field_kentriki_fotografia
ΟΠΑΠ: Ξεπεράσαν το 1 δισ. ευρώ τα έσοδα στο εννεάμηνο - Άλμα 83% στα EBITDA

Με ισχυρή ενίσχυση των μεγεθών του σε όλα σχεδόν τα επίπεδα ολοκλήρωσε το εννεάμηνο ο ΟΠΑΠ, κατά το οποίο παρουσίασε εκτίναξη κατά 83% των EBITDA του στα 379,9 εκατ. ευρώ, ενώ τα καθαρά έσοδα προ εισφορών (GGR) του Οργανισμού ξεπέρασαν το 1 δισ. ευρώ αυξημένα κατά 15,7% σε ετήσια βάση.

Ειδικότερα στα βασικά μεγέθη του Οργανισμού:

- Τα καθαρά έσοδα προ εισφορών (GGR) εννεαμήνου 2021 (GGR) διαμορφώθηκαν στα €1.040,3εκ. υψηλότερα κατά 15,7% σε ετήσια βάση ως αποτέλεσμα της ισχυρής συνεισφοράς του online. Στο γ’ τρίμηνο 2021 τα GGR ανήλθαν στα €470,2εκ., αυξημένα κατά 20,3% σε ετήσια βάση παρά τη μικρή πτώση που κατέγραψαν οι retail δραστηριότητες επηρεασμένες από τους περιορισμούς που επιβλήθηκαν λόγω κορονοϊού.

- Το μικτό κέρδος (από παιχνίδια) το εννεάμηνο 2021 αυξήθηκε κατά 33,2% και διαμορφώθηκε στα €450,6εκ. (εννεάμηνο 2020: €338,2εκ.). Το γ’ τρίμηνο 2021 το μικτό κέρδος (από παιχνίδια) ανήλθε σε €201,8εκ. αυξημένο κατά 37,2% (γ’ τρίμηνο 2020: €147,1εκ.) λόγω της ενισχυμένης συνεισφοράς του online, που αντισταθμίστηκε μερικώς από τη δυσανάλογη εισφορά επί του GGR της «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ», ώστε να πληροί το ελάχιστο ετήσιο συμβατικό όριο των €50εκ

- Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) το εννεάμηνο 2021 αυξήθηκαν κατά 83,0% στα €379,9εκ. (εννεάμηνο 2020: €207,6εκ.) ή κατά 70,3% σε επαναλαμβανόμενη βάση, ενισχυμένα από την αναγνώριση εσόδου ύψους €158,7εκ. που σχετίζεται με την επέκταση της σύμβασης παραχώρησης. Τα EBITDA γ’ τριμήνου 2021 ανήλθαν στα €175,0εκ. (γ’ τρίμηνο 2020: €105,0εκ.) αυξημένα κατά 66,1% σε επαναλαμβανόμενη βάση μη συμπεριλαμβάνοντας έκτακτα κονδύλια και στα δύο έτη.

- Λειτουργικά έξοδα εννεαμήνου 2021 στα €268,7εκ., αυξημένα κατά 47,2% σε ετήσια βάση, ενώ στο γ’ τρίμηνο 2021 τα λειτουργικά έξοδα διαμορφώθηκα σε €93,6εκ. αυξημένα κατά 62,1% σε ετήσια βάση. Μη συμπεριλαμβάνοντας την επίδραση από την πλήρη ενοποίηση της Stoiximan και τα έκτακτα κονδύλια, τα λειτουργικά έξοδα του εννεαμήνου και του γ’ τριμήνου 2021 μειώθηκαν κατά 2,9% και 3,4% αντίστοιχα σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, επανεπιβεβαιώνοντας τη συνεχή μας προσήλωση στον εξορθολογισμό της κοστολογικής μας βάσης.

- Τα καθαρά κέρδη το εννεάμηνο 2021 διαμορφώθηκαν στα €178,2εκ. (εννεάμηνο 2020: €73,2εκ.) υψηλότερα κατά 97,3% σε επαναλαμβανόμενη βάση ως αποτέλεσμα της αυξημένης λειτουργικής κερδοφορίας και του μειωμένου φορολογικού συντελεστή. Τα καθαρά κέρδη το γ’ τρίμηνο 2021 ανήλθαν στα €96,1εκ. (γ’ τρίμηνο 2020 καθαρά κέρδη στα €52,8εκ.).

- Ισχυρή ταμειακή θέση, με καθαρό δανεισμό στα €378,4εκ., με περαιτέρω βελτιωμένο δείκτη Καθαρού Δανεισμού/LTM EBITDA στο 0,9x (1,0x συμπεριλαμβανομένων των μισθώσεων).

