέδιο προσαρμογής που θα πρέπει να υποβάλλει το ΥΠΕΝ, στο πλαίσιο της διαδικασίας που εκκρεμεί στην Επιτροπή, θα πρέπει να περιλαμβάνει πρόβλεψη σχετικά με την εφαρμογή των μειωμένων συντελεστών 4% και 0,5% της ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας των επιχειρήσεων για τα έτη αυτά.

Επειδή το όποιο κόστος των μέτρων αυτών αποτελεί κρατική ενίσχυση, γι'' αυτό προτείνεται να ακολουθηθεί η πρακτική της αντιστάθμισης ρύπων, που χρηματοδοτείται από τμήμα της διάθεσης των δικαιωμάτων ρύπων, χωρίς επιβάρυνση του τελικού καταναλωτή.

Εξασφάλιση πόρων

Ακόμη, η βιομηχανία ζητά να εξασφαλιστούν οι πόροι για την αντιστάθμιση του έμμεσου κόστους εκπομπών, για τα έτη 2016-2020, από τα έσοδα δημοπράτησης δικαιωμάτων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, σε ποσοστό κατ' ελάχιστο ίσο με αυτό που θεσπίστηκε με την ΚΥΑ ΑΠΕΗΛ/οικ. 21230/2014 ΦΕΚ Β 3299 09.12.2014, για τα έτη 2013-2015.

Αυτοπρομήθεια – ιδιοκατανάλωση μέχρι το target model

Τέλος, ζητείται να δοθεί δυνατότητα εισαγωγών από βιομηχανίες για αυτοπρομήθεια, καθώς και άρση της επιβάρυνσης των εισαγόμενων ποσοτήτων ηλεκτρικής ενέργειας για ιδιοκατανάλωση από χρεώσεις του pool, ως μεταβατικό μέτρο έως την πλήρη εφαρμογή του target model:

Να προσφέρεται ένα ποσοστό των διασυνδέσεων (π.χ. 50%) αποκλειστικά για μακροχρόνια χρήση από τη βιομηχανία σε μια διοικητικά οριζόμενη τιμή.
Να μην επιβαρύνεται η ενέργεια που προορίζεται για αυτοπρομήθεια με τις χρεώσεις (δηλ. Λογαριασμοί Προσαυξήσεων και Ελάχιστο Έσοδο ΑΠΕ) της χονδρεμπορικής αγοράς.

Φυσικό αέριο

Παρά το γεγονός ότι αναγνωρίζεται ότι οι ρυθμίσεις για την απελευθέρωση της αγοράς προμήθειας φυσικού αερίου είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, εντούτοις, η βιομηχανία θεωρεί ότι ο σχετικός μνημονιακός νόμος ενισχύει τη μονοπωλιακή θέση της ΔΕΠΑ και των ΕΠΑ, με συνέπεια την αύξηση της τιμής φυσικού αερίου για τον κλάδο.

Ενδεικτικά, αναφέρεται το προσωρινό τέλος διανομής, με οριζόντια αύξηση κατά 500%, χωρίς να προηγηθούν μελέτες και παρά την αντίθετη θέση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ). Η βιομηχανία ζητά, στο πλαίσιο της διαβούλευσης για τον κανονισμό τιμολόγησης του δικτύου διανομής, να μην υπάρξει με διαδοχικές αναπροσαρμογές αύξηση τη ρυθμιζόμενης περιουσιακής βάσης και ο επενδυτής να αναλαμβάνει τον κίνδυνο μείωσης της κατανάλωσης, με περιορισμό στο 50% της απόδοσης.

Επίσης, να δημιουργηθούν δύο κατηγορίες βιομηχανικών καταναλωτών, μία με κατανάλωση μικρότερη των 150.000 MWh, που θα τιμολογείται κατά 80% με τη μέγιστη ωριαία κατανάλωση και κατά 20% με βάση τις ποσότητες και άλλη μία με κατανάλωση μεγαλύτερη των 150.000 MWh που θα τιμολογείται κατά 20% με τη μέγιστη ωριαία κατανάλωση και κατά 80% με τις ποσότητες.

Τα άλλα θέματα

Η βιομηχανία ζητά, επίσης, να μειωθεί ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης στην ενέργεια, να επεκταθεί στον κλάδο της ορυκτολογικής κατεργασίας και να καταργηθεί η διάκριση μέσης τάσης και υψηλής τάσης στην εφαρμογή του ΕΦΚ, όπως εφαρμόζεται σήμερα στον τελωνειακό νόμο.