ΟΤΕ: Έγκριση υπό όρους από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή της συμφωνίας για την πώληση της Telekom Romania

ΟΤΕ: Έγκριση υπό όρους από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή της συμφωνίας για την πώληση της Telekom Romania

Έγκριση υπό όρους από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή της συμφωνίας για την πώληση της Telekom Romania (σταθερή τηλεφωνία) στην Orange Romania έλαβε ο ΟΤΕ. Συγκεκριμένα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή  ενέκρινε τη συμφωνία που ανακοινώθηκε στις 9 Νοεμβρίου 2020, μεταξύ OTE και Orange Romania για την πώληση του ποσοστού (54%) που κατέχει ο ΟΤΕ στην Telekom Romania Communications S.A. (“TKR”) θέτοντας ως όρο την πώληση του ποσοστού 30% που κατέχει η ΤΚR στην Telekom Romania Mobile Communications S.A. (TKRM).

  Ο ΟΤΕ κατέχει το υπόλοιπο 70% και όπως ανακοίνωσε  προτίθεται να αποκτήσει από την TKR, το 30% στην TKRM υπό την αίρεση λήψης των απαιτούμενων εγκρίσεων.

 Σε συνέχεια της έγκρισης, η πώληση του 54% της TKR στην Orange Romania αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός των προσεχών μηνών, αφού εκπληρωθεί ο όρος που έθεσε η ΕΕ και πληρωθούν οι υπόλοιπες προϋποθέσεις.

 Το καθαρό ποσό που θα λάβει ο ΟΤΕ από την εν λόγω συναλλαγή, μετά το κόστος απόκτησης του 30% της TKRM, τα έξοδα συναλλαγής και τις απαιτούμενες προσαρμογές, θα διανεμηθεί στους μετόχους του ΟΤΕ με τη μορφή έκτακτου μερίσματος και επαναγοράς ιδίων μετοχών.