Jan Karas: Διατηρούμε τις οικονομικές επιδόσεις σε υψηλά επίπεδα υλοποιώντας ταυτόχρονα σημαντικές πρωτοβουλίες

Σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου 2021 ο κ. Jan Karas, Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΠΑΠ, δήλωσε:

«Τα αποτελέσματα του ΟΠΑΠ για το τρίτο τρίμηνο επιβεβαιώνουν την ικανότητά μας να διατηρούμε τις οικονομικές επιδόσεις μας σε υψηλά επίπεδα, υλοποιώντας ταυτόχρονα σημαντικές πρωτοβουλίες για τη Fast Forward στρατηγική μας. Η ανθεκτικότητα των retail δραστηριοτήτων και η συνεχιζόμενη ανάπτυξη των online δραστηριοτήτων μας, χάριν και στην ξεκάθαρη συνεισφορά της Stoiximan, ήταν οι κύριοι παράγοντες για αυτό.

Κατά τη διάρκεια του τριμήνου, αξιοποιήσαμε τα οφέλη του loyalty προγράμματός μας, που παρουσιάστηκε πρόσφατα και παίζει ρόλο-κλειδί στην περαιτέρω ψηφιοποίησή μας. Είμαστε ευχαριστημένοι από το θετικό αντίκτυπο του loyalty προγράμματός μας, το οποίο έχουν υποδεχθεί θερμά τόσο οι πελάτες, όσο και οι συνεργάτες μας. Σε κάθε περίπτωση, δέσμευσή μας είναι να παρέχουμε μια ακόμη πιο διασκεδαστική εμπειρία στους πελάτες μας, σε όλα τα κανάλια μας, ώστε να δώσουμε ώθηση στη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη του ΟΠΑΠ.

Επιπλέον, συνεχίζουμε τις δράσεις που σχετίζονται με την πρωτοβουλία μας για την ανακαίνιση των δύο μεγαλύτερων παιδιατρικών νοσοκομείων της Ελλάδας – ένα έργο που αναδεικνύει έμπρακτα τη διαρκή δέσμευσή μας στην κοινωνική συνεισφορά.»

Πιο αναλυτικά, τα καθαρά έσοδα προ εισφορών (GGR) στο εννεάμηνο 2021 αυξήθηκαν κατά 15,7% σε ετήσια βάση στα €1.040,3εκ. παρά το γεγονός ότι τα καταστήματά μας λειτούργησαν λιγότερες ημέρες το 2021 σε σύγκριση με το 2020.

Τα GGR στο γ’ τρίμηνο 2021 διαμορφώθηκαν στα €470,2εκ. αυξημένα κατά 20,3% σε ετήσια βάση, ως αποτέλεσμα της ισχυρής συνεισφοράς του online αντιπροσωπεύοντας το 21% του συνολικού GGR του τριμήνου. Οι επιδόσεις μας στο online αντιστάθμισαν πλήρως την ελαφρώς μειωμένη απόδοση των retail δραστηριοτήτων λόγω της δυσμενέστερης επίπτωσης από τον κορονοϊό.

Το μικτό κέρδος από παιχνίδια το ενεάμηνο 2021 διαμορφώθηκε στα €450,6εκ. αυξημένο κατά 33,2% σε ετήσια βάση, ενισχυμένο σε σύγκριση με τον ρυθμό αύξησης του GGR, ως αποτέλεσμα της αυξημένης συνεισφοράς του online. Το μικτό κέρδος του γ’ τριμήνου 2021 αυξήθηκε κατά 37,2% σε ετήσια βάση και ανήλθε σε €201,8εκ. έναντι €147,1εκ. το γ’ τρίμηνο 2020. Το μικτό κέρδος επιβαρύνθηκε και αυτό το τρίμηνο από τη δυσανάλογη εισφορά επί του GGR της "ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ", ώστε να πληροί το ελάχιστο ετήσιο συμβατικό όριο των €50εκ. 

Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) το εννεάμηνο 2021 διαμορφώθηκαν στα €379,9εκ. έναντι €207,6εκ. το εννεάμηνο 2020 αυξημένα κατά 83,0% ή 70,3% σε επαναλαμβανόμενη βάση, ως απόρροια της υψηλής κερδοφορίας σε συνδυασμό με την αναγνώριση εσόδου ύψους €158,7εκ. που σχετίζεται με την επέκταση της σύμβασης παραχώρησης.

Στο γ’ τρίμηνο 2021 τα EBITDA διαμορφώθηκαν στα €175,0εκ. έναντι €105,0εκ. το γ΄ τρίμηνο 2020 ενισχυμένα επίσης από την πλήρη ενοποίηση της Stoiximan.

Τα καθαρά κέρδη στο εννεάμηνο 2021 διαμορφώθηκαν στα €178,2εκ. έναντι €73,2εκ. στο εννεάμηνο 2020 υψηλότερα κατά 143,4% ή κατά 97,3% σε επαναλαμβανόμενη βάση μη συμπεριλαμβάνοντας έκτακτα κονδύλια, ως αποτέλεσμα της αυξημένης λειτουργικής κερδοφορίας. Το γ’ τρίμηνο 2021 τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα €96,1εκ. έναντι €52,8εκ. το γ’ τρίμηνο 2020, ενισχυμένα περαιτέρω από το μειωμένο ονομαστικό συντελεστή εταιρικής φορολογίας 22%.